Följ Forskningsrådet Formas

PÅMINNELSE - INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF OM FOSFOR!

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 14:46 CET

Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt som vissa forskare säger? Kan vi effektivisera fosforanvändningen? Hur kan vi återvinna fosfor och återföra den till matproduktion? Vad kan jordbruket göra – och vad kan vi göra i städerna? Ska vi gödsla med avloppsslam? Eller ska vi bränna slam och återvinna fosfor ur askan? Ska vi bygga om husens och städernas avloppssystem för källsortering? Vilka lösningar är rimliga i ett hållbart samhälle? I Formas nya pocketbok ”Återvinna fosfor – hur bråttom är det?” får vi flera forskares perspektiv.

Välkommen och lyssna på varför och hur vi ska ta tillvara fosforn! Ställ frågor och diskutera med forskare och andra experter!

Datum och tid: Onsdagen den 7 december 11.30 till cirka 14.00

Program:

11.45 Lunchsmörgås serveras.

12.15 Anna Ledin, Formas huvudsekreterare hälsar välkommen.

12.20 Monika Starendal, vetenskapsjournalist leder oss genom seminariet.

Fosfor i globalt perspektiv – resurser och åtgärder. Arno Rosemarin, SEI.
arno.rosemarin@sei-international.org

Fosforkretsloppet i jordbruket kan förbättras.
Pernilla Tidåker, SLU.
pernilla.tidaker@slu.se

Fosforåtervinning ur avlopp – Naturvårdsverkets aktionsplan. Martin Holm, Naturvårdsverket.
martin.holm@naturvardsverket.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.