Följ Forskningsrådet Formas

Taggar

Formas forskarråd

formas ledningsgrupp

Forskning 112 miljöforskning 89 ekologiskt hållbar 70 miljö 70 ekologiskt 60 jordbruk 57 biologisk mångfald 49 globalt jordbruk 41 stadsplanering 40 skogsbruk 40 hållbar utveckling 25 Samhällsbyggande 15 livsmedel 13 vatten 10 bonde 9 grön revolution 9 klimat 8 Hållbar 8 utvärdering 8 stategisk forskning 7 klimatförändringar 7 ekosystemtjänster 7 biomassa 6 Urbanisering 6 stadsutveckling 6 vattenbruk 6 kemikalier 5 arkitektur 5 Formas forskarråd 5 hållbart samhällsbyggande 5 Klimatforskning 5 stad 5 kommunikation 5 alger 5 ekosystem 5 utveckling 4 Livsmedelsforskning 4 miljögifter 4 Formas 4 integration 4 innovation 4 samverkan 4 avfall 4 Forskningskommunikation 4 hållbart 4 hållbarhet 4 biobaserad samhällsekonomi 4 strategisk satsning 4 samhällsbyggnad 4 djurskydd 4 formas ledningsgrupp 4 hållbar stadsutveckling 4 ekologisk 4 hav 4 transport 3 forskningsrådet formas 3 miljötoxikologi 3 djur 3 städer 3 tvärvetenskap 3 mat 3 forskning och utveckling 3 återvinning 3 skog 3 skogsbrand 3 stadsbyggnad 3 infrastruktur 3 hållbart byggande 3 giftfri miljö 3 klimatanpassning 3 fiske 3 djurhälsa 3 stad och land 3 biobaserad 3 samhällsplanering 3 ekologiskt hållbar utveckling 2 mångbruk i landskapet 2 energi 2 forskningspolitik 2 areella näringar 2 hållbara städer 2 mark 2 organisk 2 havsmiljö 2 humanistisk 2 koldioxid 2 forskar grand prix 2 hållbar renovering 2 forskning och innovation 2 eko 2 kommunikationsprojekt 2 forskningsfinansiering 2 marin 2 havsbruk 2 vattenmiljö 2 förorena 2 vete 2 forskningsresultat 2 Swetox 2 universitet 2 humanistisk miljöforskning 2 brand 2 animal welfare 2 formas årliga öppna utlysning 2 livsmedelsindustri 2 hälso 2 svenskt vatten 2 miljöteknik 2 näring 2 forskningsråd 2 antibiotikaresistens 2 djurhållning 2 energieffektiv 2 hormonstörande 2 samhällsutveckling 2 östersjön 2 staden 2 allergi 2 naturresurser 2 utsläpp 2 antibiotics 2 fastighetsägare 2 extrakt 2 design 2 toxikologi 2 framtidens boende 2 övergödning 2 Skogen 2 fosfor 2 byggforskning 2 förtätning 2 fisk 2 ekonomiskt hållbar 2 sustainability 2 arkitekt 2 skogsråvara 2 förorening 2 jordbruksforskning 2 djurvälfärd 2 djurskyddsbefrämjande 2 Huvudsekreterare 2 landskap 2 bostadsfrågor 2 laboratorium 2 bostadsbyggande 2 landskapskonventionen 2 humaniora 2 etologi 2 miljonprogrammet 2 landskapsplanering 2 landskapsförvaltning 2 mångbruk 2 stadsnära landskap 2 citytunnel 1 försörjning 1 insekter 1 institut 1 samhälls 1 stadsbyggande 1 växthusgas 1 amsterdam 1 framtidens stadsutveckling 1 delegationen för hållbara städer 1 grönområden 1 hållbart samhälle 1 spannmål 1 smitta 1 swedish 1 urbanization 1 globalt 1 johan lundberg 1 algblomning 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 exponering 1 bacteria 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 kemiska ämnen 1 Lunds universitet 1 jordbruksverket 1 rening 1 gifter 1 svavel 1 bostadssegregation; segregation; 1 climate 1 antibiotika 1 biological processes 1 forest 1 närings 1 byggprodukter 1 genetiskt modifierade grödor 1 ekologiskt jordbruk 1 hållbar landsbygdsutveckling 1 energifrågor 1 genteknik 1 living 1 kommunikationskanaler 1 architecture 1 lab 1 resistenta bakterier 1 villa, arkitektur, 60-tal, jugend, funkis, sekelskifte, art deco, 70-tal, 90-tal 1 svenskt vatten utveckling 1 hållbart jordbruk 1 testmetoder 1 korn 1 pod 1 lantgård 1 resistance 1 populärvetenskap 1 boverket 1 Ringön 1 markanvändning 1 grannskap 1 antibiotic resistance 1 svansbitning 1 sustainable city 1 arkitekturmuseet 1 Klimatförhandling 1 förorenad mark 1 slamproduktion 1 ekologisk produktion 1 hästnäring 1 kväve 1 resistens 1 SMHI 1 kemikalie 1 ehec 1 nyttiggörande 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 svinn 1 sjöar 1 evaluation 1 slamspridning 1 sdg 1 slamavskiljare 1 matproduktion 1 undermarksanläggningar 1 resilience 1 stormaktstiden 1 hållbart fiske 1 unga forskare 1 risker 1 sei 1 biodiversity 1 Skogsforskning 1 nya arter 1 energiforskning 1 dricksvattensystem 1 skogsskötsel 1 djuretik 1 biprodukter 1 hållbar tillväxt 1 informationsteknologi 1 näringsämnen 1 gentrifiering 1 stadsdelar 1 bioraffinaderier 1 kanaler 1 gm-grödor 1 växtnäring 1 ekologisk djurproduktion 1 djurs välfärd 1 hälsofarligt 1 hälsovådlig 1 kemikaliesamhället 1 återvinningsbar 1 fosforfälla 1 dammar 1 hydrologi 1 gia destouni 1 havs- och vattenforskning 1 hållbar produktion 1 global utmaning 1 underjordisk 1 produktionssystem 1 webbtidning 1 matsvinn 1 hästuppfödning 1 hållbart skogsbruk 1 toxicitet 1 forsknings- och utvecklingsprojekt 1 gröda 1 svampangrepp 1 hållbar butik 1 förorenad 1 matåtervinning 1 matavtryck 1 metaller 1 reproduktionsstörande 1 kost och hälsa 1 riksantivkvarieämbetet 1 georgia destouni 1 trädgårdsbruk 1 avfall återvinning 1 förorenat vatten 1 mehmet kaplan 1 hållbar stad 1 samhällsrelevans 1 miljöföroreningar 1 gröna väggar 1 hästhälsa 1 brandskador 1 algodling 1 mjältbrand 1 giftig 1 future forests 1 hållbar stadsbyggnad 1 kombinationseffekter 1 socialt hållbar 1 cocktaileffekt 1 sta 1 spädgris 1 biodiversitet 1 biobaserad ekonomi 1 förnybara råvaror 1 hållbar utvecklling 1 skogs- och jordbruksforskning 1 svensk forskning 1 världsledande forskning 1 strategi biobaserad samhällsekonomi 1 skyddad skog 1 kapsförvaltning 1 landskpasplanering 1 förorenade områden 1 Rena hav 1 skogsråvaror 1 samhällsbyggnadsforskning 1 griskulting 1 staden i förändring 1 Bioekonomi 1 hästsjukdomar 1 miljontalsprogrammet 1 kemiska föreningar 1 kemiska kombinationer 1 scrubber 1 stop antibotic misuse 1 resistant bacteria 1 from animal to human 1 antibiotic defence 1 new business modell for antibiotic research and development 1 tredje uppgiften 1 spatial planning 1 urban space 1 hållbart lantbruk 1 stormaktsbyggande 1 tomtindelning 1 nils ahlberg 1 social corporate responsibility 1 undermark 1 samhällsvetenskaplig 1 kemisk 1 innovationsprogram 1 environmental humanities 1 ¨hållbart 1 biologisk månfald 1 building and planning research 1 bestånd 1 fiskerpolitik 1 havsbönder 1 firskerinäring 1 rena sjöar 1 friskt vatten 1 oorganisk 1 coctail 1 näringshalt 1 hållbart sam 1 acqua 1 swgreen 1 djurens välvärd 1 djurskötsel 1 putsning av kor 1 #forskning 1 ingrid petersson 1 mobilitetsstöd 1 reproduktionsstörning 1 mindre utsläpp 1 modern upphandling 1 resistent 1 contortatall 1 tvärlivs 1 fuctional 1 cerealier 1 forskartävling 1 kommunicera forskning 1 sötvatten 1 socioekonomisk 1 årsredovisning 2013 1 beviljandegrad 1 bevilja 1 formas årsredovisning 1 hållbar livsmedelsproduktion 1 perent vete 1 perenna grödor 1 sb14 1 recilient cities 1 etnisk segregation 1 forskning + stadsbyggnad 1 forskning + samhällsbyggnad 1 region + forskning 1 ekonomiskt välstånd + forskning 1 boende + segregation 1 super bugs 1 superbakterier 1 cemeb 1 lucid 1 linnécentra 1 linnécentrum 1 livsmedelsstrategi 1 forskning om skogsbränder 1 brandekologi 1 cathrine beijer 1 wsb14 1 aktionsforskning 1 mljöforskning 1 hög vetenskaplig kvalitet 1 samhällsvetenskaplig forskning 1 långsiktig kunskapsförsörjning 1 grön humaniora 1 hållbar forskning 1 strategiskt innovationsprogram 1 energi + forskning 1 jordens befolkning 1 forskningens nytta 1 formas - forskningsrådet för hållbar utveckling 1 globala mål 1 bioaktiv 1 elektrokroma 1 solenergibiobränsle 1 humsam 1 forskningsbaserad kunskap 1 klimatmötet i paris 1 agenda 2030 1 agenda2030 1 EDC-2020 1 trädgårdsforskning 1 stad och människor 1 framtidens livsmedel 1 #agenda2030 1 popularisering 1 vetenskapskommunkation 1 snabb urbanisering 1 planering infrastruktur 1 livsmedelsforsknng 1 hållbar livsmedelskomsumtion 1 djurens välfärd 1 Bacillus anthracis 1 forskningsmaterial 1 välkomnande städer 1 framgångsrik integration 1 vattenforskning 1 Finland självständigt 1 Svensk-finskt samarbete 1 klimattjänster 1 europeisk forskning 1 nationella kommittén för livsmedelsforskning 1 nationella kommittén 1 svensk livsmedelsforskning 1 skogsbruksforskning 1 klimatprat 1 blandningar 1 mixtures 1 combination effects 1 non-toxic environment 1 hälsa 1 #utlysning 1 livskvalitet 1 city 1 klimatsmart 1 sopsortering 1 miljövänligt 1 butik 1 säkerhet 1 tävling 1 fou 1 teknik 1 naturvetenskap 1 mjölk 1 skaldjur 1 Finland 1 vinnova 1 örebro 1 livsmedelsbutiker 1 kulturarv 1 livsmedelsval 1 hyreshus 1 byggande 1 miljöpåverkan 1 malmö 1 logistik 1 bostäder 1 ren 1 publishing-priset 1 sanering 1 virke 1 infektion 1 miljonprogram 1 biologiskt nedbrytbar 1 bostadsbyggande bostadsförsörjningen 1 solenergi 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Sju starka forskningsmiljöer får dela på 175 miljoner

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2009 12:38 CEST

Nya avancerade kolhydratmaterial för bättre vattenrening och sårbehandling, bättre träd för bioenergi- och materialproduktion, markanvändning för en optimal fördelning mellan mat- och biobränsleproduktion, genetiska tester för djuravel med färre sjukdomar hos både djur och människor - detta är bland annat vad de sju starka forskningsmiljöerna ska forska på under fem år.

The Rural Landscapes of Europe - How Man Has Shaped European Nature

The Rural Landscapes of Europe - How Man Has Shaped European Nature

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2009 11:02 CEST

As the six months of Swedish Presidency of the EU gets underway, the Swedish Research Council Formas is publishing an English edition of a book about the European cultural landscape, titled The Rural Landscapes of Europe - How Man has Shaped European Nature. The cultural landscapes and nature in Europe are the result of thousands of years of human impact and constitute our common heritage.

Så byggdes villan - Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010

Så byggdes villan - Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2009 18:56 CEST

Det finns närmare två miljoner villor i Sverige som var och en utgör en viktig del av vår livsmiljö, vår stadsbild och vårt kulturarv. Vi vet förvånansvärt lite om vardagsarkitekturen och vad som är tidstypiskt för en villa från 1890, 1930, 1950 eller år 2000. "Så byggdes villan" är den första boken i sitt slag och visar hur vanliga villors arkitektur utvecklats under modern tid.

PÅMINNELSE PRESSINBJUDAN - Osäkrat klimat - laddad utmaning

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2009 08:51 CEST

Formas presenterar den nya pocketboken "Osäkrat klimat - laddad utmaning" och sju forskares perspektiv på klimatförändringarna. Boken innehåller artiklar av ett fyrtiotal forskare - allt från den naturvetenskapliga grunden, till klimateffekter, anpassning, sårbarhet och åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Den 16 september kan du förbereda dig inför förhandlingarna i Köpenhamn.

Osäkrat klimat - laddad utmaning

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2009 09:58 CEST

Nya boken "Osäkrat klimat - laddad utmaning" och sju forskares perspektiv på klimatförändringarna presenteras. Boken innehåller artiklar av ett fyrtiotal forskare - allt från den naturvetenskapliga grunden, till klimateffekter, anpassning, sårbarhet och åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Fossila bränslen dominerar energiförsörjningen länge till och utsläppen av växthusgaser ökar.

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel!

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2009 15:40 CEST

Endast några procent av världens vatten utgörs av sötvatten och bara en bråkdel är ytvatten. Det mesta finns i grundvattenkällor eller bundet i glaciärer. Den största delen potentiellt dricks- och hushållsvatten finns i haven och i Formas femte vattenbok visar forskare på lyckade exempel på hur vatten avsaltas med hjälp av förnyelsebara energikällor.

Ljuset avgör tillgången på fisk i sjöar

Pressmeddelanden   •   Jul 22, 2009 19:00 CEST

Det är ljuset som avgör tillväxten av fisk i sjöar. Ett förändrat klimat förväntas ge brunare sjöar med mindre ljusinsläpp och därmed också lägre tillväxt av fisk. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Nature.

Helge Skoog spelar torsk i ny pjäs för att rädda Östersjön.

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2009 09:30 CEST

Torsk i Soppan, "en pjäs med drag om kloka torskar och sjuka hav" har premiär måndagen den 29 juni under Almedalsveckan på Länsteatern i Visby. Det är en nyskriven vetenskapspjäs om hotet mot Östersjön. De ledande rollerna som torsk och ål spelas av Helge Skoog och Johan Paulsen som också skrivit pjäsen.

Rekommendation till finansiering av strategiska forskningsområden nu klar

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2009 11:30 CEST

Lunds universitet och Chalmers Tekniska högskola lyckas bäst när Energimyndigheten, Fas, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA föreslår fördelning av 5 270 forskningsmiljoner. Satsningen på strategiska forskningsområden innebär en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen.

REACH missar nano. Miljöforskning om EU:s nya kemikalielagstiftning.

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2009 15:49 CEST

uppdateras. Dess krav på information om substans och produktionsvolym missar många nanomaterial, som tillverkas i små kvantiteter. I nuläget saknas fundamental kunskap om upptag, fördelning, eliminering och dynamiska interaktioner för nanopartiklar. Det skriver forskare från Göteborgs universitet och Chalmers i nya numret av Miljöforskning.

Större projekt och bättre kommunikation kan stärka SLFs forskning

Större projekt och bättre kommunikation kan stärka SLFs forskning

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2009 10:17 CEST

De forskare som finansieras av SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning, måste öka sin publicering, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt, och SLF bör öka spridningen av resultaten. Dessutom behöver forskningen bli mer tvärvetenskaplig. Färre men större projekt ska ge bättre effekt av forskningen.

Kloka torskar och sjuka hav eller Torsk i Soppan

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2009 13:13 CEST

Östersjöns miljö och framtid står i fokus i miljödebatten och under det svenska EU-ordförandeskapet. Frågorna gäller bland annat biologisk mångfald, fiskepolitik, övergödning och marin juridik. Torsk i Soppan är en ny vetenskapspjäs av och med skådespelarna Helge Skoog och Johan Paulsen och handlar om fiskar och Östersjön.

1300 ansökningar till Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2009 11:07 CEST

Cirka 1300 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning vilket är något fler än förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 960 ansökningar och 61 ansökningar inkom till de strategiska områdena Havsmiljö, Klimatmodeller, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt till Hållbart nyttjande av naturresurser.

Miljögift ger mindre genetisk variation. Miljöforskning om biologisk mångfald.

Miljögift ger mindre genetisk variation. Miljöforskning om biologisk mångfald.

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2009 08:43 CEST

Till synes starka populationer kan ha en låg genetisk variation. Det visar färska studier på hoppkräftor. Populationer som exponerades för ett enskilt gift uppvisade redan efter en generation förlorad genetisk variation trots att antalet individer var oförändrat. Genetisk variation är en osynlig, men mycket viktig form av biologisk mångfald.

22 nya miljoner till hästforskning

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2009 17:12 CEST

Forskningsrådet Formas överför sju miljoner kronor till SSH, Stiftelsen Svensk Hästforskning för att finansiera forskning om hästar från och med 2010. Detta beslutade Formas forskningsråd idag. Formas bidrar med sju miljoner kronor och SSH med lika mycket. Dessutom bidrar Norge med sex miljoner norska kronor.

Det europeiska kulturlandskapet - en fråga för det svenska ordförandeskapet?

Det europeiska kulturlandskapet - en fråga för det svenska ordförandeskapet?

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2009 11:58 CEST

Europas natur är ett resultat av människans inverkan under flera tusentals år. Jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk har förändrat flora och fauna. Men även historiska händelser som krig, revolutioner och sjukdomar har påverkat naturen. Hur har människan format Europas natur?

Europeiska kulturlandskap - Hur människan format Europas natur

Europeiska kulturlandskap - Hur människan format Europas natur

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2009 11:25 CEST

Europas natur är ett resultat av människans inverkan under flera tusentals år. Jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk har förändrat flora och fauna. Men även historiska händelser som krig, revolutioner och sjukdomar har påverkat naturen. Formas nya bok visar hur olika skeenden i historien, biologin och landskapet har påverkat varandra.

Över 100 ansökningar om strategiska medel

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2009 10:27 CET

Det kom in 112 ansökningar fördelat på 20 områden i regeringens satsning på strategiska forskning. Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, FAS och Energimyndigheten, som ansvarar för utlysningen, ska nu rekrytera de internationella experter som ska granska ansökningarna.

Apelsinen och grapefrukten är inte längre vad vi trodde!

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2009 08:50 CET

Nya molekylära metoder visar att pomerans, grapefrukt och apelsin, till skillnad från vad vi tidigare trott, har ett gemensamt odlingsursprung. De klassas idag därför som samma art. Boken är en nationell namnstandard på svenska kulturväxter och presenterar mer än 50 000 vetenskapliga, hortikulturella och svenska namn.

Barnen glömdes. Miljöforskning om barnens situation i stadsplaneringen.

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2009 11:40 CET

När blir barnkonsekvensanalyser i stadsplanering lika självklara som miljökonsekvensanalyser? Att uppmärksamma barns erfarenhet av miljö är inte bara en rättighetsfråga enligt Barnkonventionen, utan också en fråga om att positivt värdera och ta vara på barns erfarenheter av sin närmiljö. I strävan efter en bättre framtida livsmiljö är barnens synpunkter viktiga pusselbitar.