Följ Forskningsrådet Formas

Miljöforskning går under jorden

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2010 16:24 CEST

De samlade årliga kostnaderna för geotekniskt relaterade skador på byggen i Sverige är onödigt höga.  
När tunnlar grävs och borras inträffar oväntade problem. Även om marken har undersökts noga innan  
bygget sätts i gång, så kan förhållandena i marken ändras medan bygget pågår. En joker i leken är grundvattnets kemi och hur den samverkar med ingreppen vid ett undermarksbygge. 
Kontinuerlig uppdatering behövs. Forskarna tar nu fram nya metoder för att göra säkra prognoser.  

Miljöforsknings aprilnummer kan beställas från Formas.

Kontakt:
Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Lena Jansson
08- 775 40 00
lena.jansson@formas.se 

Forskningsrådet Formas
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning
Box 1206, 111 82 Stockholm, Visitors: Kungsbron 21
www.formas.se 

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.