Följ Forskningsrådet Formas

40 miljoner till Miljöteknik i forskningssatsning

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2010 16:00 CEST

Hur får man hållbarare städer och byggnader? Bättre teknik för lokal energiförsörjning, renare vatten och avlopp?  Hur skapar man nya material från förnybara råvaror? Hur förhindras utsläpp av växthusgaser från deponier, Ny teknik för energitillförsel och effektivare energianvändning - som solenergi, fjärrvärme m m. Vilka styrmedel behövs för miljöteknik. Om detta handlar de projekt som Formas forskarråd beslutade att bevilja medel på dagens möte.

- Det händer mycket spännande på detta område i Sverige och internationellt och det är roligt att Formas satsar på detta, säger Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas.

Det inkom 27 ansökningar till Formas utlysning och 7 beviljas medel. Formas står för 20 miljoner kronor för åren 2010-2012 och näringslivet samfinansierar aktuella projekt med motsvarande belopp.

Utlysningen inriktades mot de sex svenska styrkeområden som angavs i den forskningsstrategi som Formas och VINNOVA tog fram 2007 på uppdrag av regeringen. Ansökningarna som beviljas medel täcker dessa prioriterade områden: Hållbart samhällsbyggande, Hållbara transporter, Miljöskyddsteknik, Användande av biologiska naturresurser, Lätta och avancerade material samt Energi .

En första utlysning inom miljöteknikområdet gjordes 2007, en andra 2008 och nu senast denna tredje utlysning. Utlysningar har skett i samverkan med Energimyndigheten, VINNOVA och näringen. Sammantaget har ett 30-tal projekt beviljats totalt ca 150 miljoner kronor. 

Lista på de som beviljats medel 

För mer information kontakta:
Conny Rolén, Formas, conny.rolen@formas.se, tel 08-775 4030

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.