Följ Forskningsrådet Formas

Nästan 1400 sökte medel från Formas i maj

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2011 13:30 CEST

Ungefär 1300 ansökningar fick Formas in i 2011 års stora öppna utlysning. Ytterligare ett 90-tal ansökningar kom in till Formas utlysning av 200 miljoner kronor fördelat på fem år till starka forskningsmiljöer.

- Trots att Formas har allt fler utlysningar jämnt fördelade över året är antalet sökanden i den stora utlysningen i stort sett oförändrat. Det gör att konkurrensen om att få medel blir hård också i år. Formas kommer att göra flera speciella riktade satsningar under året och då får forskarna inom dessa områden en andra möjlighet att söka medel, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas.

1297 sökte medel i Formas stora ansökningsomgång att jämföra med förra årets 1349. 897 ansökningar avser den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt. I år gjorde Formas två nya utlysningar speciellt riktade till unga forskare, en avseende forsknings- och utvecklingsprojekt med 337 sökande och en avseende mobilitetsstöd för unga forskare som ska bedriva forskning vid annat universitet. Länk till stängda utlysningar

Kort efter att den stora öppna utlysningen stängde, avslutades också utlysningen av medel till starka forskningsmiljöer där Formas utlyste 5 miljoner kronor årligen i fem år till åtta forskargrupper. Här inkom 93 ansökningar. Länk till stängda utlysningar

Den 14 november beslutar Forskarrådet om vilka som beviljas medel i dessa utlysningar. Besluten publiceras på Formas hemsida samma dag.

För mer information:
Anna Ledin, huvudsekreterare, 0703 23 40 15, anna.ledin@formas.se
Emilie von Essen, presschef 0733 50 31 61, eve@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.