Följ Forskningsrådet Formas

Formas satsar stort på forskningskommunikation

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 08:15 CET

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 17,5 miljoner kronor till åtta kommunikationsprojekt. Bland de organisationer som får medel finns universitet, institut och företag.

Formas gör i år en stor satsning på forskningskommunikation genom en ny kommunikationsutlysning. I årets stora kommunikationsutlysning har de sökande kunnat söka för längre projekt, upp till tre år, med större finansiering, upp till tre miljoner kronor per projekt. Det har för första gången även varit tillåtet för företag att söka. Syftet med den nya kommunikationsutlysningen är att nå nya, mer fokuserade eller bredare, målgrupper än tidigare.

- Ett av Formas uppdrag är att nyttiggöra forskning. Vi vill stärka möjligheterna att nå ut med forskningsresultat så att de kan komma till användning i många olika sammanhang. Det här är ett sätt att göra det på, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Formas stora kommunikationsutlysning lockade ansökningar från högskolor, universitet och forskningsinstitut. Bland de sökande fanns även ett flertal företag representerade.

Totalt åtta projekt får dela på drygt 17,5 miljoner kronor. Bland de som får finansiering finns organisationen Vetenskap & allmänhet med projektet Stjärnförsöket. I projektet hjälper skolelever till med att mäta ljusföroreningar. Resultaten ska bland annat kommuniceras i ett online-baserat visualiseringsverktyg. Syftet är att visa hur artificiellt ljus påverkar organismer och ekosystem.

Fasad Production AB får finansiering till filmen Lines of the Anthropocene. Filmens syfte är att skapa engagemang för de globala hållbarhetsmålen. För animationerna i filmen står Oscarsnominerade Michele och Uri Kranot i samarbete med unga svenska animatörer.

Samtliga ansökningar i Formas stora kommunikationsutlysning har bedömts av en expertpanel enligt kriterierna; relevans för målgruppen, vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, ändamålsenlighet, genomförbarhet och genus-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Beviljade projekt:

- Vårt gemensamma vatten - Stiftelsen Skogsbrukens forskningsinstitut

- Min plats i Biosfären - Göteborgs universitet

- Lines of the Anthropocene - Fasad Production AB

- Stjärnförsöket - Vetenskap & Allmänhet

- Nya försöksdjursfria metoder för utveckling av säkra kemikalier - Karolinska institutet

- Teater, vetenskap och nanoplats - Lunds universitet

- 3 korta filmer om dagsljudanvändning i byggnader - Lunds universitet

- Smart Mat från hAv till Kök - SMAK - Göteborgs universitet 

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.