Följ Forskningsrådet Formas

Kick-off för Vision RD4SDVision på Folkets Hus

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2011 09:36 CET

Välkommen till kick-off för Vision RD4SDVision är ett tre-årigt EU-projekt som leds av forskningsrådet Formas. Tillsammans med ett drygt 20-tal forskningsfinansiärer från ett stort antal länder ska projektet verka för att Europa kan bidra till en global hållbar utveckling. 

VISION ska ta fram verktyg som forskningsfinansiärerna kan använda sig av för att säkerställa att den forskning som finansieras, utöver att vara av högsta vetenskapliga kvalitet, också kommer att bidra till en global hållbar utveckling.

Projektet kommer till stor del baseras på en välstrukturerad dialog mellan olika aktörer på den europeiska forskningspolitiska arenan som har intresse och behov av instrument och verktyg som gör att finansierad forskning också främjar hållbar utveckling.

 När 15 mars kl 13.30
Var Folkets Hus  Läs mera på projektets webbplats www.visionrd4sd.eu

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.