Följ Forskningsrådet Formas

Taggar

Forskning 110 miljöforskning 89 miljö 70 ekologiskt hållbar 70 ekologiskt 60 jordbruk 57 biologisk mångfald 49 globalt jordbruk 41 stadsplanering 40 skogsbruk 40 hållbar utveckling 25 Samhällsbyggande 15 livsmedel 13 vatten 10 bonde 9 grön revolution 9 utvärdering 8 Hållbar 8 klimat 7 stategisk forskning 7 ekosystemtjänster 7 klimatförändringar 7 vattenbruk 6 biomassa 6 Urbanisering 6 stadsutveckling 6 arkitektur 5 kommunikation 5 stad 5 alger 5 kemikalier 5 hållbart samhällsbyggande 5 ekosystem 5 hållbar stadsutveckling 4 integration 4 innovation 4 utveckling 4 hav 4 strategisk satsning 4 Formas 4 hållbarhet 4 djurskydd 4 hållbart 4 Livsmedelsforskning 4 ekologisk 4 samhällsbyggnad 4 biobaserad samhällsekonomi 4 miljögifter 4 avfall 4 samverkan 4 Forskningskommunikation 4 Klimatforskning 4 samhällsplanering 3 hållbart byggande 3 stad och land 3 klimatanpassning 3 skog 3 djur 3 städer 3 miljötoxikologi 3 skogsbrand 3 forskningsrådet formas 3 forskning och utveckling 3 transport 3 biobaserad 3 fiske 3 stadsbyggnad 3 mat 3 tvärvetenskap 3 återvinning 3 infrastruktur 3 djurhälsa 3 eko 2 extrakt 2 humaniora 2 Huvudsekreterare 2 energieffektiv 2 djurskyddsbefrämjande 2 djurhållning 2 fastighetsägare 2 hälso 2 livsmedelsindustri 2 giftfri miljö 2 allergi 2 staden 2 etologi 2 framtidens boende 2 mångbruk i landskapet 2 antibiotikaresistens 2 förorena 2 forskningspolitik 2 landskap 2 sustainability 2 fisk 2 forskar grand prix 2 stadsnära landskap 2 universitet 2 förtätning 2 Skogen 2 miljonprogrammet 2 energi 2 humanistisk miljöforskning 2 bostadsfrågor 2 naturresurser 2 övergödning 2 hållbar renovering 2 organisk 2 svenskt vatten 2 forskningsråd 2 landskapsförvaltning 2 animal welfare 2 koldioxid 2 humanistisk 2 arkitekt 2 forskningsresultat 2 djurvälfärd 2 havsmiljö 2 skogsråvara 2 vete 2 mark 2 areella näringar 2 östersjön 2 marin 2 brand 2 näring 2 förorening 2 samhällsutveckling 2 jordbruksforskning 2 forskning och innovation 2 laboratorium 2 hållbara städer 2 kommunikationsprojekt 2 havsbruk 2 ekonomiskt hållbar 2 utsläpp 2 fosfor 2 hormonstörande 2 formas årliga öppna utlysning 2 mångbruk 2 landskapskonventionen 2 Swetox 2 ekologiskt hållbar utveckling 2 byggforskning 2 miljöteknik 2 antibiotics 2 vattenmiljö 2 landskapsplanering 2 bostadsbyggande 2 design 2 environmental humanities 1 mjältbrand 1 resilience 1 region + forskning 1 bioraffinaderier 1 johan lundberg 1 brandskador 1 giftfri 1 patogena bakterier 1 skyddad skog 1 förorenade områden 1 matproduktion 1 friskt vatten 1 djurtransporter 1 bostadssegregation; segregation; 1 potatisbladmögel 1 living 1 hållbart jordbruk 1 future forests 1 tvärlivs 1 Hunger 1 socioekonomisk 1 perenna grödor 1 sustainable development 1 råvara 1 swedish 1 framtidens stadsutveckling 1 Lunds universitet 1 stormaktstiden 1 georgia destouni 1 risk 1 fiskeriverket 1 byggande 1 slu 1 hållbart skogsbruk 1 djurens välvärd 1 forskartävling 1 svavel 1 energiforskning 1 tävling 1 logistik 1 kväve 1 citytunnel 1 veterinärmedicin 1 resistant bacteria 1 webbtidning 1 strategi biobaserad samhällsekonomi 1 svampangrepp 1 hållbar landsbygdsutveckling 1 energimyndigheten 1 resistens 1 from animal to human 1 byggnadshistroria 1 ridsport 1 livsmedelsbutiker 1 välkomnande städer 1 livsmedelsval 1 biodiversity 1 inflyttning 1 gifter 1 populärvetenskap 1 potatissjukdomar 1 new business modell for antibiotic research and development 1 samhällsbyggnadsforskning 1 recilient cities 1 reproduktionsstörande 1 gia destouni 1 antibiotika 1 kapsförvaltning 1 fou 1 fiskodling 1 spannmål 1 unga forskare 1 hållbar butik 1 skogsskötsel 1 formas - forskningsrådet för hållbar utveckling 1 virke 1 samhällsrelevans 1 hållbar livsmedelskomsumtion 1 nutrition 1 boverket 1 djurs välfärd 1 strategi 1 nationella kommittén för livsmedelsforskning 1 kemikalie 1 djuretik 1 hälsovådlig 1 humsam 1 informationsteknologi 1 arbetsmarknad 1 sei 1 miljontalsprogrammet 1 svensk forskning 1 fiskeripolitik 1 riksantivkvarieämbetet 1 plast 1 kemiska ämnen 1 växtnäring 1 Bioekonomi 1 testmetoder 1 hästnäring 1 socialt hållbar 1 forsknings- och utvecklingsprojekt 1 hästsjukdomar 1 cemeb 1 livskvalitet 1 resistance 1 underjordisk 1 stad och människor 1 klimattjänster 1 undermarksanläggningar 1 mjölk 1 odling 1 biological processes 1 linnécentra 1 matlust 1 råd 1 energifrågor 1 dricksvatten 1 åkermark 1 förpackningsindustri 1 avkastning 1 sta 1 toxicitet 1 Climate Change 1 vattenmiljöfrågor 1 växtskydd 1 potatis 1 svinn 1 jordbruksverket 1 miljöförorening 1 vetenskapskommunkation 1 damm 1 living labs 1 etnisk segregation 1 elektrokroma 1 rening 1 bebyggelse 1 gröna väggar 1 ecosystem services 1 hållbar stad 1 risker 1 livsmedelsforsknng 1 nya arter 1 biologisk månfald 1 bio 1 slamavskiljare 1 klimatprat 1 måltid 1 djurens välfärd 1 bestånd 1 landskpasplanering 1 förorenad 1 svensk livsmedelsforskning 1 brandekologi 1 hus 1 sportfiske 1 matåtervinning 1 sopsortering 1 världsledande 1 gm-grödor 1 skogsråvaror 1 firskerinäring 1 bioaktiv 1 hälsa 1 kanaler 1 nils ahlberg 1 hållbart lantbruk 1 stop antibotic misuse 1 climate 1 matavtryck 1 global utmaning 1 trädgårdsbruk 1 fiskerpolitik 1 surdeg 1 kost och hälsa 1 närings 1 forskningens nytta 1 miljökvalitetsmål 1 urban 1 bostäder 1 ekologiskt jordbruk 1 publishing-priset 1 energi och miljö 1 matavfall 1 förorenad mark 1 skogsbruksforskning 1 urban space 1 formas årsredovisning 1 forskningsmaterial 1 spatial planning 1 ren 1 grönområden 1 flerbostadshus 1 grön 1 stadsmijö 1 förnybara råvaror 1 tomtindelning 1 slamproduktion 1 gentrifiering 1 forest 1 miljömål 1 havre 1 hållbart samhälle 1 organiskt 1 svenskt vatten utveckling 1 matsvinn 1 renovering 1 contortatall 1 coctail 1 samhälls 1 klimatmötet i paris 1 solenergi 1 svansbitning 1 ridning 1 välfärd 1 forskning + samhällsbyggnad 1 pod 1 slamspridning 1 gmo 1 smitta 1 framgångsrik integration 1 hållbar produktion 1 miljöföroreningar 1 stadsdelar 1 agenda 2030 1 miljövänligt 1 hållbar utvecklling 1 naturvetenskap 1 europeisk forskning 1 mobilitetsstöd 1 segregation 1 uthålligt lantbruk 1 tredje uppgiften 1 hästforskning 1 green city 1 mångfald 1 teknik 1 planering infrastruktur 1 biodiversitet 1 ingrid petersson 1 mjöl 1 årsredovisning 2013 1 kor 1 kemisk 1 dricksvattensystem 1 mljöforskning 1 globalt 1 SMHI 1 lab 1 institut 1 avlopp 1 resistenta bakterier 1 EDC-2020 1 Global Change 1 miljöeffekter 1 klimatförhandlingar 1 trädgårdsforskning 1 förpackningar 1 livsmedelssäkerhet 1 inomhusmiljö 1 infection 1 hydrologi 1 ¨hållbart 1 planering 1 swgreen 1 city 1 toxikologi 1 kommun 1 smittspridning 1 amsterdam 1 sjö 1 syrebrist 1 vattenforskning 1 fossila bränslen 1 hästsport 1 oorganisk 1 mindre utsläpp 1 jordens befolkning 1 markanvändning 1 exponering 1 grön humaniora 1 arkitekturmuseet 1 lantgård 1 linnécentrum 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 Svensk-finskt samarbete 1 algodling 1 Rena hav 1 ombyggnad 1 sb14 1 bacteria 1 bygg 1 modern upphandling 1 textil 1 sanering 1 strategiskt innovationsprogram 1 sjöar 1 villa, arkitektur, 60-tal, jugend, funkis, sekelskifte, art deco, 70-tal, 90-tal 1 hållbart fiske 1 glimmingehus 1 hållbar stadsbyggnad 1 agenda2030 1 kemiska föreningar 1 nationella kommittén 1 kommunikationskanaler 1 klimatsmart 1 ekologisk produktion 1 grödor 1 livsmedelsindustrin 1 genteknik 1 sustainable city 1 försörjning 1 befolkning 1 Finland självständigt 1 antibiotic defence 1 giftig 1 hög vetenskaplig kvalitet 1 landsbygdsutveckling 1 algblomning 1 havs- och vattenforskning 1 fluor 1 boende + segregation 1 Skogsforskning 1 svenskt yrkesfiske 1 kulturgeografi 1 bostadsbyggande bostadsförsörjningen 1 stormaktsbyggande 1 ekonomiskt välstånd + forskning 1 nobelpris 1 ekologisk djurproduktion 1 IPCC 1 örebro 1 biprodukter 1 livsmedelsstrategi 1 cathrine beijer 1 reproduktionsstörning 1 superbakterier 1 social corporate responsibility 1 antibiotic resistance 1 hållbart sam 1 samhällsvetenskap 1 Bacillus anthracis 1 kiselalger 1 resistent 1 kulturmiljö 1 lucid 1 skaldjur 1 genetik 1 produktionssystem 1 samhällsvetenskaplig 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

The Rural Landscapes of Europe - How Man Has Shaped European Nature

The Rural Landscapes of Europe - How Man Has Shaped European Nature

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2009 11:02 CEST

As the six months of Swedish Presidency of the EU gets underway, the Swedish Research Council Formas is publishing an English edition of a book about the European cultural landscape, titled The Rural Landscapes of Europe - How Man has Shaped European Nature. The cultural landscapes and nature in Europe are the result of thousands of years of human impact and constitute our common heritage.

Så byggdes villan - Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010

Så byggdes villan - Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2009 18:56 CEST

Det finns närmare två miljoner villor i Sverige som var och en utgör en viktig del av vår livsmiljö, vår stadsbild och vårt kulturarv. Vi vet förvånansvärt lite om vardagsarkitekturen och vad som är tidstypiskt för en villa från 1890, 1930, 1950 eller år 2000. "Så byggdes villan" är den första boken i sitt slag och visar hur vanliga villors arkitektur utvecklats under modern tid.

Media no image

PÅMINNELSE PRESSINBJUDAN - Osäkrat klimat - laddad utmaning

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2009 08:51 CEST

Formas presenterar den nya pocketboken "Osäkrat klimat - laddad utmaning" och sju forskares perspektiv på klimatförändringarna. Boken innehåller artiklar av ett fyrtiotal forskare - allt från den naturvetenskapliga grunden, till klimateffekter, anpassning, sårbarhet och åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Den 16 september kan du förbereda dig inför förhandlingarna i Köpenhamn.

Media no image

Osäkrat klimat - laddad utmaning

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2009 09:58 CEST

Nya boken "Osäkrat klimat - laddad utmaning" och sju forskares perspektiv på klimatförändringarna presenteras. Boken innehåller artiklar av ett fyrtiotal forskare - allt från den naturvetenskapliga grunden, till klimateffekter, anpassning, sårbarhet och åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Fossila bränslen dominerar energiförsörjningen länge till och utsläppen av växthusgaser ökar.

Media no image

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel!

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2009 15:40 CEST

Endast några procent av världens vatten utgörs av sötvatten och bara en bråkdel är ytvatten. Det mesta finns i grundvattenkällor eller bundet i glaciärer. Den största delen potentiellt dricks- och hushållsvatten finns i haven och i Formas femte vattenbok visar forskare på lyckade exempel på hur vatten avsaltas med hjälp av förnyelsebara energikällor.

Media no image

Ljuset avgör tillgången på fisk i sjöar

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2009 19:00 CEST

Det är ljuset som avgör tillväxten av fisk i sjöar. Ett förändrat klimat förväntas ge brunare sjöar med mindre ljusinsläpp och därmed också lägre tillväxt av fisk. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Nature.

Media no image

Helge Skoog spelar torsk i ny pjäs för att rädda Östersjön.

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2009 09:30 CEST

Torsk i Soppan, "en pjäs med drag om kloka torskar och sjuka hav" har premiär måndagen den 29 juni under Almedalsveckan på Länsteatern i Visby. Det är en nyskriven vetenskapspjäs om hotet mot Östersjön. De ledande rollerna som torsk och ål spelas av Helge Skoog och Johan Paulsen som också skrivit pjäsen.

Media no image

Rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden nu klar

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2009 11:30 CEST

Lunds universitet och Chalmers Tekniska högskola lyckas bäst när Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA föreslår fördelning av 5 270 forskningsmiljoner. Satsningen på strategiska forskningsområden innebär en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen.

Media no image

REACH missar nano. Miljöforskning om EU:s nya kemikalielagstiftning.

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2009 15:49 CEST

uppdateras. Dess krav på information om substans och produktionsvolym missar många nanomaterial, som tillverkas i små kvantiteter. I nuläget saknas fundamental kunskap om upptag, fördelning, eliminering och dynamiska interaktioner för nanopartiklar. Det skriver forskare från Göteborgs universitet och Chalmers i nya numret av Miljöforskning.

Större projekt och bättre kommunikation kan stärka SLFs forskning

Större projekt och bättre kommunikation kan stärka SLFs forskning

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2009 10:17 CEST

De forskare som finansieras av SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning, måste öka sin publicering, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt, och SLF bör öka spridningen av resultaten. Dessutom behöver forskningen bli mer tvärvetenskaplig. Färre men större projekt ska ge bättre effekt av forskningen.

Media no image

Kloka torskar och sjuka hav eller Torsk i Soppan

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2009 13:13 CEST

Östersjöns miljö och framtid står i fokus i miljödebatten och under det svenska EU-ordförandeskapet. Frågorna gäller bland annat biologisk mångfald, fiskepolitik, övergödning och marin juridik. Torsk i Soppan är en ny vetenskapspjäs av och med skådespelarna Helge Skoog och Johan Paulsen och handlar om fiskar och Östersjön.

Media no image

1300 ansökningar till Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2009 11:07 CEST

Cirka 1300 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning vilket är något fler än förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 960 ansökningar och 61 ansökningar inkom till de strategiska områdena Havsmiljö, Klimatmodeller, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt till Hållbart nyttjande av naturresurser.

Miljögift ger mindre genetisk variation. Miljöforskning om biologisk mångfald.

Miljögift ger mindre genetisk variation. Miljöforskning om biologisk mångfald.

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2009 08:43 CEST

Till synes starka populationer kan ha en låg genetisk variation. Det visar färska studier på hoppkräftor. Populationer som exponerades för ett enskilt gift uppvisade redan efter en generation förlorad genetisk variation trots att antalet individer var oförändrat. Genetisk variation är en osynlig, men mycket viktig form av biologisk mångfald.

Media no image

22 nya miljoner till hästforskning

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2009 17:12 CEST

Forskningsrådet Formas överför sju miljoner kronor till SSH, Stiftelsen Svensk Hästforskning för att finansiera forskning om hästar från och med 2010. Detta beslutade Formas forskningsråd idag. Formas bidrar med sju miljoner kronor och SSH med lika mycket. Dessutom bidrar Norge med sex miljoner norska kronor.

Det europeiska kulturlandskapet - en fråga för det svenska ordförandeskapet?

Det europeiska kulturlandskapet - en fråga för det svenska ordförandeskapet?

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2009 11:58 CEST

Europas natur är ett resultat av människans inverkan under flera tusentals år. Jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk har förändrat flora och fauna. Men även historiska händelser som krig, revolutioner och sjukdomar har påverkat naturen. Hur har människan format Europas natur?

Europeiska kulturlandskap - Hur människan format Europas natur

Europeiska kulturlandskap - Hur människan format Europas natur

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2009 11:25 CEST

Europas natur är ett resultat av människans inverkan under flera tusentals år. Jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk har förändrat flora och fauna. Men även historiska händelser som krig, revolutioner och sjukdomar har påverkat naturen. Formas nya bok visar hur olika skeenden i historien, biologin och landskapet har påverkat varandra.

Media no image

Över 100 ansökningar om strategiska medel

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2009 10:27 CET

Det kom in 112 ansökningar fördelat på 20 områden i regeringens satsning på strategiska forskning. Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, FAS och Energimyndigheten, som ansvarar för utlysningen, ska nu rekrytera de internationella experter som ska granska ansökningarna.

Media no image

Apelsinen och grapefrukten är inte längre vad vi trodde!

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2009 08:50 CET

Nya molekylära metoder visar att pomerans, grapefrukt och apelsin, till skillnad från vad vi tidigare trott, har ett gemensamt odlingsursprung. De klassas idag därför som samma art. Boken är en nationell namnstandard på svenska kulturväxter och presenterar mer än 50 000 vetenskapliga, hortikulturella och svenska namn.

Media no image

Barnen glömdes. Miljöforskning om barnens situation i stadsplaneringen.

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2009 11:40 CET

När blir barnkonsekvensanalyser i stadsplanering lika självklara som miljökonsekvensanalyser? Att uppmärksamma barns erfarenhet av miljö är inte bara en rättighetsfråga enligt Barnkonventionen, utan också en fråga om att positivt värdera och ta vara på barns erfarenheter av sin närmiljö. I strävan efter en bättre framtida livsmiljö är barnens synpunkter viktiga pusselbitar.

Media no image

Hur minskar vi riskerna med gifter i mat, luft, vatten, mark och varor?

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2009 13:24 CET

Missa inte konferensen där forskare, politiker, representanter för företag, myndigheter och kommuner samt övriga deltagare med hjälp av sina erfarenheter och sin kreativitet föreslår hur arbetet för en giftfri miljö kan gå vidare.