Följ Forskningsrådet Formas

25 miljoner för framtida rent vatten

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2010 16:08 CEST

Vilken effekt får klimatförändringarna på yt- och grundvattnet? Hur kan vi förutse kraftiga regnfall och sjöar och floder som svämmar över? Kan vi minska avloppssystemets klimatpåverkan genom att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser? Om detta handlar de 6 projekt som fick pengar av Formas forskarråd och Svenskt Vatten (SVU) idag.

- Det här är viktiga frågor och det är glädjande att vi genom ett bra samarbete med näringslivet kan bevilja medel till flera spännande projekt, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas.

- För att vattentjänstleverantörerna ska ha en god beredskap inför förväntade klimatförändringar krävs ett nära och omfattande samarbete med forskarvärlden. Vi har stora förväntningar på att projekten ska ge vägledning i för våra medlemmar, de svenska vattentjänstleverantörerna, viktiga frågor, säger Lena Söderberg, VD för Svenskt Vatten.

Formas bidrar tillsammans med Svenskt Vatten Utveckling, de kommunala vattentjänstleverantörerna och andra aktörer inom VA-branschen med cirka 25 miljoner kronor på en gemensam satsning ”Sustainable Water Management”. I utlysningen prioriterades områdena Effekter av klimatförändringar – teknik för rening och skydd av vattenresurser, Dagvattenavrinning i samband med extrem nederbörd, Anpassning av avloppssystem till klimatförändringar samt Energieffektivitet och andra åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringar – vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

För mer information:
Björn Sellberg, forskningssekreterare, Forskningsrådet Formas, 08-775 4028, bjorn.sellberg@formas.se

Daniel Hellström, Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling, 08-506 002 08, daniel.hellstrom@svensktvatten.se
www.svensktvatten.se

http://www.formas.se/formas_templates/Page____5525.aspx

Referenslänk: Lista på de som bevijas medel

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är branschens egna FoU-program om kommunal VA-teknik. Verksamheten är till övervägande del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.