Följ Forskningsrådet Formas

300 miljoner kronor till 17 strategiska forskarmiljöer

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2009 17:22 CET

Genmodifiering av växter för att utvinna olja som ersättning till fossil olja. Utveckling av förfinade modeller som bättre förutspår klimatpåverkan på vattenflöden, översvämningar och transporter av gifter och näringsämnen via vattnet. Smartare sätt att förutsäga åtgärder som minskar näringsbelastningen och algblomningen i Östersjön men som inte förändrar havets ekosystem. Hur kustområden påverkas av erosion och översvämningar vid ett förändrat klimat och vilka konsekvenser detta får för planering och förvaltning av kustområdena. Detta är några av de ämnen som ska studeras av de sjutton forskarmiljöer som får dela på 300 extra miljoner som Formas fick i propositionen "Ett lyft för svensk forskning och innovation". Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte idag.

- Det känns värdefullt att göra större strategiska satsningar inom några prioriterade områden och vi har stora förhoppningar om vad dessa satsningar ska resultera i, säger Anna Ledin, Forskningsrådet Formas huvudsekreterare.

De 300 miljoner fördelar sig på ämnesområdena Klimatmodeller (40 MSEK), Havsmiljö (80 MSEK), Hållbart nyttjande av naturresurser (80 MSEK) samt Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald (100 MSEK). De strategiska medlen lystes ut i samband med Formas årliga utlysning under våren 2009. Totalt inkom 63 ansökningar. Flest projekt som beviljas medel har Stockholms universitet (4 projekt), tätt följt av Sveriges Lantbruksuniversitet (3 projekt).

Lista på projekt som beviljas medel

För mer information kontakta:
Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas, anna.ledin@formas.se, 08-775 4015
Emilie von Essen, presschef, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se, 08-775 4038