Följ Forskningsrådet Formas

Ny bok från Formas: LIVING CITIES – an anthology in urban environmental history

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 13:16 CET

Boken innehåller bidrag från flera grenar av samtida urban miljöhistoria. Tillsammans täcker bidragsgivarna ett brett spann av ämnen, från urban miljöförstöring till folkrörelser, från diskurser till regler och förordningar, och ett brett utbud av historiska ämnen, från den medeltida till den moderna och postmoderna staden.

Boken bygger på fallstudier av enskilda städer eller grupper av städer. Kapitlen presenterar elva fallstudier som till viss del återspeglar den rådande akademiska forskningen. De enskilda bidragen behandlar olika aspekter av stadsmiljöhistoria, men de fokuserar alla på fältets större teman; drivkrafter för stadsförändring, miljöhot, miljöpolitik och miljödiskurser. 

Living Cities, ISBN 978-91-540-6048-1, kostar 298 kronor inkl moms och kan beställas från www.formas.se, eller från Formas kundtjänst tel +46-08 690 95 22 formas.ldi@liber.se.

Innehåll (på engelska)
Introduktion (på engelska)
Högupplöst omslagsbild

För recensionsexemplar kontakta:
Lena Jansson, lena.jansson@formas.se

För mera information kontakta
Docent Mattias Légner, redaktör, mlegner@oberlin.edu, tel: + 1 440 775 6572 fram till 15 december.
Professor Sven Lilja, redaktör, sven.lilja@historia.su.se, tel + 46 8 16 24 33 

Britt Olofsdotter, informationschef, Forskningsrådet Formas, britt.olofsdotter@formas.se, tel + 46 8 775 4007

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.