Följ Forskningsrådet Formas

Kvalitet för folk och fä

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 14:39 CET

Pressmeddelande från Forskningsrådet Formas 2009-12-08

Hälsorisker med nya nanopartiklar, trafikbuller som ger stress samt kemikalier i fågelägg, det kan du läsa om  i nya numret av Miljöforskning.

Mycket små luftburna partiklar som härrör från nanomaterial kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Studier visar på samband mellan exponering för små luftburna partiklar och dödlighet i hjärt-lungsjukdomar. Samtidigt ökar användningen av nya nanomaterial. Dessa har attraktiva mekaniska, elektriska, magnetiska och optiska egenskaper och kan finnas i textilier, kosmetika och sportartiklar. Kunskapen om hälsoriskerna är ofullständig. De minsta partiklarna är troligen farligast.

Högfluorerande kemikalier i fågelägg

I Miljöforskning presenteras också färska forskningsresultat som visar på effekterna[D2]  av högfluorerade ämnen, PFC, i sjöfågelägg. PFC, verkar öka leverns nedbrytning av livsviktigt fett och har även hittats i bröstmjölk och blod hos människor.

Trafikbuller kan leda till högt blodtryck och hjärtinfarkt

Över två miljoner svenskar utsätts för trafikbuller i sina hem vilket skapar stress som kan leda till högt blodtryck och hjärtinfarkt.

Inom temat Kvalitet för folk och fä konstateras också att umgänge med sällskapsdjur gör människor tryggare och friskare.

Miljöforskning kan beställas från Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

Kontakt:

Birgitta Bruzelius

08-775 4011

birgitta.bruzelius@formas.se
 

Lena Jansson

08- 775 40 00

lena.jansson@formas.se

Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete. Forskningsrådet ansvarar vidare för information om forskning och forskningsresultat.