Följ Forskningsrådet Formas

Hydrogeologi för bergbyggare

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 14:23 CET

Ökade miljökrav ställer höga krav på det underlag som behövs för att sätta igång ett bergbyggnadsprojekt. I de många tunnelprojekt som pågår, är det till exempel viktigt att vatten inte läcker in i tunneln, eftersom detta kan sänka grundvattennivån och försämra vattnets kvalitet. Dessutom kan det leda till sättningsskador på byggnader. Formas nya bok ”Hydrogeologi för bergbyggare” visar vilka kunskaper som krävs för att åstadkomma ett geohydrologiskt och miljömässig hållbart bergbyggnadsprojekt.

– Under de närmaste åren kommer det att byggas ett stort antal tunnlar, ofta anläggningar med stor komplexitet. De hydrogeologiska lösningarna kommer i många fall att vara avgörande för valet av utformning och teknik. Den här boken ger en fördjupad och samlad kunskap om hur man undviker misstag som kan ge förödande skador, säger bokens författare, professor Gunnar Gustafson, Chalmers.

Boken bygger på forskning och praktiska erfarenheter kring hydrogeologiska problem och företeelser.. Den ger en aktuell bild av kunskapen om urbergets hydrogeologi och hur denna kan omsättas i praktiska metoder för förundersökningar, utformning och design samt drift av tunnlar och andra bergsanläggningar. Mycket av underlaget kommer från forskning och förundersökningar från Svensk kärnbränslehantering, SKB, och boken har tagits fram i samverkan mellan Formas, Stiftelsen bergteknisk forskning, BeFo, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, och Sveriges Byggindustrier.

Främst vänder sig boken till alla som beställer, undersöker, projekterar och bygger i berg, speciellt till kvalificerade utredare och projektörer med goda förkunskaper men med behov av fördjupning. Den kan också användas i grundutbildningen vid universitet och högskolor och fyller en lucka i aktuellt undervisningsmaterial inom området.

Gunnar Gustafson, professor i geologi på Chalmers, är hydrogeolog och väg- och vattenbyggare samt verksam som forskare, lärare och konsult. Under de senaste tjugo åren har han arbetat med hydrogeologiska problem för bergbyggnad i infrastrukturprojekt och i forskningsprojekt kring kärnavfallslagring.

Hydrogeologi för bergbyggare kostar 298 kronor inkl moms, exkl frakt och kan beställas i Formas nätbokhandel www.formas.se från Kundtjänst Formas, tel 08-690 95 22 formas.ldi@liber.se eller genom bokhandeln.

Introduktion

För recensionsexemplar kontakta:
Lena Jansson, lena.jansson@formas.se

För mer information kontakta:
Ulla Save-Öfverholm, forskningsrådet Formas, ulla.save@formas.se, tel 08-775 40 01 eller 073-656 20 21

Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete. Forskningsrådet ansvarar vidare för information om forskning och forskningsresultat.