Följ Forskningsrådet Formas

Taggar

Formas forskarråd

formas ledningsgrupp

Forskning 113 miljöforskning 89 ekologiskt hållbar 70 miljö 70 ekologiskt 60 jordbruk 57 biologisk mångfald 49 globalt jordbruk 41 stadsplanering 40 skogsbruk 40 hållbar utveckling 25 Samhällsbyggande 15 livsmedel 13 vatten 10 bonde 9 grön revolution 9 klimat 8 Hållbar 8 utvärdering 8 stategisk forskning 7 klimatförändringar 7 ekosystemtjänster 7 biomassa 6 Urbanisering 6 stadsutveckling 6 vattenbruk 6 Formas forskarråd 6 kommunikation 5 ekosystem 5 kemikalier 5 Klimatforskning 5 alger 5 stad 5 arkitektur 5 hållbart samhällsbyggande 5 hållbarhet 5 hav 4 samverkan 4 innovation 4 samhällsbyggnad 4 hållbart 4 strategisk satsning 4 djurskydd 4 ekologisk 4 Livsmedelsforskning 4 Formas 4 avfall 4 Forskningskommunikation 4 biobaserad samhällsekonomi 4 formas ledningsgrupp 4 hållbar stadsutveckling 4 utveckling 4 miljögifter 4 integration 4 infrastruktur 3 samhällsplanering 3 transport 3 giftfri miljö 3 klimatanpassning 3 fiske 3 tvärvetenskap 3 biobaserad 3 städer 3 hållbart byggande 3 djurhälsa 3 återvinning 3 djur 3 stad och land 3 skog 3 skogsbrand 3 miljötoxikologi 3 forskning och utveckling 3 mat 3 forskningsrådet formas 3 stadsbyggnad 3 ekologiskt hållbar utveckling 2 mångbruk i landskapet 2 energi 2 forskningspolitik 2 areella näringar 2 hållbara städer 2 mark 2 organisk 2 havsmiljö 2 humanistisk 2 koldioxid 2 forskar grand prix 2 hållbar renovering 2 forskning och innovation 2 eko 2 kommunikationsprojekt 2 forskningsfinansiering 2 marin 2 havsbruk 2 vattenmiljö 2 förorena 2 vete 2 forskningsresultat 2 Swetox 2 universitet 2 humanistisk miljöforskning 2 brand 2 animal welfare 2 formas årliga öppna utlysning 2 livsmedelsindustri 2 hälso 2 svenskt vatten 2 miljöteknik 2 näring 2 forskningsråd 2 antibiotikaresistens 2 djurhållning 2 energieffektiv 2 hormonstörande 2 samhällsutveckling 2 östersjön 2 staden 2 allergi 2 naturresurser 2 utsläpp 2 antibiotics 2 fastighetsägare 2 extrakt 2 design 2 toxikologi 2 framtidens boende 2 övergödning 2 Skogen 2 fosfor 2 byggforskning 2 förtätning 2 fisk 2 ekonomiskt hållbar 2 sustainability 2 arkitekt 2 skogsråvara 2 förorening 2 jordbruksforskning 2 djurvälfärd 2 djurskyddsbefrämjande 2 Huvudsekreterare 2 landskap 2 bostadsfrågor 2 laboratorium 2 bostadsbyggande 2 landskapskonventionen 2 humaniora 2 etologi 2 miljonprogrammet 2 landskapsplanering 2 landskapsförvaltning 2 mångbruk 2 stadsnära landskap 2 citytunnel 1 försörjning 1 insekter 1 institut 1 samhälls 1 stadsbyggande 1 växthusgas 1 amsterdam 1 framtidens stadsutveckling 1 delegationen för hållbara städer 1 grönområden 1 hållbart samhälle 1 spannmål 1 smitta 1 swedish 1 urbanization 1 globalt 1 johan lundberg 1 algblomning 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 exponering 1 bacteria 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 kemiska ämnen 1 Lunds universitet 1 jordbruksverket 1 rening 1 gifter 1 svavel 1 bostadssegregation; segregation; 1 climate 1 antibiotika 1 biological processes 1 forest 1 närings 1 byggprodukter 1 genetiskt modifierade grödor 1 ekologiskt jordbruk 1 hållbar landsbygdsutveckling 1 energifrågor 1 genteknik 1 living 1 kommunikationskanaler 1 architecture 1 lab 1 resistenta bakterier 1 villa, arkitektur, 60-tal, jugend, funkis, sekelskifte, art deco, 70-tal, 90-tal 1 svenskt vatten utveckling 1 hållbart jordbruk 1 testmetoder 1 korn 1 pod 1 lantgård 1 resistance 1 populärvetenskap 1 boverket 1 Ringön 1 markanvändning 1 grannskap 1 antibiotic resistance 1 svansbitning 1 sustainable city 1 arkitekturmuseet 1 Klimatförhandling 1 förorenad mark 1 slamproduktion 1 ekologisk produktion 1 hästnäring 1 kväve 1 resistens 1 SMHI 1 kemikalie 1 ehec 1 nyttiggörande 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 svinn 1 sjöar 1 evaluation 1 slamspridning 1 sdg 1 slamavskiljare 1 matproduktion 1 undermarksanläggningar 1 resilience 1 stormaktstiden 1 hållbart fiske 1 unga forskare 1 risker 1 sei 1 biodiversity 1 Skogsforskning 1 nya arter 1 energiforskning 1 dricksvattensystem 1 skogsskötsel 1 djuretik 1 biprodukter 1 hållbar tillväxt 1 informationsteknologi 1 näringsämnen 1 gentrifiering 1 stadsdelar 1 bioraffinaderier 1 kanaler 1 gm-grödor 1 växtnäring 1 ekologisk djurproduktion 1 djurs välfärd 1 hälsofarligt 1 hälsovådlig 1 kemikaliesamhället 1 återvinningsbar 1 fosforfälla 1 dammar 1 hydrologi 1 gia destouni 1 havs- och vattenforskning 1 hållbar produktion 1 global utmaning 1 underjordisk 1 produktionssystem 1 webbtidning 1 matsvinn 1 hästuppfödning 1 hållbart skogsbruk 1 toxicitet 1 forsknings- och utvecklingsprojekt 1 gröda 1 svampangrepp 1 hållbar butik 1 förorenad 1 matåtervinning 1 matavtryck 1 metaller 1 reproduktionsstörande 1 kost och hälsa 1 riksantivkvarieämbetet 1 georgia destouni 1 trädgårdsbruk 1 avfall återvinning 1 förorenat vatten 1 mehmet kaplan 1 hållbar stad 1 samhällsrelevans 1 miljöföroreningar 1 gröna väggar 1 hästhälsa 1 brandskador 1 algodling 1 mjältbrand 1 giftig 1 future forests 1 hållbar stadsbyggnad 1 kombinationseffekter 1 socialt hållbar 1 cocktaileffekt 1 sta 1 spädgris 1 biodiversitet 1 biobaserad ekonomi 1 förnybara råvaror 1 hållbar utvecklling 1 skogs- och jordbruksforskning 1 svensk forskning 1 världsledande forskning 1 strategi biobaserad samhällsekonomi 1 skyddad skog 1 kapsförvaltning 1 landskpasplanering 1 förorenade områden 1 Rena hav 1 skogsråvaror 1 samhällsbyggnadsforskning 1 griskulting 1 staden i förändring 1 Bioekonomi 1 hästsjukdomar 1 miljontalsprogrammet 1 kemiska föreningar 1 kemiska kombinationer 1 scrubber 1 stop antibotic misuse 1 resistant bacteria 1 from animal to human 1 antibiotic defence 1 new business modell for antibiotic research and development 1 tredje uppgiften 1 spatial planning 1 urban space 1 hållbart lantbruk 1 stormaktsbyggande 1 tomtindelning 1 nils ahlberg 1 social corporate responsibility 1 undermark 1 samhällsvetenskaplig 1 kemisk 1 innovationsprogram 1 environmental humanities 1 ¨hållbart 1 biologisk månfald 1 building and planning research 1 bestånd 1 fiskerpolitik 1 havsbönder 1 firskerinäring 1 rena sjöar 1 friskt vatten 1 oorganisk 1 coctail 1 näringshalt 1 hållbart sam 1 acqua 1 swgreen 1 djurens välvärd 1 djurskötsel 1 putsning av kor 1 #forskning 1 ingrid petersson 1 mobilitetsstöd 1 reproduktionsstörning 1 mindre utsläpp 1 modern upphandling 1 resistent 1 contortatall 1 tvärlivs 1 fuctional 1 cerealier 1 forskartävling 1 kommunicera forskning 1 sötvatten 1 socioekonomisk 1 årsredovisning 2013 1 beviljandegrad 1 bevilja 1 formas årsredovisning 1 hållbar livsmedelsproduktion 1 perent vete 1 perenna grödor 1 sb14 1 recilient cities 1 etnisk segregation 1 forskning + stadsbyggnad 1 forskning + samhällsbyggnad 1 region + forskning 1 ekonomiskt välstånd + forskning 1 boende + segregation 1 super bugs 1 superbakterier 1 cemeb 1 lucid 1 linnécentra 1 linnécentrum 1 livsmedelsstrategi 1 forskning om skogsbränder 1 brandekologi 1 cathrine beijer 1 wsb14 1 aktionsforskning 1 mljöforskning 1 hög vetenskaplig kvalitet 1 samhällsvetenskaplig forskning 1 långsiktig kunskapsförsörjning 1 grön humaniora 1 hållbar forskning 1 strategiskt innovationsprogram 1 energi + forskning 1 jordens befolkning 1 forskningens nytta 1 formas - forskningsrådet för hållbar utveckling 1 globala mål 1 bioaktiv 1 elektrokroma 1 solenergibiobränsle 1 humsam 1 forskningsbaserad kunskap 1 klimatmötet i paris 1 agenda 2030 1 agenda2030 1 EDC-2020 1 trädgårdsforskning 1 stad och människor 1 framtidens livsmedel 1 #agenda2030 1 popularisering 1 vetenskapskommunkation 1 snabb urbanisering 1 planering infrastruktur 1 livsmedelsforsknng 1 hållbar livsmedelskomsumtion 1 djurens välfärd 1 Bacillus anthracis 1 forskningsmaterial 1 välkomnande städer 1 framgångsrik integration 1 vattenforskning 1 Finland självständigt 1 Svensk-finskt samarbete 1 klimattjänster 1 europeisk forskning 1 nationella kommittén för livsmedelsforskning 1 nationella kommittén 1 svensk livsmedelsforskning 1 skogsbruksforskning 1 klimatprat 1 blandningar 1 mixtures 1 combination effects 1 non-toxic environment 1 hälsa 1 #utlysning 1 livskvalitet 1 city 1 klimatsmart 1 sopsortering 1 miljövänligt 1 butik 1 säkerhet 1 tävling 1 fou 1 teknik 1 naturvetenskap 1 mjölk 1 skaldjur 1 Finland 1 vinnova 1 örebro 1 livsmedelsbutiker 1 kulturarv 1 livsmedelsval 1 hyreshus 1 byggande 1 miljöpåverkan 1 malmö 1 logistik 1 bostäder 1 ren 1 publishing-priset 1 sanering 1 virke 1 infektion 1 miljonprogram 1 biologiskt nedbrytbar 1 bostadsbyggande bostadsförsörjningen 1 solenergi 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

1300 ansökningar till Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2009 11:07 CEST

Cirka 1300 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning vilket är något fler än förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 960 ansökningar och 61 ansökningar inkom till de strategiska områdena Havsmiljö, Klimatmodeller, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt till Hållbart nyttjande av naturresurser.

Miljögift ger mindre genetisk variation. Miljöforskning om biologisk mångfald.

Miljögift ger mindre genetisk variation. Miljöforskning om biologisk mångfald.

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2009 08:43 CEST

Till synes starka populationer kan ha en låg genetisk variation. Det visar färska studier på hoppkräftor. Populationer som exponerades för ett enskilt gift uppvisade redan efter en generation förlorad genetisk variation trots att antalet individer var oförändrat. Genetisk variation är en osynlig, men mycket viktig form av biologisk mångfald.

22 nya miljoner till hästforskning

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2009 17:12 CEST

Forskningsrådet Formas överför sju miljoner kronor till SSH, Stiftelsen Svensk Hästforskning för att finansiera forskning om hästar från och med 2010. Detta beslutade Formas forskningsråd idag. Formas bidrar med sju miljoner kronor och SSH med lika mycket. Dessutom bidrar Norge med sex miljoner norska kronor.

Det europeiska kulturlandskapet - en fråga för det svenska ordförandeskapet?

Det europeiska kulturlandskapet - en fråga för det svenska ordförandeskapet?

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2009 11:58 CEST

Europas natur är ett resultat av människans inverkan under flera tusentals år. Jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk har förändrat flora och fauna. Men även historiska händelser som krig, revolutioner och sjukdomar har påverkat naturen. Hur har människan format Europas natur?

Europeiska kulturlandskap - Hur människan format Europas natur

Europeiska kulturlandskap - Hur människan format Europas natur

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2009 11:25 CEST

Europas natur är ett resultat av människans inverkan under flera tusentals år. Jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk har förändrat flora och fauna. Men även historiska händelser som krig, revolutioner och sjukdomar har påverkat naturen. Formas nya bok visar hur olika skeenden i historien, biologin och landskapet har påverkat varandra.

Över 100 ansökningar om strategiska medel

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2009 10:27 CET

Det kom in 112 ansökningar fördelat på 20 områden i regeringens satsning på strategiska forskning. Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, FAS och Energimyndigheten, som ansvarar för utlysningen, ska nu rekrytera de internationella experter som ska granska ansökningarna.

Apelsinen och grapefrukten är inte längre vad vi trodde!

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2009 08:50 CET

Nya molekylära metoder visar att pomerans, grapefrukt och apelsin, till skillnad från vad vi tidigare trott, har ett gemensamt odlingsursprung. De klassas idag därför som samma art. Boken är en nationell namnstandard på svenska kulturväxter och presenterar mer än 50 000 vetenskapliga, hortikulturella och svenska namn.

Barnen glömdes. Miljöforskning om barnens situation i stadsplaneringen.

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2009 11:40 CET

När blir barnkonsekvensanalyser i stadsplanering lika självklara som miljökonsekvensanalyser? Att uppmärksamma barns erfarenhet av miljö är inte bara en rättighetsfråga enligt Barnkonventionen, utan också en fråga om att positivt värdera och ta vara på barns erfarenheter av sin närmiljö. I strävan efter en bättre framtida livsmiljö är barnens synpunkter viktiga pusselbitar.

Hur minskar vi riskerna med gifter i mat, luft, vatten, mark och varor?

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2009 13:24 CET

Missa inte konferensen där forskare, politiker, representanter för företag, myndigheter och kommuner samt övriga deltagare med hjälp av sina erfarenheter och sin kreativitet föreslår hur arbetet för en giftfri miljö kan gå vidare.

Modern ren följs på dator

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2008 14:28 CET

Nästan hälften av Sveriges yta används till renbete. Detta orsakar ofta konflikter mellan renägare och de markägare som måste upplåta sin mark för renbete. Med hjälp av ny teknik, som satelliter, GPS-halsband på renarna och datorer hos renskötarna, har renbruksplaner tagits fram i samråd mellan inblandade parter.

Gör som matlagningsproffsen och experimentera med molekylär gastronomi hemma i ditt eget kök!

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2008 16:09 CET

Vilka kemiska, biologiska och fysiska processer sker när du lagar mat? Spelar det någon roll när man saltar köttet vid tillagningen? Varför blir nästan allting gott när man steker det? Varför blir det segaste köttet bäst vid långkok? Molekylär gastronomi i ditt eget kök ger dig ett helt nytt perspektiv på din matlagning och är ett av de informationsprojekt som Formas beslutade ge bidrag till igår.

Ny satsning på alternativa metoder till djurförsök

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2008 15:51 CET

Nya in vitro metoder för att hitta hormonstörande ämnen, förutse läkemedelsförgiftning i levern, analysera effekten av läkemedelsdosering och lättare kunna undersöka effekter av cancerläkemedel. Detta är exempel på vad forskarna vill uppnå i några av de tio projekt som fått medel i den gemensamma satsningen på alternativa metoder till djurförsök från Jordbruksverket, Formas, och AstraZeneca.

Ny forskningssatsning ska rädda Vasa-skeppet

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2008 14:30 CET

Hur bör luftfuktighet, temperatur och ljus anpassas för att regalskeppet Vasa ska bevaras för eftervärlden? Hur mycket och hur fort bryts skeppets trävirke och konserveringsmedel ned och hur påverkas skeppets hållfasthet av detta?

399 miljoner till hållbar utveckling i årets stora utdelning från Formas

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2008 13:54 CET

Vad händer med skaldjuren när havet blir surare? Är ett litet frö lösningen på rening av vattnet utan kemiska tillsatser? Beror människors attityd till åtgärder för att minska klimatförändringarna på vem som betalar för dessa? Hur kan man på ett rättvist sätt dela på kostnader globalt för utsläpp av växthusgaser? Dessa är några av de ämnen som behandlas i de 186 projekt som beviljades bidrag idag.

Formas satsar på Hållbar utveckling av byggd miljö med 20 nya miljoner

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2008 10:52 CET

Formas utlyser 20 nya miljoner till forskning om Hållbar utveckling av byggd miljö. Utlysningen omfattar projekt inriktade på hela bygg- och förvaltningsprocessen - från planering, projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll och renovering till avveckling. Utlysningen sker inom ramen för Formas samarbete med BIC, Byggsektorns InnovationsCentrum.

20 miljoner för forskning om den uthålliga staden

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2008 14:09 CET

Formas delar ut 10 miljoner kronor till svenska forskare i 8 forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling inom URBAN-NET. Totalt delas 20 miljoner kronor ut inom programmet. Temat för utlysningen är brett och griper tvärsöver discipliner och samhällssektorer med den fysiska utformningen av staden som en mer eller mindre framträdande röd tråd.

20 nya miljoner till forskning inom miljöteknik från Formas

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2008 10:14 CET

Hållbart samhällsbyggande, Hållbara transporter, Miljöskyddsteknik, Användning av biologiska naturresurser, Lätta och avancerade material samt Energi är de sex styrkeområden inom miljöteknik som Formas utlyser nya medel till. Totalt utlyses 20 miljoner kronor för åren 2009-2011. Detta är Formas andra utlysning inom Miljöteknik. Första utlysningen gjordes i slutet av 2007.

Sveriges Bygguniversitetet - unik satsning på svensk byggforskning

Sveriges Bygguniversitetet - unik satsning på svensk byggforskning

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2008 16:30 CET

Idag går startskottet för Sveriges Bygguniversitet - ett samarbete mellan Chalmers, KTH, Lunds Tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. De fyra universiteten kraftsamlar inom byggteknisk forskning och utbildning. En väl förankrad verksamhet hos byggsektorn och finansiärerna ska säkerställa relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.

82 miljoner i Bonus till svenska Östersjöforskare

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2008 11:22 CET

Effekter av klimatförändringar, utsläpp av föroreningar, övergödning, hållbart fiske samt skydd av biologisk mångfald - om bland annat detta handlar 15 forskningsprojekt om Östersjön med svenskt deltagande som delar på 82 miljoner kronor.

185 miljoner - Formas nya storsatsning på starka forskningsmiljöer

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2008 16:33 CEST

Formas utlyser totalt 185 miljoner till forskning dels inom Formas fem strategiska forskningsteman dels inom områdena "Nanoteknik - utveckling av och risker med nya material" och "Markanvändning i ett nationellt och globalt perspektiv". Sju forskarmiljöer kommer att få upp till fem miljoner årligen i fem år från 2009. Detta är Formas hittills största enskilda satsning på starka forskningsmiljöer.