Följ Forskningsrådet Formas

Genteknik som tar skruv. Ny pocketbok från Forskningsrådet Formas.

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2011 14:47 CEST

Genteknik som tar skruv2011-09-19

Ny pocket från Formas om genteknik
Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att förädla bakterier, växter och djur som skulle kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker till alla och till en bättre miljö med GMO som förnybara alternativ till olja. Trots det är misstron mot den nya maten hos europeiska konsumenter och miljöorganisationer stark. Läs Formas nya pocketbok Genteknik som tar skruv  om möjligheterna och riskerna med modern bioteknik.

2003 kom Formas pocketbok Genklippet ut. Då handlade debatten om huruvida det var farligt för människa och miljö med genmodifierade organismer i maten eller om gentekniken skulle kunna rädda världen från svält och miljöproblem. Idag, nästan tio år senare, har gentekniken utvecklats avsevärt men misstron lever kvar som förut. Varför är det så? Vilka möjligheter och risker ser forskarna med modern bioteknik?

Genteknik som tar skruv är nummer 18 i pocketboksserien Formas Fokuserar. Skicka efter ett recensionsexemplar eller kom direkt till Formas monter på Bok & Bibliotek i Göteborg (B06:82) den 22-25 september. För närmare information om boken se www.formasfokuserar.se där boken även kan beställas för 51 kr (inkl moms, exkl frakt). Recensionsexemplar kan beställas av Christina Lundgren tel 08-775 4039, christina.lundgren@formas.se.

Innehållsförteckning
Pressbilder för fri publicering

För mer information: Presschef: Emilie von Essen, 08-775 4038, eve@formas.se
Informationssekreterare och redaktör: Jonas Förare, 08-775 4004, jonas.forare@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.