Följ Forskningsrådet Formas

36 miljoner ska göra butiker mer hållbara

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 16:47 CET

- Vi tror att ett samarbete mellan oss parter med olika kompetenser och nätverk ger värdefulla synergieffekter  som bör kunna få genomslag i ekonomin, säger Rolf Annerberg, generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

- Det är med stor tillförsikt vi ser att mer forskningsresurser koncentreras till en mera hållbar utveckling i handeln. Att vi avsätter forskningsmedel för ändamålet visar att handeln vill ta ansvar och gärna driver hållbarhetsutvecklingen framåt, säger Dag Klackenberg, ordförande i Handelns Utvecklingsråd.

Hösten 2009 utlyste Formas och Handelns Utvecklingsråd gemensamt forskningsmedel för att främja nya lösningar och kunskap för att utveckla företag och anställda ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Utlysningen vände sig till universitet, högskolor och forskningsinstitut som i samspel och samverkan med företag och anställda skulle utveckla en hållbar butik. Totalt avsätts 36 miljoner kronor där vardera part avsätter 6 miljoner kronor årligen i tre år.

Projekt som beviljas medel

För mer information:
Lena Strålsjö, Forskningsrådet Formas, 08-775 4032, lena.stralsjo@formas.se
Andreas Hedlund, Handelns Utvecklingsråd, 010-471 85 46, andreas.hedlund@hur.nu

Hemsida för Handelns Utvecklingsråd www.hur.nu

Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete. Forskningsrådet ansvarar vidare för information om forskning och forskningsresultat.