Följ Forskningsrådet Formas

40 miljoner för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsbransch

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 15:15 CEST

Pressmeddelande från TvärLivs programråd 2010-09-28

40 miljoner för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsbransch

Fjorton projekt har beviljas medel av det Tvärvetenskapliga Forskningsprogrammet för Livsmedel (TvärLivs), ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas, VINNOVA, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning.


Projekten handlar bland annat om:

  • Orsaken till havrens hälsobringande effekter i nya produkter
  • Bättre nyttjande av kliets välgörande fibrer genom avlägsnande av dess beska smak
  • Identifiering av vilka kor som har bäst gener för att producera bästa mjölken
  • Utveckling av energieffektiva diskmaskiner som diskar med mindre kemikalier
  • Konsumenters köpbeteenden
  • Ostproduktion utan produktförstörande bakterier trots färre tillsatser

Dessutom finansieras en forskarskola som ska stärka banden mellan forskning och livsmedelsbransch,

- Förutsättningen för att den här forskningssatsningen skulle bli möjlig var att näringslivet insåg dess betydelse. Därför är det fantastiskt roligt och värdefullt att livsmedelsbranschen gått in med lika mycket medel som staten. Det borgar för goda resultat, säger Lena Strålsjö, Formas ordförande i TvärLivs programråd.

Programmet är på totalt 200 miljoner kronor fördelat lika mellan staten och näringslivet. I denna första omgång som omfattar 40 miljoner kronor inkom 66 ansökningar varav 14 beviljades medel fördelade på sex forskardrivna projekt, två företagsdrivna projekt, en forskarskola samt fem mindre planeringsbidrag för forskningsprojekt.

Forskningsprogrammet ska väsentligt bidra till att utveckla en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor genom att stärka svensk livsmedelsforskning och dess kompetensbas samt öka branschens förmåga till innovation och kostnadseffektivitet. Programmet ska vidare stimulera behovsmotiverad forskning inom livsmedelsvetenskap och andra forskningsområden av betydelse för livsmedelsbranschen.

Bakgrund
2007 togs en nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel fram av den svenska teknologiplattformen Food for Life. Sex områden pekades där ut som strategiskt viktiga för en hållbar utveckling av branschen och det är dessa som är utgångspunkt för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet - Livsmedel och konsument, Livsmedel och hälsa, Säkra livsmedel, Livsmedelskvalitet och produktion, Livsmedlens värdekedja samt Hållbar livsmedelsproduktion. Det ledde till regeringsuppdraget till Formas och VINNOVA att i samverkan med Livsmedelsföretagen (Li), Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) initiera ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom livsmedelsområdet (TvärLivs).

Mer information finns på TvärLivs hemsida www.tvarlivs.se eller kontakta TvärLivs programråd:

Lena Strålsjö, Formas, lena.stralsjo@formas.se, 08-775 40 32
Maria Landgren, VINNOVA, Maria.landgren@vinnova.se, 08-4733156
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen, Elisabet.rytter@li.se, 08-7626506
Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel, Thomas.svaton@svenskdagligvaruhandel.se, 08-7627806
Kjell Ivarsson, Stiftelsen Lantbruksforskning, kjell.ivarsson@lrf.se, 08-7875423

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.