Följ Forskningsrådet Formas

5 miljoner i Formas största satsning på kommunikationsprojekt hittills

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2017 10:00 CEST

Alger och tång Fotograf: Jan Kasanen, Mostphotos

Formas forskarråd har beslutat att finansiera elva kommunikationsprojekt som med stor bredd och på många olika sätt kommer att genomföra forskningskommunikation för en hållbar utveckling. Bland de projekt som fått pengar finns bland annat en utställning om alger i Kosterhavet, dokumentärfilm från Moçambique, deltagande teater i Järva kommun utanför Stockholm och arbete med ett nytt visuellt språk för strategiskt beslutsfattande.

Det har varit ett stort söktryck med många ansökningar av mycket hög kvalitet. Projekten visar både bredd, djup och en stor spridning över Formas verksamhetsområden. Det fick Formas forskarråd att mer än fördubbla satsningen på kommunikationsprojekt, från två till fem miljoner kronor.

– Formas har ett viktigt uppdrag att på olika sätt finansiera och bedriva forskningskommunikation för en hållbar utveckling. Att vi fått in så många högkvalitativa kommunikationsprojekt visar att det finns en stor vilja och bred kompetens när det gäller att kommunicera forskningsresultat. Därför är det mycket positivt att forskarrådet beslutat om den här ökade medelstilldelningen, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Beslutslista

Nedan finns en lista med sammanfattningar av samtliga elva projekt som beviljades medel vid Forskarrådets möte 4 april.

För mer information om projekt som beviljats medel:
Elisabet Blomberg, kommunikationschef, elisabet.blomberg@formas.se +46 722 33 40 04
Lisa Granelli, forskningssekreterare, lisa.granelli@formas.se +46 766 54 09 93


Bakgrund:
Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som Formas stöder. Forskningsrådet Formas utlyser medel för kommunikationsprojekt två gånger per år. Med kommunikationsprojekt avses kanaler och metoder för kommunikation av såväl forskningsresultat i allmänhet, som av specifika forskningsprojekt. Formas välkomnar kommunikationsprojekt med frågeställningar inom rådets alla ansvarsområden.


Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.