Följ Forskningsrådet Formas

15 miljoner för utbyte mellan akademi och övriga samhället

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2019 13:03 CET

Formas utlysning Ökad rörlighet mellan akademi och praktik ska bidra till en ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället, för att forskningsresultat ska komma till nytta hos företag, offentliga och privata organisationer.

En nyckel i omställningen till en hållbar utveckling är samhällets förmåga att omsätta forskningsresultat och kunskap till praktisk handling. Samtidigt behöver forskningen en stärkt och utvecklad förståelse för samhällets förutsättningar och utmaningar. Därför behövs en bred samverkan mellan många aktörer för att kunskap från forskning ska leda till utveckling i samhället.

I Formas utlysning har forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kunnat söka medel för att genomföra projektarbete vid ett företag eller organisation. Anställda vid företag eller organisationer har på samma sätt kunnat söka för att delta i forskningsprojekt vid universitet, högskola eller forskningsinstitut.

15 projekt får nu pengar från Formas för att bidra till ökad samverkan och kunskapsutbyte. Bland de olika samarbetspartners som akademin har i projekten återfinns fem företag, sex kommuner eller kommunala bolag, två myndigheter samt två intresseorganisationer. Sju projekt har huvudfokus inom livsmedel, fem inom hållbart samhällsbyggande och tre projekt har fokus inom klimat.

Gå till Formas webbplats för att läsa mer om vilka projekt som beviljades medel.

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta Conny Rolén eller Kenneth Nilsson.

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.