Följ Forskningsrådet Formas

Nytt nummer av Miljöforskning: Växter bas i ekonomin

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 13:15 CET

Nytt nummer av Miljöforskning: Växter bas i ekonomin

Sveriges ska utnyttja naturresurser effektivare och ekonomin ska grundas på förnybara råvaror som produceras genom en hållbar användning av ekosystemtjänster från mark och vatten. En strategi har just tagits fram, som visar vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser Sverige ska satsa på för att på sikt kunna övergå till en biobaserad samhällsekonomi. Spännande forskning på området presenteras i nya numret av Miljöforskning, där också miljöminister Lena Ek intervjuas. Forskning är nyckeln till lyckad miljöpolitik tycker hon.

Miljöforskning ges ut av Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

http://miljoforskning.formas.se

Kontakt:
Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Maria Guminski
Tel: 08-775 4008
maria.guminski@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.