Följ Forskningsrådet Formas

Taggar

Formas forskarråd

formas ledningsgrupp

Forskning 113 miljöforskning 89 ekologiskt hållbar 70 miljö 70 ekologiskt 60 jordbruk 57 biologisk mångfald 49 globalt jordbruk 41 stadsplanering 40 skogsbruk 40 hållbar utveckling 25 Samhällsbyggande 15 livsmedel 13 vatten 10 bonde 9 grön revolution 9 klimat 8 Hållbar 8 utvärdering 8 stategisk forskning 7 klimatförändringar 7 ekosystemtjänster 7 biomassa 6 Urbanisering 6 stadsutveckling 6 vattenbruk 6 Formas forskarråd 6 kommunikation 5 ekosystem 5 kemikalier 5 Klimatforskning 5 alger 5 stad 5 arkitektur 5 hållbart samhällsbyggande 5 hållbarhet 5 hav 4 samverkan 4 innovation 4 samhällsbyggnad 4 hållbart 4 strategisk satsning 4 djurskydd 4 ekologisk 4 Livsmedelsforskning 4 Formas 4 avfall 4 Forskningskommunikation 4 biobaserad samhällsekonomi 4 formas ledningsgrupp 4 hållbar stadsutveckling 4 utveckling 4 miljögifter 4 integration 4 infrastruktur 3 samhällsplanering 3 transport 3 giftfri miljö 3 klimatanpassning 3 fiske 3 tvärvetenskap 3 biobaserad 3 städer 3 hållbart byggande 3 djurhälsa 3 återvinning 3 djur 3 stad och land 3 skog 3 skogsbrand 3 miljötoxikologi 3 forskning och utveckling 3 mat 3 forskningsrådet formas 3 stadsbyggnad 3 ekologiskt hållbar utveckling 2 mångbruk i landskapet 2 energi 2 forskningspolitik 2 areella näringar 2 hållbara städer 2 mark 2 organisk 2 havsmiljö 2 humanistisk 2 koldioxid 2 forskar grand prix 2 hållbar renovering 2 forskning och innovation 2 eko 2 kommunikationsprojekt 2 forskningsfinansiering 2 marin 2 havsbruk 2 vattenmiljö 2 förorena 2 vete 2 forskningsresultat 2 Swetox 2 universitet 2 humanistisk miljöforskning 2 brand 2 animal welfare 2 formas årliga öppna utlysning 2 livsmedelsindustri 2 hälso 2 svenskt vatten 2 miljöteknik 2 näring 2 forskningsråd 2 antibiotikaresistens 2 djurhållning 2 energieffektiv 2 hormonstörande 2 samhällsutveckling 2 östersjön 2 staden 2 allergi 2 naturresurser 2 utsläpp 2 antibiotics 2 fastighetsägare 2 extrakt 2 design 2 toxikologi 2 framtidens boende 2 övergödning 2 Skogen 2 fosfor 2 byggforskning 2 förtätning 2 fisk 2 ekonomiskt hållbar 2 sustainability 2 arkitekt 2 skogsråvara 2 förorening 2 jordbruksforskning 2 djurvälfärd 2 djurskyddsbefrämjande 2 Huvudsekreterare 2 landskap 2 bostadsfrågor 2 laboratorium 2 bostadsbyggande 2 landskapskonventionen 2 humaniora 2 etologi 2 miljonprogrammet 2 landskapsplanering 2 landskapsförvaltning 2 mångbruk 2 stadsnära landskap 2 citytunnel 1 försörjning 1 insekter 1 institut 1 samhälls 1 stadsbyggande 1 växthusgas 1 amsterdam 1 framtidens stadsutveckling 1 delegationen för hållbara städer 1 grönområden 1 hållbart samhälle 1 spannmål 1 smitta 1 swedish 1 urbanization 1 globalt 1 johan lundberg 1 algblomning 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 exponering 1 bacteria 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 kemiska ämnen 1 Lunds universitet 1 jordbruksverket 1 rening 1 gifter 1 svavel 1 bostadssegregation; segregation; 1 climate 1 antibiotika 1 biological processes 1 forest 1 närings 1 byggprodukter 1 genetiskt modifierade grödor 1 ekologiskt jordbruk 1 hållbar landsbygdsutveckling 1 energifrågor 1 genteknik 1 living 1 kommunikationskanaler 1 architecture 1 lab 1 resistenta bakterier 1 villa, arkitektur, 60-tal, jugend, funkis, sekelskifte, art deco, 70-tal, 90-tal 1 svenskt vatten utveckling 1 hållbart jordbruk 1 testmetoder 1 korn 1 pod 1 lantgård 1 resistance 1 populärvetenskap 1 boverket 1 Ringön 1 markanvändning 1 grannskap 1 antibiotic resistance 1 svansbitning 1 sustainable city 1 arkitekturmuseet 1 Klimatförhandling 1 förorenad mark 1 slamproduktion 1 ekologisk produktion 1 hästnäring 1 kväve 1 resistens 1 SMHI 1 kemikalie 1 ehec 1 nyttiggörande 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 svinn 1 sjöar 1 evaluation 1 slamspridning 1 sdg 1 slamavskiljare 1 matproduktion 1 undermarksanläggningar 1 resilience 1 stormaktstiden 1 hållbart fiske 1 unga forskare 1 risker 1 sei 1 biodiversity 1 Skogsforskning 1 nya arter 1 energiforskning 1 dricksvattensystem 1 skogsskötsel 1 djuretik 1 biprodukter 1 hållbar tillväxt 1 informationsteknologi 1 näringsämnen 1 gentrifiering 1 stadsdelar 1 bioraffinaderier 1 kanaler 1 gm-grödor 1 växtnäring 1 ekologisk djurproduktion 1 djurs välfärd 1 hälsofarligt 1 hälsovådlig 1 kemikaliesamhället 1 återvinningsbar 1 fosforfälla 1 dammar 1 hydrologi 1 gia destouni 1 havs- och vattenforskning 1 hållbar produktion 1 global utmaning 1 underjordisk 1 produktionssystem 1 webbtidning 1 matsvinn 1 hästuppfödning 1 hållbart skogsbruk 1 toxicitet 1 forsknings- och utvecklingsprojekt 1 gröda 1 svampangrepp 1 hållbar butik 1 förorenad 1 matåtervinning 1 matavtryck 1 metaller 1 reproduktionsstörande 1 kost och hälsa 1 riksantivkvarieämbetet 1 georgia destouni 1 trädgårdsbruk 1 avfall återvinning 1 förorenat vatten 1 mehmet kaplan 1 hållbar stad 1 samhällsrelevans 1 miljöföroreningar 1 gröna väggar 1 hästhälsa 1 brandskador 1 algodling 1 mjältbrand 1 giftig 1 future forests 1 hållbar stadsbyggnad 1 kombinationseffekter 1 socialt hållbar 1 cocktaileffekt 1 sta 1 spädgris 1 biodiversitet 1 biobaserad ekonomi 1 förnybara råvaror 1 hållbar utvecklling 1 skogs- och jordbruksforskning 1 svensk forskning 1 världsledande forskning 1 strategi biobaserad samhällsekonomi 1 skyddad skog 1 kapsförvaltning 1 landskpasplanering 1 förorenade områden 1 Rena hav 1 skogsråvaror 1 samhällsbyggnadsforskning 1 griskulting 1 staden i förändring 1 Bioekonomi 1 hästsjukdomar 1 miljontalsprogrammet 1 kemiska föreningar 1 kemiska kombinationer 1 scrubber 1 stop antibotic misuse 1 resistant bacteria 1 from animal to human 1 antibiotic defence 1 new business modell for antibiotic research and development 1 tredje uppgiften 1 spatial planning 1 urban space 1 hållbart lantbruk 1 stormaktsbyggande 1 tomtindelning 1 nils ahlberg 1 social corporate responsibility 1 undermark 1 samhällsvetenskaplig 1 kemisk 1 innovationsprogram 1 environmental humanities 1 ¨hållbart 1 biologisk månfald 1 building and planning research 1 bestånd 1 fiskerpolitik 1 havsbönder 1 firskerinäring 1 rena sjöar 1 friskt vatten 1 oorganisk 1 coctail 1 näringshalt 1 hållbart sam 1 acqua 1 swgreen 1 djurens välvärd 1 djurskötsel 1 putsning av kor 1 #forskning 1 ingrid petersson 1 mobilitetsstöd 1 reproduktionsstörning 1 mindre utsläpp 1 modern upphandling 1 resistent 1 contortatall 1 tvärlivs 1 fuctional 1 cerealier 1 forskartävling 1 kommunicera forskning 1 sötvatten 1 socioekonomisk 1 årsredovisning 2013 1 beviljandegrad 1 bevilja 1 formas årsredovisning 1 hållbar livsmedelsproduktion 1 perent vete 1 perenna grödor 1 sb14 1 recilient cities 1 etnisk segregation 1 forskning + stadsbyggnad 1 forskning + samhällsbyggnad 1 region + forskning 1 ekonomiskt välstånd + forskning 1 boende + segregation 1 super bugs 1 superbakterier 1 cemeb 1 lucid 1 linnécentra 1 linnécentrum 1 livsmedelsstrategi 1 forskning om skogsbränder 1 brandekologi 1 cathrine beijer 1 wsb14 1 aktionsforskning 1 mljöforskning 1 hög vetenskaplig kvalitet 1 samhällsvetenskaplig forskning 1 långsiktig kunskapsförsörjning 1 grön humaniora 1 hållbar forskning 1 strategiskt innovationsprogram 1 energi + forskning 1 jordens befolkning 1 forskningens nytta 1 formas - forskningsrådet för hållbar utveckling 1 globala mål 1 bioaktiv 1 elektrokroma 1 solenergibiobränsle 1 humsam 1 forskningsbaserad kunskap 1 klimatmötet i paris 1 agenda 2030 1 agenda2030 1 EDC-2020 1 trädgårdsforskning 1 stad och människor 1 framtidens livsmedel 1 #agenda2030 1 popularisering 1 vetenskapskommunkation 1 snabb urbanisering 1 planering infrastruktur 1 livsmedelsforsknng 1 hållbar livsmedelskomsumtion 1 djurens välfärd 1 Bacillus anthracis 1 forskningsmaterial 1 välkomnande städer 1 framgångsrik integration 1 vattenforskning 1 Finland självständigt 1 Svensk-finskt samarbete 1 klimattjänster 1 europeisk forskning 1 nationella kommittén för livsmedelsforskning 1 nationella kommittén 1 svensk livsmedelsforskning 1 skogsbruksforskning 1 klimatprat 1 blandningar 1 mixtures 1 combination effects 1 non-toxic environment 1 hälsa 1 #utlysning 1 livskvalitet 1 city 1 klimatsmart 1 sopsortering 1 miljövänligt 1 butik 1 säkerhet 1 tävling 1 fou 1 teknik 1 naturvetenskap 1 mjölk 1 skaldjur 1 Finland 1 vinnova 1 örebro 1 livsmedelsbutiker 1 kulturarv 1 livsmedelsval 1 hyreshus 1 byggande 1 miljöpåverkan 1 malmö 1 logistik 1 bostäder 1 ren 1 publishing-priset 1 sanering 1 virke 1 infektion 1 miljonprogram 1 biologiskt nedbrytbar 1 bostadsbyggande bostadsförsörjningen 1 solenergi 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Pressinbjudan - Forum för miljöforskning om Vatten - Påminnelse

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2008 11:13 CET

Under en och en halv dag samlas hela vatten-Sverige för att diskutera hur forskare tillsammans med politiker och praktiker gemensamt kan utveckla vattenarbetet utifrån EG:s direktiv och svenska förutsättningar. Hur kan vi tillsammans skapa det bästa av våra vatten på alla nivåer?

Du blir vad Du äter – ju mer varierad föda desto bättre inlärningsförmåga

Du blir vad Du äter – ju mer varierad föda desto bättre inlärningsförmåga

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2008 15:33 CET

En matgeneralist eller gourmand, som kan tänka sig att äta vad som bjuds, får bättre minne och större anpassningsförmåga än en kräsen gourmet som specialiserat sig på en enda slags föda. Det visar nya studier från Bill Hanssons forskargrupp, en av de strategiska forskningsgrupper som Formas satsat extra mycket medel på.

Hållbar utveckling - en utmaning som kräver forskning!

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2007 11:05 CET

forskning är en förutsättning för hållbar utveckling. Formas vill satsa ytterligare 600 miljoner kronor på grundforskning och behovsmotiverad forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Samarbete över gränserna krävs för att höja forskningens kvalitet och för att effektivisera resursanvändningen.

Pris i forskningskommunikation till Birgitta Johansson på Formas

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2007 11:36 CET

Varje år delar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA ut priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsområden. Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation gick i år till informationssekreterare Birgitta Johansson på Forskningsrådet Formas. Utdelningen sker vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2008 i Stockholms stadshus.

Tolerera inte mögel inomhus! Nya rön presenteras i Miljöforskning

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2007 11:03 CET

Ny metod ger alarmerande bild av gifter i husen. Motstridiga resultat om bakteriers giftighet i inomhusmiljö har förundrat forskare i många år. Nu har forskare upptäckt att bakterier som tidigare studerats i klump ger olika utslag i ett känsligare test.

En halv miljard till hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2007 15:56 CET

Idag beslutade Formas forskarråd att fördela 491 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling.

Svenska skogsforskare med och delar på 18 miljoner euro

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2007 11:17 CEST

ERA-Net progammet Wood Wisdom delar ut drygt 18 miljoner euro till skog och träfiberforskning under åren 2008 till 2010. I de 16 projekt som beviljas medel i hård konkurrens finns flera svenska forskare med.

Bland skötar, kobbar och kor - Ny bok från Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2007 13:41 CEST

Jordskorpan stelnade, bergskedjor veckades, vulkaner härjade och malmfält uppstod. Livet vandrade in igen efter inlandsisen, växter och djur koloniserade öarna och den fiskande människan byggde sig skydd vid goda fångstplatser. Så skapades "vår" skärgård visar Lenn Jerling och Urban Nordin i Formas nya bok Bland skötar, kobbar och kor.

Professor Anna Ledin - Formas nya huvudsekreterare

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2007 15:33 CEST

Professor Anna Ledin - Formas nya huvudsekreterare Den 1 oktober börjar Anna Ledin som Formas nya huvudsekreterare.

Konsumera mera – dyrköpt lycka

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2007 10:32 CEST

Konsumtionen har ökat kraftigt de senaste hundra åren. Men det verkar inte som om vi har blivit lyckligare. Politikerna kanske måste avskaffa allt stöd till ohållbar konsumtion för att vi ska konsumera vettigare och rädda planeten. I Formas nya pocketbok Konsumera mera – dyrköpt lycka, speglar 23 forskare sin syn på konsumtion.

The Baltic Turntable

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2007 11:41 CEST

Östersjöregionen som modell för en god marin miljö och en stark regional utveckling. Det är visionen för ett projekt som presenteras på ett seminarium den 17 augusti under Världsvattenveckan i Stockholm. Ett nytt synsätt på hållbar förvaltning av en gemensam vattenresurs är kärnan i projektet.

Gräddan i byggbranschen möts i Köpenhamn för att tänka nytt

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2007 10:20 CEST

Byggeriet blir alltmer komplext. Den tid är förbi då branschens olika delar kunde utvecklas var för sig. Om företagen ska överleva i en globaliserad värld måste de tänka nytt tvärs över geografiska, organisatoriska och tekniska gränser. Revaluing Construction 2007 - Crossing Boundaries äger rum i Malmö - Köpenhamn 9 -10/10 2007.

Mat, råvar och energi - En kunskapsresa i Linnés anda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2007 13:26 CEST

Nyttan med naturen och dess invånare påpekades ständigt av Carl von Linné. Det är också fokus för den bok som tagits fram av Formas i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Sveriges lantbruksuniversitet. Hur ser Linnés efterföljare, dagens forskare, på utvecklingen och våra möjligheter att hållbart förvalta skogen, marken och havet? Vilka utmaningar står gröna sektorn inför idag?

30 miljoner från Formas och Sida/SAREC till hållbar utveckling i utvecklingsländer

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2007 08:41 CEST

Formas och Sida/SAREC fördelar 15 miljoner var under en 2-årsperiod - 2007 till 2009.

Mat, råvaror och energi

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2007 08:40 CEST

Forskningsrådet Formas, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Sveriges lantbruksuniversitet inbjuder till pressträff den 19 juni

Bioenergi – till vad och hur mycket?

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2007 16:04 CEST

Hur långt räcker bioenergin i framtidens energisystem? Hur mycket bioenergi kan vi få från skog och åkermark och vad ska den användas till? Vilka styrmedel behövs för att öka användningen av biobränslen? Vilka motsättningar finns mellan ökad biobränsleproduktion och svenska miljömål? Dessa och andra frågor ventileras i Formas nya pocketbok Bioenergi – till vad och hur mycket?

Bioenergi - till vad och hur mycket?

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2007 07:52 CEST

Hur långt räcker bioenergin i framtidens energisystem? Hur mycket får vi ut från skogar och åkermark och vad ska bioenergin användas till? Ska vi satsa på biodrivmedel eller på värme och el? Vilka styrmedel behövs för att öka användningen av biobränslen?

Från gener till ekosystem: Trettio forskningsprojekt visar naturens mångfald

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2007 10:24 CEST

Varför minskar fåglarna i jordbrukslandskapet och hur är världens fåglar besläktade? Anpassar sig fjärilar till varmare klimat? Vilka miljöeffekter ger renbetet? Kan växter som ser likadana ut vara olika arter? Dessa frågor och många fler besvaras i skriften ”Biologisk mångfald - resultat från trettio forskningsprojekt” utgiven av Formas och Vetenskapsrådet.

Svensk-finsk forskning om skogen går i mål

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2007 10:06 CEST

Den 22 maj presenteras de senaste resultaten inom programmet Wood Material Science and Engineering i samband med programmets slutkonferens. Programmet är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan flera finansiärer i Sverige och Finland, och har pågått under perioden 2003−2007. Forskningsrådet Formas och VINNOVA arrangerar slutkonferensen.

1250 ansökningar i Formas stora ansökningsomgång

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2007 14:59 CEST

Det kom in cirka 1250 ansökningar till Formas i den årliga stora utlysningen. 3 maj var sista ansökningsdag. Flest ansökningar hade den ordinarie utlysningen med cirka 900 stycken. Nytt för i år var att Formas även utlyste medel till forskarassistenttjänster och nära 170 ansökningar inkom.