Formas satsar stort på forskningskommunikation

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 08:15 CET

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 17,5 miljoner kronor till åtta kommunikationsprojekt. Bland de organisationer som får medel finns universitet, institut och företag.

Formas gör i år en stor satsning på forskningskommunikation genom en ny kommunikationsutlysning. I årets stora kommunikationsutlysning har de sökande kunnat söka för längre projekt, upp till tre år, med större finansiering, upp till tre miljoner kronor per projekt. Det har för första gången även varit tillåtet för företag att söka. Syftet med den nya kommunikationsutlysningen är att nå nya, mer fokuserade eller bredare, målgrupper än tidigare.

- Ett av Formas uppdrag är att nyttiggöra forskning. Vi vill stärka möjligheterna att nå ut med forskningsresultat så att de kan komma till användning i många olika sammanhang. Det här är ett sätt att göra det på, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Formas stora kommunikationsutlysning lockade ansökningar från högskolor, universitet och forskningsinstitut. Bland de sökande fanns även ett flertal företag representerade.

Totalt åtta projekt får dela på drygt 17,5 miljoner kronor. Bland de som får finansiering finns organisationen Vetenskap & allmänhet med projektet Stjärnförsöket. I projektet hjälper skolelever till med att mäta ljusföroreningar. Resultaten ska bland annat kommuniceras i ett online-baserat visualiseringsverktyg. Syftet är att visa hur artificiellt ljus påverkar organismer och ekosystem.

Fasad Production AB får finansiering till filmen Lines of the Anthropocene. Filmens syfte är att skapa engagemang för de globala hållbarhetsmålen. För animationerna i filmen står Oscarsnominerade Michele och Uri Kranot i samarbete med unga svenska animatörer.

Samtliga ansökningar i Formas stora kommunikationsutlysning har bedömts av en expertpanel enligt kriterierna; relevans för målgruppen, vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, ändamålsenlighet, genomförbarhet och genus-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Beviljade projekt:

- Vårt gemensamma vatten - Stiftelsen Skogsbrukens forskningsinstitut

- Min plats i Biosfären - Göteborgs universitet

- Lines of the Anthropocene - Fasad Production AB

- Stjärnförsöket - Vetenskap & Allmänhet

- Nya försöksdjursfria metoder för utveckling av säkra kemikalier - Karolinska institutet

- Teater, vetenskap och nanoplats - Lunds universitet

- 3 korta filmer om dagsljudanvändning i byggnader - Lunds universitet

- Smart Mat från hAv till Kök - SMAK - Göteborgs universitet 

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 17,5 miljoner kronor till åtta kommunikationsprojekt. Bland de organisationer som får medel finns universitet, institut och företag.

Läs vidare »

Formas möjliggör forskning för en hållbar värld

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 15:38 CET

I dag tog statliga forskningsrådet Formas beslut om att finansiera hållbarhetsforskning för 1,2 miljarder kronor. Det innebär att Formas möjliggör totalt 370 projekt inom klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, lantbruk, stadsplanering, turism, forskningskommunikation och mycket mer.

– Vi arbetar för att finansiera den främsta och mest relevanta forskningen som ska bidra till att vi når FN:s globala hållbarhetsmål och de svenska miljömålen. Det gör vi genom att låta forskarna själva föreslå forskningsprojekt i vår Årliga öppna utlysning men även genom att vi på Formas i andra utlysningar identifierar forskningsbehov och kunskapsluckor och efterfrågar forskning inom specifika områden, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

I den Årliga öppna utlysningen finansierar Formas tre olika typer av projekt: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd, som möjliggör för forskare tidigt i karriären att arbeta i nya forskningsmiljöer, endera i Sverige eller utomlands. Inom Årliga öppna utlysningen beslutade Formas forskarråd att finansiera 213 projekt på 23 olika universitet och forskningsinstitut runt om i Sverige.

De universitet och högskolor som i år får flest antal projekt finansierade är:

  • Sveriges lantbruksuniversitet, 51 st
  • Lunds universitet, 27 st
  • Uppsala universitet, 21 st
  • Stockholms universitet, 21 st
  • Umeå universitet, 20 st
  • Chalmers tekniska högskola, 18 st.

Utöver Årliga öppna utlysningen fattade Formas forskarråd beslut om en rad riktade satsningar inom olika områden. I utlysningen Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen finansieras ett antal projekt som ska studera synergieffekter mellan FN:s hållbarhetsmål. Inom samma utlysning finner man även forskningsprojekt med humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på de globala målen.

Forskarrådet tog även beslut om utlysningar inom två av Formas nationella forskningsprogram om klimat och livsmedel. Det betyder 163 miljoner till forskningsprojekt inom klimatområdet och 84 miljoner till livsmedelsforskning. En, för Formas, ny typ av riktad utlysning som det togs beslut om kallas Proof-of-Concept där man finansierar projekt som ska överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande av forskningsresultat.

– Det här är verkligen en av höjdpunkterna på året för oss på Formas, när så mycket högkvalitativ forskning från olika discipliner och perspektiv möjliggörs. Nu lämnar vi över den här stafettpinnen till Sveriges forskare som kommer leverera forskning som tar oss närmre en hållbar värld, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Utlysningar som Formas har fattat beslut om är:

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

I dag tog statliga forskningsrådet Formas beslut om att finansiera hållbarhetsforskning för 1,2 miljarder kronor. Det innebär att Formas möjliggör totalt 370 projekt inom klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, lantbruk, stadsplanering, turism, forskningskommunikation och mycket mer.

Läs vidare »

125 miljoner till forskning om hållbar samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 11:05 CEST

Formas har beslutat att finansiera 24 ansökningar om forskningsmedel med totalt 125 miljoner kronor inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. De forskare som får pengar arbetar på Chalmers, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Högskolan i Gävle, Karolinska institutet, KTH, Luleå tekniska högskola, RISE, SLU samt universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala.

Svenska museer får 11 miljoner kronor för hållbarhetssatsningar

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 07:30 CEST

I en unik satsning på svenska museer har Formas forskarråd beslutat att dela ut drygt 11 miljoner kronor till sex museer för att de ska förmedla kunskap om forskning och hållbarhetsmålen. Museerna som beviljas medel finns i Örebro, Västerås, Norrköping och Stockholm.

Social bostadspolitik: 72 miljoner till forskning från Formas

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 14:30 CEST

​För vem byggs staden och hur kan alla få en hållbar bostadssituation? Det är några frågor som ska få svar i de 14 forskningsprojekt som Formas beviljar medel för. De aktörsnära projekten ska bidra med ny kunskap och stödja utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. Satsningen görs inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Formas finansierar forskningsprojekt om #MeToo

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 09:35 CEST

Formas finansierar en datainsamling av vittnesmål från #MeToo-rörelsen inom byggbranschen och de gröna näringarna. Forskarna får ett akutbidrag för att säkra och bevara material. Projektgruppen vill ta fram strategier och modeller mot sexuella trakasserier för arbetsgivare och fackförbund. Ansvarig för projektet som får 1,4 miljoner kronor är Hillevi Ganetz, professor vid Stockholms universitet.

60 miljoner till forskning om hållbar turism och besöksnäring

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:45 CEST

Turism- och besöksnäringen i Sverige omsätter stora summor och sysselsätter många människor, men forskningen inom området är fragmenterad och behöver stärkas. Därför planerar Formas nu en utlysning som ger ett antal forskningssamarbeten möjlighet att vidareutvecklas under fyra år.

Museer + hållbarhetsmål = sant

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 12:50 CEST

Nu satsar forskningsrådet Formas 10 miljoner kronor för att museer ska lyfta de globala hållbarhetsmålen och forskning kring miljö, samhällsbyggnad och skog-, vatten- och jordbruk. - De här pengarna ska göra avtryck och kommunicera forskning inom Formas områden på ett innovativt sätt, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Giftfri miljö i fokus för ny forskningssatsning

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:55 CEST

En giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och en viktig framtidsfråga. Idag är kunskapen relativt stor om effekter av enskilda ämnen, men hur de agerar tillsammans, hur effekten av blandningar bäst analyseras och hur risker bedöms är till stor del okänt. Därför lanserar forskningsrådet Formas en ny satsning på forskning för en giftfri miljö.

Pengar till hållbarhetskommunikation för byråer och forskare

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 08:45 CEST

Nu utökas forskningsrådet Formas kommunikationsutlysning så att också produktionsbolag, reklambyråer och andra inom kommunikationsområdet kan söka pengar för att kommunicera forskning, tillsammans med forskare. Samtidigt utökas anslagen och projekttiden förlängs till maximalt tre år.

Bidrag kommer att kunna sökas för utveckling av konferenser, publikationer, utställningar, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner, spel eller andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Formas stora kommunikationsutlysning ska bidra till innovativa lösningar för att sprida kunskap om forskning inom Formas verksamhetsområden, miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande. Utlysningen ska finansiera projekt på ett till tre år.

─ Genom att inte som tidigare enbart rikta oss till forskningsutövare, utan även involvera aktörer som har som verksamhetsidé att utveckla programkoncept, hoppas vi att nya, fokuserade eller breda målgrupper kan nås. Vi hoppas också kunna bidra till mer innovativa kommunikationssatsningar och med fleråriga projekt skapas utrymme för långsiktighet, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

För att säkra den vetenskapliga kvaliteten kommer utlysningen att ställa krav på forskare, eller en referensgrupp av forskare, inom Formas områden medverkar i projekten.

Ansökningsperiod för kommunikationsutlysningen blir under sommaren 2018, med start i juni.

Kontaktperson:

Elisabet Blomberg, kommunikationschef, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 04
Epost: elisabet.blomberg@formas.se

Nu utökas forskningsrådet Formas kommunikationsutlysning så att också produktionsbolag, reklambyråer och andra inom kommunikationsområdet kan söka pengar för kommunikationsprojekt som görs i samarbete med forskare. Projekten kan söka upp till tre miljoner kronor för treåriga projekt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • elcnisufabzpetvd.bprlothmbwherrug@offoyrrmwvasfu.sreevc
  • +46 (0)72-233 40 04

Om Forskningsrådet Formas

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.