Följ Forskningsrådet Formas

Modern ren följs på dator

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2008 14:28 CET

Nästan hälften av Sveriges yta används till renbete. Detta orsakar ofta konflikter mellan renägare och de markägare som måste upplåta sin mark för renbete. Med hjälp av ny teknik, som satelliter, GPS-halsband på renarna och datorer hos renskötarna, har renbruksplaner tagits fram i samråd mellan inblandade parter.

De nya verktygen har redan visat sig vara utmärkta hjälpmedel för kunskapsbaserat samråd mellan rennäring och skogsbruk, skriver forskare vid Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i senaste numret av Miljöforskning .

(Huruvida detta kan vara ett sätt att lokalisera jultomten och hans renar framgår inte av forskningsresultaten. Reds anm)

I Miljöforsknings tema Landsbygd har läge för tillväxt rapporteras också om slumrande möjligheter för utveckling på den svenska landsbygden.

Miljöforskning nr 5-6/2008 är ett innehållsrikt dubbelnummer och kan beställas från Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Kerstin Franklin
08- 775 40 45
kerstin.franklin@formas.se

Lena Jansson
08- 775 40 00
lena.jansson@formas.se

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Box 1206
Besök: Kungsbron 21
111 82 Stockholm
08-775 40 00
www.formas.se