Följ Forskningsrådet Formas

Dags att söka forskningsmedel från Formas årliga öppna utlysning

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2019 08:45 CET

Nu välkomnar forskningsrådet Formas ansökningar till sin största utlysning, den så kallade årliga öppna. Via den kan forskare söka finansiering för projekt som de själva identifierat som viktiga, inom områdena; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

I likhet med tidigare år ingår tre delutlysningar; Forskning och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Ansökningarna kan vara av samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig eller teknisk natur och även röra sig över disciplingränser eller mellan forskning och samhälle.

– Vi brukar få in runt 1200 ansökningar. Bredden är viktig, det behövs en mångfald av perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar som rör exempelvis miljö, klimat, samhällsbyggande, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk, säger Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef för areella näringar på Formas.

Efter ansökningstidens slut, i början av april, bedöms och rangordnas ansökningarna av granskare. Vid bedömningen används väl definierade kriterier. Bland annat ska forskningen vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kunna komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt. Formas forskarråd fattar sedan beslut om att bevilja eller avslå finansiering av projekten.

I förra årets öppna utlysning fördelade Formas totalt 641 miljoner kronor på 213 projekt, för utbetalning åren 2019 till 2021.

Läs mer om utlysningen på Formas webb.

Länk till utlysningen

Kontakt:

Åsa Frisk
Forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)8-775 41 19
E-post: asa.frisk@formas.se

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.