Följ Forskningsrådet Formas

Taggar

Formas forskarråd

formas ledningsgrupp

Forskning 113 miljöforskning 89 ekologiskt hållbar 70 miljö 70 ekologiskt 60 jordbruk 57 biologisk mångfald 49 globalt jordbruk 41 stadsplanering 40 skogsbruk 40 hållbar utveckling 25 Samhällsbyggande 15 livsmedel 13 vatten 10 bonde 9 grön revolution 9 klimat 8 Hållbar 8 utvärdering 8 stategisk forskning 7 klimatförändringar 7 ekosystemtjänster 7 biomassa 6 Urbanisering 6 stadsutveckling 6 vattenbruk 6 Formas forskarråd 6 kommunikation 5 ekosystem 5 kemikalier 5 Klimatforskning 5 alger 5 stad 5 arkitektur 5 hållbart samhällsbyggande 5 hållbarhet 5 hav 4 samverkan 4 innovation 4 samhällsbyggnad 4 hållbart 4 strategisk satsning 4 djurskydd 4 ekologisk 4 Livsmedelsforskning 4 Formas 4 avfall 4 Forskningskommunikation 4 biobaserad samhällsekonomi 4 formas ledningsgrupp 4 hållbar stadsutveckling 4 utveckling 4 miljögifter 4 integration 4 infrastruktur 3 samhällsplanering 3 transport 3 giftfri miljö 3 klimatanpassning 3 fiske 3 tvärvetenskap 3 biobaserad 3 städer 3 hållbart byggande 3 djurhälsa 3 återvinning 3 djur 3 stad och land 3 skog 3 skogsbrand 3 miljötoxikologi 3 forskning och utveckling 3 mat 3 forskningsrådet formas 3 stadsbyggnad 3 ekologiskt hållbar utveckling 2 mångbruk i landskapet 2 energi 2 forskningspolitik 2 areella näringar 2 hållbara städer 2 mark 2 organisk 2 havsmiljö 2 humanistisk 2 koldioxid 2 forskar grand prix 2 hållbar renovering 2 forskning och innovation 2 eko 2 kommunikationsprojekt 2 forskningsfinansiering 2 marin 2 havsbruk 2 vattenmiljö 2 förorena 2 vete 2 forskningsresultat 2 Swetox 2 universitet 2 humanistisk miljöforskning 2 brand 2 animal welfare 2 formas årliga öppna utlysning 2 livsmedelsindustri 2 hälso 2 svenskt vatten 2 miljöteknik 2 näring 2 forskningsråd 2 antibiotikaresistens 2 djurhållning 2 energieffektiv 2 hormonstörande 2 samhällsutveckling 2 östersjön 2 staden 2 allergi 2 naturresurser 2 utsläpp 2 antibiotics 2 fastighetsägare 2 extrakt 2 design 2 toxikologi 2 framtidens boende 2 övergödning 2 Skogen 2 fosfor 2 byggforskning 2 förtätning 2 fisk 2 ekonomiskt hållbar 2 sustainability 2 arkitekt 2 skogsråvara 2 förorening 2 jordbruksforskning 2 djurvälfärd 2 djurskyddsbefrämjande 2 Huvudsekreterare 2 landskap 2 bostadsfrågor 2 laboratorium 2 bostadsbyggande 2 landskapskonventionen 2 humaniora 2 etologi 2 miljonprogrammet 2 landskapsplanering 2 landskapsförvaltning 2 mångbruk 2 stadsnära landskap 2 citytunnel 1 försörjning 1 insekter 1 institut 1 samhälls 1 stadsbyggande 1 växthusgas 1 amsterdam 1 framtidens stadsutveckling 1 delegationen för hållbara städer 1 grönområden 1 hållbart samhälle 1 spannmål 1 smitta 1 swedish 1 urbanization 1 globalt 1 johan lundberg 1 algblomning 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 exponering 1 bacteria 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 kemiska ämnen 1 Lunds universitet 1 jordbruksverket 1 rening 1 gifter 1 svavel 1 bostadssegregation; segregation; 1 climate 1 antibiotika 1 biological processes 1 forest 1 närings 1 byggprodukter 1 genetiskt modifierade grödor 1 ekologiskt jordbruk 1 hållbar landsbygdsutveckling 1 energifrågor 1 genteknik 1 living 1 kommunikationskanaler 1 architecture 1 lab 1 resistenta bakterier 1 villa, arkitektur, 60-tal, jugend, funkis, sekelskifte, art deco, 70-tal, 90-tal 1 svenskt vatten utveckling 1 hållbart jordbruk 1 testmetoder 1 korn 1 pod 1 lantgård 1 resistance 1 populärvetenskap 1 boverket 1 Ringön 1 markanvändning 1 grannskap 1 antibiotic resistance 1 svansbitning 1 sustainable city 1 arkitekturmuseet 1 Klimatförhandling 1 förorenad mark 1 slamproduktion 1 ekologisk produktion 1 hästnäring 1 kväve 1 resistens 1 SMHI 1 kemikalie 1 ehec 1 nyttiggörande 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 svinn 1 sjöar 1 evaluation 1 slamspridning 1 sdg 1 slamavskiljare 1 matproduktion 1 undermarksanläggningar 1 resilience 1 stormaktstiden 1 hållbart fiske 1 unga forskare 1 risker 1 sei 1 biodiversity 1 Skogsforskning 1 nya arter 1 energiforskning 1 dricksvattensystem 1 skogsskötsel 1 djuretik 1 biprodukter 1 hållbar tillväxt 1 informationsteknologi 1 näringsämnen 1 gentrifiering 1 stadsdelar 1 bioraffinaderier 1 kanaler 1 gm-grödor 1 växtnäring 1 ekologisk djurproduktion 1 djurs välfärd 1 hälsofarligt 1 hälsovådlig 1 kemikaliesamhället 1 återvinningsbar 1 fosforfälla 1 dammar 1 hydrologi 1 gia destouni 1 havs- och vattenforskning 1 hållbar produktion 1 global utmaning 1 underjordisk 1 produktionssystem 1 webbtidning 1 matsvinn 1 hästuppfödning 1 hållbart skogsbruk 1 toxicitet 1 forsknings- och utvecklingsprojekt 1 gröda 1 svampangrepp 1 hållbar butik 1 förorenad 1 matåtervinning 1 matavtryck 1 metaller 1 reproduktionsstörande 1 kost och hälsa 1 riksantivkvarieämbetet 1 georgia destouni 1 trädgårdsbruk 1 avfall återvinning 1 förorenat vatten 1 mehmet kaplan 1 hållbar stad 1 samhällsrelevans 1 miljöföroreningar 1 gröna väggar 1 hästhälsa 1 brandskador 1 algodling 1 mjältbrand 1 giftig 1 future forests 1 hållbar stadsbyggnad 1 kombinationseffekter 1 socialt hållbar 1 cocktaileffekt 1 sta 1 spädgris 1 biodiversitet 1 biobaserad ekonomi 1 förnybara råvaror 1 hållbar utvecklling 1 skogs- och jordbruksforskning 1 svensk forskning 1 världsledande forskning 1 strategi biobaserad samhällsekonomi 1 skyddad skog 1 kapsförvaltning 1 landskpasplanering 1 förorenade områden 1 Rena hav 1 skogsråvaror 1 samhällsbyggnadsforskning 1 griskulting 1 staden i förändring 1 Bioekonomi 1 hästsjukdomar 1 miljontalsprogrammet 1 kemiska föreningar 1 kemiska kombinationer 1 scrubber 1 stop antibotic misuse 1 resistant bacteria 1 from animal to human 1 antibiotic defence 1 new business modell for antibiotic research and development 1 tredje uppgiften 1 spatial planning 1 urban space 1 hållbart lantbruk 1 stormaktsbyggande 1 tomtindelning 1 nils ahlberg 1 social corporate responsibility 1 undermark 1 samhällsvetenskaplig 1 kemisk 1 innovationsprogram 1 environmental humanities 1 ¨hållbart 1 biologisk månfald 1 building and planning research 1 bestånd 1 fiskerpolitik 1 havsbönder 1 firskerinäring 1 rena sjöar 1 friskt vatten 1 oorganisk 1 coctail 1 näringshalt 1 hållbart sam 1 acqua 1 swgreen 1 djurens välvärd 1 djurskötsel 1 putsning av kor 1 #forskning 1 ingrid petersson 1 mobilitetsstöd 1 reproduktionsstörning 1 mindre utsläpp 1 modern upphandling 1 resistent 1 contortatall 1 tvärlivs 1 fuctional 1 cerealier 1 forskartävling 1 kommunicera forskning 1 sötvatten 1 socioekonomisk 1 årsredovisning 2013 1 beviljandegrad 1 bevilja 1 formas årsredovisning 1 hållbar livsmedelsproduktion 1 perent vete 1 perenna grödor 1 sb14 1 recilient cities 1 etnisk segregation 1 forskning + stadsbyggnad 1 forskning + samhällsbyggnad 1 region + forskning 1 ekonomiskt välstånd + forskning 1 boende + segregation 1 super bugs 1 superbakterier 1 cemeb 1 lucid 1 linnécentra 1 linnécentrum 1 livsmedelsstrategi 1 forskning om skogsbränder 1 brandekologi 1 cathrine beijer 1 wsb14 1 aktionsforskning 1 mljöforskning 1 hög vetenskaplig kvalitet 1 samhällsvetenskaplig forskning 1 långsiktig kunskapsförsörjning 1 grön humaniora 1 hållbar forskning 1 strategiskt innovationsprogram 1 energi + forskning 1 jordens befolkning 1 forskningens nytta 1 formas - forskningsrådet för hållbar utveckling 1 globala mål 1 bioaktiv 1 elektrokroma 1 solenergibiobränsle 1 humsam 1 forskningsbaserad kunskap 1 klimatmötet i paris 1 agenda 2030 1 agenda2030 1 EDC-2020 1 trädgårdsforskning 1 stad och människor 1 framtidens livsmedel 1 #agenda2030 1 popularisering 1 vetenskapskommunkation 1 snabb urbanisering 1 planering infrastruktur 1 livsmedelsforsknng 1 hållbar livsmedelskomsumtion 1 djurens välfärd 1 Bacillus anthracis 1 forskningsmaterial 1 välkomnande städer 1 framgångsrik integration 1 vattenforskning 1 Finland självständigt 1 Svensk-finskt samarbete 1 klimattjänster 1 europeisk forskning 1 nationella kommittén för livsmedelsforskning 1 nationella kommittén 1 svensk livsmedelsforskning 1 skogsbruksforskning 1 klimatprat 1 blandningar 1 mixtures 1 combination effects 1 non-toxic environment 1 hälsa 1 #utlysning 1 livskvalitet 1 city 1 klimatsmart 1 sopsortering 1 miljövänligt 1 butik 1 säkerhet 1 tävling 1 fou 1 teknik 1 naturvetenskap 1 mjölk 1 skaldjur 1 Finland 1 vinnova 1 örebro 1 livsmedelsbutiker 1 kulturarv 1 livsmedelsval 1 hyreshus 1 byggande 1 miljöpåverkan 1 malmö 1 logistik 1 bostäder 1 ren 1 publishing-priset 1 sanering 1 virke 1 infektion 1 miljonprogram 1 biologiskt nedbrytbar 1 bostadsbyggande bostadsförsörjningen 1 solenergi 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Utrotas en rovdjursart är andra rovdjur i fara

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2008 09:29 CEST

Att olika rovdjur jagar samma byte borde leda till hårdare konkurrens mellan rovdjuren. Konstigt nog kan detta vara en förutsättning för att det finns så många rovdjursarter i världen. Detta medberoende gör att flera rovdjursarter kan vara i fara om ett rovdjur utrotas.

Ska hela Sverige leva?

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2008 15:19 CEST

Landsbygden kan få allt större betydelse med stigande livsmedels- och energipriser och med oro för klimatförändringar. I Formas nya pocketbok Ska hela Sverige leva? skildrar trettiofem forskare landsbygdens möjligheter och problem.

Mer mat med mindre vatten

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2008 16:22 CEST

Vatten är en förutsättning för all matproduktion. Därför behöver vi hushålla med knappa vattenresurser. Problemen måste angripas på bred front och med en blandning av små- och storskaliga lösningar. Flera åtgärder kräver politiska beslut och internationella förhandlingar. Och här kan forskningen ge vägledning i viktiga försörjnings- och rättvisefrågor som världen står inför.

Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar

Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2008 16:08 CEST

Geografisk informationsbehandling utvecklas snabbt och har fått en allt större betydelse inom flera områden. Idag används tekniken för samhällsplanering, miljöövervakning och för navigerings- och söktjänster på Internet. 2008 är Kartans år och Forskningsrådet Formas ger ut en ny och omarbetad version av boken Geografiska informationssystem, den mest spridda svenska läroboken i ämnet.

42 miljoner till forskning inom Miljöteknik

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2008 16:00 CEST

Energismarta fönster som reglerar ljus och värmeinsläpp beroende på vädret, omvandling av restprodukter till nedbrytbar plast, förnyelsebara plaster, ökad utvinning av metan från rötslam, förädling av oljeväxter för framtagning av smörjoljor, effektivare metoder för återhämtning av förorenade hav, bättre kväverening vid vattenverk samt databaser för renare jord.

Huset kan göra dig glad! Nya forskningsrön i Miljöforskning.

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2008 09:13 CEST

Ett hus som reagerar på ditt humör genom att styra belysning, ventilation och ljud så att du mår bra. Som gör dig glad genom att tvätta sina egna fönster, vars ytskikt bryter ned föroreningar, renar luften och avlägsnar mögel, smuts och damm. Detta kan bli verklighet med hjälp av nanoteknik, skriver forskare i nya numret av tidskriften Miljöforskning.

Att gestalta välfärd

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2008 19:20 CEST

Vilka idéer hade arkitekter och stadsplanerare när de skapade våra idag så kritiserade storskaliga förorter? Att gestalta välfärd handlar om den ideologiska strid som uppstod när de europeiska staterna efter andra världskriget ville bygga nya städer och bostäder; hur den goda bostaden och staden skulle se ut fanns det olika uppfattningar om.

1,4 nya Linnémiljarder i andra omgången

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2008 11:44 CEST

Nu är det klart vilka 20 forskningsmiljöer som får dela på totalt 140 miljoner SEK årligen under den kommande tioårsperioden, totalt 1,4 miljarder.

Skogforsk skapar stor samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2008 11:48 CEST

Skogforsks forskning gör stor nytta för det svenska samhället och för skogsnäringen. Programmen för förädling av skogsträd är särskilt värdefulla. Det visar en färsk utvärdering som har genomförts inför Skogforsks finansiering för de kommande fyra åren.

Att gestalta välfärd

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2008 11:22 CEST

Domustempel, modernism, betongförort, gemenskap, ville nouvelle, lekpark, miljonprogram, hemmafruideal, feminism, kritik, tristess, barnvänligt, pop, trafikseparering, kulturhus, loftgång, radhus, service, cykelväg, marxism, new town m m. Kom och lyssna på författaren Lisbeth Söderqvist som ger oss en exposé över hur svenska och europeiska städer utvecklats 1945-1975.

1270 vill forska med bidrag från Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2008 07:20 CEST

Cirka 1270 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning, ungefär lika många som förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 840 att jämföra med förra årets 900. Nytt för i år var att Formas även utlyste post doktorsstipendium till forskare med examen från utländskt universitet.

25 miljoner till forskning om hållbar utveckling av den byggda miljön.

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2008 09:37 CEST

Forskningsrådet Formas delar ut 25 miljoner kronor till 16 forskare som ska studera hela bygg- och förvaltningsprocessen från planering, projektering, byggande, förvaltning, drift, underhåll till renovering och avveckling. Projekten är inriktade på Brukares och kunders krav, Långsiktig hållbar utveckling samt Förnyelse av samhällsbyggnadssektorn. Det beslutade Formas forskarråd den 23 april.

30 miljoner till forskning om Miljögifter och könsskillnader

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2008 09:36 CEST

Hur påverkas kvinnor och män av miljöfarliga ämnen? Är det någon skillnad på hur kvinnor och män blir exponerade för miljögifter och hur deras kroppar tar upp och omsätter gifterna? Och vilka är effekterna av hälsofarliga ämnen beroende på om det handlar om en kvinna eller en man? 10 forskare får dela på 30 miljoner för att studera detta. Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte den 23 april.

Formas delar ut 45 miljoner till forskning om landsbygdsutveckling

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2008 09:34 CEST

17 forskare får dela på 45 miljoner kronor för att forska om Landsbygdsutveckling. Framförallt ska forskningen handla om Naturresurser och landskap för produktion av ”nya” värden, Lokalsamhällets utveckling och demografiska utmaningar samt Den nya ruraliteten med förändrade relationer mellan stad och land. Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte den 23 april.

Fortsatt hög kvalitet på forskningen kräver ett nytt fördelningssystem!

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2008 14:42 CET

Fortsatt hög kvalitet på forskningen kräver ett nytt fördelningssystem! Formas stöder i huvudsak Resursutredningens förslag om ett nytt prestationsbaserat system för fördelning av resurser till universitet och högskolor.

Klimatfrågan tar stryk!

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2008 11:03 CET

Möjligheterna att framgångsrikt tackla klimatfrågan försämras om utredningens förslag genomförs, säger Rolf Annerberg generaldirektör för Forskningsrådet Formas och Göran Enander ordförande i Formas Forskarråd med anledning av de förslag till ny forskningsrådsorganisation som Madeleine Sandström idag presenterar på DN Debatt.

Биоэнергетика – сколько и зачем?

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2008 13:34 CET

Насколько велика будет роль биоэнергерики в энергосистемах будущего? Сколько биомассы можно получить из леса и с полей и как ее использовать? Какие средства политического регулирования нужны, чтобы увеличить использование биотоплива? Какие противоречия могут возникнуть между увеличением производства биомассы и другими экологическими задачами? »

Bioenergi – till vad och hur mycket? Nu på ryska och engelska!

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2008 10:51 CET

Hur långt räcker bioenergin i framtidens energisystem? Hur mycket bioenergi kan vi få från skog och åkermark och vad ska den användas till? Vilka styrmedel behövs för att öka användningen av biobränslen? Vilka motsättningar finns mellan ökad biobränsleproduktion och andra miljömål? Dessa och andra frågor ventileras i Formas pocketbok Bioenergi – till vad och hur mycket?

66 miljoner till forskning om klimatförändringar och deras konsekvenser

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2008 14:46 CET

Tio av 75 ansökningar får stöd i den gemensamma utlysningen av medel till ämnesövergripande forskning om hållbar utveckling. Fokus är på klimatfrågor, flera projekt handlar om Arktis, andra om globala konsumtionsmönster, den samiska rennäringens anpassning till klimatförändringarna och hur olika konsekvenser och mekanismer av klimatförändringarna samspelar.

Tusentals svenskar allvarligt magsjuka genom maten. Nya rön i Miljöforskning.

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2008 13:56 CET

Årligen drabbas tusentals svenskar av allvarliga maginfektioner orsakade av den dagliga maten enligt forskare vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Rönen presenteras i senaste numret av tidskriften Miljöforskning.