Följ Forskningsrådet Formas

30 miljoner till forskning om städer i förändring2010-06-08

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2010 14:10 CEST

Vilken effekt får de förväntade klimatförändringarna i städerna och hur kan vi mildra effekten av dessa? Vilka är drivkrafterna bakom förändringar i staden och hur utvecklar man verktyg för att mäta och beskriva effekten av sociala, ekonomiska och ekologiska förändringarna på lokal nivå? Hur hanterar vi medborgardeltagande i städernas utveckling? Det handlar de sex projekt, alla med svenska koordinatorer, som Formas forskarråd beslutade om idag.

- Städer spelar en viktig roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen och vi behöver ökad kunskap om vilka förutsättningar, strategier och styrmedel som behövs för att anpassa staden till globala utmaningar som till exempel förväntade klimatförändringar, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Därför känns det bra att Sverige fortsätter att vara framgångsrika inom detta område.

URBAN-NET är ett europeiskt forskarnätverk, ett så kallat ERA-Net, för forskning om uthållig stadsutveckling. Ett ERA-net är ett samverkansprojekt mellan forskningsfinansiärer och administratörer av forskningsprogram i olika EU-länder. I nätverket ingår 14 forskningsfinansiärer i 12 länder samt UN-Habitat, FNs program för boende- och bebyggelsefrågor.

I januari gjordes den andra utlysningen inom Urban-Net. Utlysningen hade tre teman: Klimatförändringar, Hållbart markanvändande, Integrerad styrning av stadsutvecklingen anpassad till globala utmaningar. 21 ansökningar kom in och 6 av dessa beviljades medel på dagens möte. Övriga länder som är med i satsningen är Cypern, Frankrike, Portugal och Turkiet. Därutöver deltar forskare från Nederländerna, Norra Cypern, Spanien, Storbritannien, Sydafrika och Tyskland,

Lista på de som beviljas medel: http://www.formas.se/formas_templates/Page____5588.aspx

För mer information:
ulla.westerberg@formas.se
emilie.von.essen@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.