Följ Forskningsrådet Formas

Lena Gustafsson ny ordförande för Formas forskarråd

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 12:04 CET

Formas forskarråd kommer 2016 - 2018 att ledas av Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet. Nya ledamöter är även Carl-Anders Helander, (Kungliga Skogs- och lantbruksakademien) samt forskarna Minna Hakkarainen (Kungliga tekniska högskolan), Karin Ljung (Sveriges lantbruksuniversitet) och Patrik Söderholm (Luleå tekniska universitet)

Formas forskarråd består av tretton ledamöter, sju av dessa är forskare, vilka väljs av elektorer utsedda av vetenskapssamhället. Sex ledamöter är så kallade samhällsrepresentanter, dessa utses av regeringen som tog beslutet i dag.

- Jag välkomnar såväl nya som ”nygamla” ledamöter och ser fram emot att gemensamt arbeta med att finansiera den bästa forskningen inom hållbar utveckling, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Forskarrådets nya ordförande blir Lena Gustafsson, rektor på Umeå universitet och professor i mikrobiologi. Lena Gustafsson har utöver en gedigen akademisk karriär även varit aktiv i forskningsfinansierande organisationer och ledamot i vetenskapliga styrelser och kommittéer.

Ny ledamot bland de sex samhällsrepresentanterna är även Carl-Anders Helander, VD på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien. Fyra professorer som har fått förnyat förtroende i forskarrådet är: Carl-Eric Hagentoft (Chalmers tekniska högskola), Karin Rengefors (Lunds universitet), Marie Stenseke (Göteborgs universitet) och Uno Wennergren (Linköpings universitet). Nya forskarrepresentanter är: Minna Hakkarainen (Kungliga tekniska högskolan), Karin Ljung (Sveriges lantbruksuniversitet) och Patrik Söderholm (Luleå tekniska universitet).

- Forskarrådets sammansättning, med både nya och tidigare aktiva ledamöter, borgar för kontinuitet och förnyelse, säger Ingrid Petersson.

En nyhet för kommande period är att forskarrådet endast kommer att bestå av ordinarie ledamöter, vilket innebär att rollen som ersättare försvinner.

Formas forskarråd 2016:

Ordförande

Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet

Ledamöter

Anna Jöborn, avdelningschef Havs- och vattenmyndigheten

Carl-Anders Helander, VD Kungliga Skogs- och lantbruksakademien

Carl-Eric Hagentoft, professor Chalmers tekniska högskola

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

Karin Ljung, professor Sveriges lantbruksuniversitet

Karin Rengefors, professor Lunds universitet

Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden

Marie Stenseke, professor Göteborgs universitet

Minna Hakkarainen, professor Kungliga tekniska högskolan

Monica von Schmalensee, VD White arkitekter

Patrik Söderholm, professor Luleå tekniska universitet

Uno Wennergren, professor Linköpings universitet


För mer information kontakta:
Ingrid Petersson, generaldirektör Formas 070-350 2339
Anna-Karin Dahlén, planeringschef 070-201 80 84


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.