Följ Forskningsrådet Formas

385 miljoner kronor till forskning om hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2009 17:49 CET

Pressmeddelande från forskningsrådet Formas 2009-11-23

Formas delar ut 385 miljoner kronor till nya projekt och anställningar de kommande fyra åren. Hur påverkas ekosystemet och vattenståndet i Östersjön när/om det globala medelvattenståndet höjs kraftigare än tidigare beräknat? Vilka svårigheter och möjligheter möter statliga miljöinstitutioner och -myndigheter när de ska skapa delaktighet i miljöarbetet? Vilka dofter attraheras myggor av och hur kan kemiska substanser förhindra att myggorna känner dessa? Fisk innehåller viktiga näringsämnen som förebygger hjärt- och -kärlsjukdomar men fisken kan också innehålla miljögifter som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Vilken är risken respektive nyttan av att äta fisk i relation till risken för hjärtinfarkt? Om detta handlar några av de 132 projekt som beviljades forskningsbidrag idag.

- Vi fick in 1249 ansökningar men kan dessvärre endast bevilja 132 av dessa. Det innebär en beviljningsgrad på endast 10 procent om man räknar på antalet inkomna ansökningar och 9 procent om man räknar på sökt belopp. Vi har fått in många spännande och mycket bra projektansökningar men konkurrensen om våra medel är stenhård, säger Anna Ledin, forskningsrådet Formas huvudsekreterare.

De 1249 ansökningarna som kom in inkluderar ansökningar om anställning som forskarassistent 181 (varav 20 sökte fortsättning på pågående anställningar), postdoktorala stipendier, 80, samt ansökningar om medel till medeldyr utrustning, 28. Liksom tidigare år var Sveriges lantbruksuniversitet, SLU det universitet som lämnade in flest ansökningar (25 % av ansökningarna) och det är även flest projekt från SLU som beviljas medel.

Unga forskare, forskarassistenter, postdoktorala stipendier och medeldyr utrustning

Unga forskare - forskare som disputerat år 2004 eller senare stod för 31 % av ansökningarna och
45 % av de beviljade projekten avser unga forskare. Även i år satsar Formas på anställningar som forskarassistent - 36 av 181 sökta anställningar beviljades. Forskarrådet beviljade också 24 postdoktorala stipendier som kommer att gå till nydisputerade forskare. Av 28 ansökningar om medeldyr utrustning beviljades 3 medel.

Idag har Formas forskarråd även beslutat att bevilja medel till forskning om djurskydd i en gemensam utlysning med Jordbruksverket som gjordes i våras. Den totala summan som beviljas är 30 miljoner kronor varav Formas står för cirka 12 miljoner och Jordbruksverket för de resterande. Forskarrådet beslutade även att bevilja 12 miljoner kronor till växtförädlingsverksamhet tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning som står för en lika stor summa fördelat på åren 2009-2011. Vidare beviljade 9 miljoner kronor till "trädgårdsforskning inom området klimat" där Formas står för 4,5 miljoner och Stiftelsen Lantbruksforskning för lika mycket. Medlen fördelas över åren 2009-2011.

Lista på projekt som beviljas medel

För mer information kontakta:
Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas, anna.ledin@formas.se 08-775 40 15

Emilie von Essen, presschef, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se 08-775 4038