Följ Forskningsrådet Formas

17 miljoner till forskning om hållbar utveckling i utvecklingsländer

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2010 16:12 CEST

Tjugo forskare får dela på cirka 17 miljoner kronor, 10 miljoner från Formas och 7 miljoner från Sida för åren 2010 och 2011. Detta beslutades på Formas forskarrådsmöte idag.

- Vi tror att svenska forskare har mycket att både bidra med och lära i samarbete med forskare från utvecklingsländerna, säger Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas.

- Sida tycker det är viktigt att svenska forskare får möjligheter att bidra till den internationella jordbruksforskningen så att vi på sikt kan säkra tillgången på mat i utvecklingsländer, säger Tomas Kjellqvist, avdelningschef på Sidas forskningssekretariat. 

Formas och Sida utlyste gemensamt programmet ”Research on sustainable development in developing countries” 2009 . Målet med utlysningen har varit att bidra till en global hållbar utvecklingi enlighet med FN konferensen i Johannesburg, genom att försöka få fler svenska forskare att bedriva forskning i utvecklingsländer.

Sidas del av finansieringen avser endast samarbete med CGIAR-institut (Consultative Group on International Agricultural Research) medan Formas finansiering även avser forskning på andra universitet och institut. Antalet inkomna ansökningar var 65 stycken och 20 av dessa beviljas medel.  

Lista på de som beviljas medel

För mer information:
Viktoria Halltell, viktoria.halltell@formas.se, +46 8 775 40 62   
Viveka Persson, viveka.persson@sida.se, +46 8 698 53 79

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.