Följ Forskningsrådet Formas

12 miljoner till FoU om Hållbart uttag av biomassa inom jordbruket

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2009 17:47 CET

Forskningsrådet Formas och Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, har beslutat att finansiera 12 projekt inom utlysningen Hållbart uttag av biomassa inom jordbruket. Formas tog beslut på forskarrådsmötet idag om att fördela 9 miljoner kronor till 8 projekt och SLF beslutade att finansiera 4 projekt om totalt 3 miljoner den 12 november. 30 ansökningar kom in och totalt finansieras 12 projekt.

- För jordbruket kommer kraven att öka på ett hållbart uttag av biomassa, där utsläppen av växthusgaser minimeras samtidigt som andra miljöaspekter beaktas och vi är glada att kunna bevilja dessa angelägna projekt medel, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Forskningen avser utveckling av produktionssystem för ett hållbart uttag av biomassa inom jordbruket för andra ändamål än livsmedel och foder och ska omfatta kunskapsuppbyggnad, informationsinsatser samt utvecklingsinsatser inklusive pilotprojekt för praktisk tillämpning på företagsnivå.

För att utveckla Sveriges klimat- och energipolitik avsatte regeringen i budgetpropositionen för 2008 en miljard kronor, den s.k. klimatmiljarden, för perioden 2008-2010. Insatserna avsåg bland annat klimatforskning, energieffektivisering, stöd till andra generationens biodrivmedel, nationellt nätverk för vindbruk och hållbart uttag av biomassa inom jord- och skogsbruk.

SLF har hanterat FoU om bioenergi sedan 2006 via ett program som är samfinansierat med Energimyndigheten, LRF och i höst även med Formas. Under perioden har ca 27mkrhar beviljats till projekt inom t ex biogas, biomassa, energieffektivisering och drivmedel.


För mer information:
Camilla Grunditz 08-775 4024, camilla.grunditz@formas.se
Emilie von Essen, 08-775 40 38 eve@formas.se
Eva Pettersson, 08-787 54 11, eva.pettersson@lrf.se