Följ Forskningsrådet Formas

18 miljoner till forskning och utveckling inom bergteknik

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2010 16:00 CEST

Pressmeddelande från Forskningsrådet Formas och BeFo, Stiftelsen Svensk Bergteknisk forskning. 2010-04-20

18 miljoner till forskning och utveckling inom bergteknik

Hur minskas tid och kostnader vid tunnelbyggen och hur kan arbetsvillkoren bli bättre vid dessa byggen? Vad är för- och nackdelarna med nya respektive konventionella byggnadsmaterial och hur planeras och genomförs ett tunnelbygge bäst? Hur påverkar utgrävningar den omgivande miljön – buller, vibrationer, förorenat vatten m m? Om detta handlar de projekt som Formas forskarråd och styrelsen för Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo, beviljade bidrag på respektive möten idag.

- Det är första gången vi haft en utlysning med tillsammans BeFo. Detta ligger i linje med Formas nya uppdrag att förutom att finansiera forskning även finansiera utvecklingsprojekt av högsta kvalitet, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

BeFo och Formas delar ut vardera nio miljoner kronor till projekt inom bergteknik för åren 2010 till 2012. 16 ansökningar kom in och 8 beviljades medel.

Projekten handlar om Konstruktion av tunnlar och förstärkning av bergmassa, Arbetsmiljö och säkerhet, Design av tunnlar och bergrum, Miljökonsekvenser, Nya material och gamla material funktion och beständighet, Planering och genomförande, Tätning av bergkonstruktioner samt om Generella undersökningar och design – före, under arbete och efter.

BeFo har till uppgift att främja och bedriva forskning och utveckling inom området bergteknik med tillämpning på bergarbeten ovan och under mark. För mer information om BeFo www.befoonline.org

Lista på de som beviljats medel

För mer information:
Björn Sellberg, forskningssekreterare Formas, bjorn.sellberg@formas.se 08-775 40 28
Mikael Hellsten, forskningsdirektör BeFo, mikael.hellsten@befoonline.se 08-515 3100

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.