Följ Forskningsrådet Formas

15 miljoner kronor till hållbar utveckling av den byggda miljön – BIC 11

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2010 14:20 CEST

Hur kombinerar man god inomhusmiljö med energieffektivisering i bostäder och lokaler? Hur bedömer man vilka renoveringsalternativ som är bäst utifrån kriterier som estetik, energieffektivisering, innemiljö, fukt, m m? Och hur kan brukare av bostäder och lokaler formulera kvalitetskrav och säkerställa att dessa upprätthålls? Om detta handlar några av de sju projekt som Formas Forskarråd beslutade att bevilja i dag.

- Slutkunden, de som bor och arbetar i våra byggnader, har hittills haft en undanskymd plats i bygg- och förvaltningsprocessen. Det är därför glädjande att vi fått in spännande projekt där forskare och näringsliv tillsammans försöker hitta nya metoder för att tillgodose brukarnas krav och önskemål, framhåller Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Formas och BIC (Byggsektorns InnovationsCentrum) stöder i samverkan innovationsprocesser inom byggsektorn. Målet är att forskarsamhälle och sektor i gemensamma projekt ska skapa nya innovativa produkter, system, processer och tjänster som möter brukares och kunders krav, stödjer en hållbar utveckling samt skapar incitament för nytänkande. Dessa projekt ska förutom forskning även innefatta implementering dvs. tekniköverföring, pilotförsök, demonstrationsprojekt etc. Strategi, målsättningar och utlysningstext upprättas gemensamt av Formas och BIC, och processen för bedömning, beslut, projektstöd, uppföljning, och redovisning sker i samverkan.


För mer information:
Jacob Paulsen, jacob.paulsen@formas.se
Emilie von Essen, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.