Följ Forskningsrådet Formas

Återvinna fosfor – hur bråttom är det?

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 11:39 CET

Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt som vissa forskare säger? Kan vi effektivisera fosforanvändningen? Hur kan vi återvinna fosfor och återföra den till matproduktion? Vad kan jordbruket göra – och vad kan vi göra i städerna? Ska vi gödsla med avloppsslam? Eller ska vi bränna slam och återvinna fosfor ur askan? Ska vi bygga om husens och städernas avloppssystem för
källsortering? Vilka lösningar är rimliga i ett hållbart samhälle?

Läs den nya pocketboken och få bilden klar för dig om fosfor i dag, i Sverige
och globalt. Ett stort antal forskare och andra experter med olika synsätt
kommer till tals i egna artiklar i boken.

Återvinna fosfor är nummer 19 i pocketboksserien Formas Fokuserar. För
närmare information om boken se www.formasfokuserar.se där boken även
kan beställas för 51 kr (inkl moms, exkl frakt). Recensionsexemplar kan
beställas av Christina Lundgren tel 08-775 4039, christina.lundgren@formas.se.

Innehåll (pdf) »
Inledning (pdf) »
Pressbilder

För mer information:
Informationssekreterare och redaktör: Birgitta Johansson,
08-775 4003, birgitta.johansson@formas.se
Presschef: Emilie von Essen, 08-775 4038, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.