Följ Forskningsrådet Formas

Energi i Formas forskning

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2011 10:22 CET

Idag startar Energiutblick på Svenska Mässan i Göteborg Formas medverkar som utställare i montern G02:01 under rubriken "Energiforskning i ett helhetsperspektiv", och med en ny projektkatalog med titeln "Formas forskning om energi - ett urval projekt".

Formas finansierar forskning om hållbar utveckling med cirka 900 miljoner kronor per år. Energi är en viktig aspekt av forskningen inom alla Formas områden. Det gäller bland annat biologiska resurser, markanvändning, jordbruk och skogsbruk, stadsplanering, byggande, styrmedel, konsumtion, miljöteknik, restprodukter och klimat. Helhetssynen är viktig.

Frågan är hur vi ska använda den mark vi har. Den ska räcka till odling av mat, bränslen, fibrer och industrigrödor, men också till städer, vägar och flygplatser. Hur ska våra städer planeras och husen byggas? Vilken teknik ska vi använda i samhället för att effektivisera energianvändningen totalt sett – och utan att bidra till ny skadlig påverkan på hälsa och miljö hos oss eller i avlägsna länder? Hur kan vi ändra beteenden hos företag, myndigheter och privatpersoner?

Frågeställningar som dessa ingår i den forskning som Formas finansierar. Den nya projektkatalogen innehåller cirka 60 pågående energirelaterade forskningsprojekt inom Formas alla ämnesområden.

Katalogen ”Formas forskning om energi – ett urval projekt” kan laddas ned från http://www.formas.se/formas_shop/ItemView.aspx?id=6574&epslanguage=SV eller beställas från Lena Jansson, lena.jansson@formas.se, 08-775 40 65.

Resultat från energiforskning i ett helhetsperspektiv hittar du också i pocketboksserien Formas Fokuserar: www.formasfokuserar.se

Formas kontaktperson på Energiutblick är Conny Rolén, 0704-92 06 27, conny.rolen@formas.se.

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.