Följ Forskningsrådet Formas

Taggar

Formas forskarråd

formas ledningsgrupp

Forskning 112 miljöforskning 89 miljö 70 ekologiskt hållbar 70 ekologiskt 60 jordbruk 57 biologisk mångfald 49 globalt jordbruk 41 skogsbruk 40 stadsplanering 40 hållbar utveckling 25 Samhällsbyggande 15 livsmedel 13 vatten 10 grön revolution 9 bonde 9 klimat 8 Hållbar 8 utvärdering 8 stategisk forskning 7 klimatförändringar 7 ekosystemtjänster 7 biomassa 6 vattenbruk 6 Urbanisering 6 stadsutveckling 6 kemikalier 5 hållbart samhällsbyggande 5 alger 5 Klimatforskning 5 kommunikation 5 stad 5 ekosystem 5 arkitektur 5 ekologisk 4 miljögifter 4 hållbar stadsutveckling 4 Forskningskommunikation 4 hållbarhet 4 samverkan 4 integration 4 samhällsbyggnad 4 strategisk satsning 4 djurskydd 4 hållbart 4 Formas 4 Livsmedelsforskning 4 avfall 4 biobaserad samhällsekonomi 4 formas ledningsgrupp 4 Formas forskarråd 4 innovation 4 hav 4 utveckling 4 hållbart byggande 3 transport 3 stadsbyggnad 3 forskningsrådet formas 3 stad och land 3 djur 3 miljötoxikologi 3 städer 3 djurhälsa 3 mat 3 tvärvetenskap 3 forskning och utveckling 3 biobaserad 3 samhällsplanering 3 fiske 3 klimatanpassning 3 infrastruktur 3 återvinning 3 skogsbrand 3 giftfri miljö 3 skog 3 stadsnära landskap 2 ekologiskt hållbar utveckling 2 mångbruk i landskapet 2 energi 2 forskningspolitik 2 areella näringar 2 hållbara städer 2 mark 2 organisk 2 havsmiljö 2 humanistisk 2 koldioxid 2 forskar grand prix 2 hållbar renovering 2 forskning och innovation 2 eko 2 kommunikationsprojekt 2 forskningsfinansiering 2 marin 2 havsbruk 2 vattenmiljö 2 förorena 2 vete 2 forskningsresultat 2 Swetox 2 universitet 2 humanistisk miljöforskning 2 brand 2 formas årliga öppna utlysning 2 animal welfare 2 livsmedelsindustri 2 hälso 2 svenskt vatten 2 miljöteknik 2 näring 2 forskningsråd 2 antibiotikaresistens 2 djurhållning 2 energieffektiv 2 hormonstörande 2 samhällsutveckling 2 östersjön 2 staden 2 allergi 2 naturresurser 2 utsläpp 2 antibiotics 2 fastighetsägare 2 extrakt 2 design 2 toxikologi 2 framtidens boende 2 övergödning 2 Skogen 2 fosfor 2 byggforskning 2 förtätning 2 ekonomiskt hållbar 2 fisk 2 sustainability 2 arkitekt 2 skogsråvara 2 förorening 2 jordbruksforskning 2 djurskyddsbefrämjande 2 djurvälfärd 2 Huvudsekreterare 2 landskap 2 bostadsfrågor 2 laboratorium 2 bostadsbyggande 2 landskapskonventionen 2 humaniora 2 etologi 2 miljonprogrammet 2 landskapsplanering 2 landskapsförvaltning 2 mångbruk 2 citytunnel 1 försörjning 1 insekter 1 institut 1 samhälls 1 stadsbyggande 1 växthusgas 1 amsterdam 1 framtidens stadsutveckling 1 delegationen för hållbara städer 1 grönområden 1 hållbart samhälle 1 spannmål 1 smitta 1 swedish 1 urbanization 1 globalt 1 johan lundberg 1 algblomning 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 exponering 1 bacteria 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 kemiska ämnen 1 Lunds universitet 1 jordbruksverket 1 rening 1 gifter 1 svavel 1 bostadssegregation; segregation; 1 climate 1 antibiotika 1 biological processes 1 forest 1 närings 1 byggprodukter 1 genetiskt modifierade grödor 1 ekologiskt jordbruk 1 hållbar landsbygdsutveckling 1 energifrågor 1 genteknik 1 living 1 kommunikationskanaler 1 architecture 1 lab 1 resistenta bakterier 1 villa, arkitektur, 60-tal, jugend, funkis, sekelskifte, art deco, 70-tal, 90-tal 1 svenskt vatten utveckling 1 hållbart jordbruk 1 testmetoder 1 korn 1 pod 1 lantgård 1 resistance 1 populärvetenskap 1 boverket 1 Ringön 1 markanvändning 1 grannskap 1 antibiotic resistance 1 svansbitning 1 sustainable city 1 arkitekturmuseet 1 Klimatförhandling 1 förorenad mark 1 slamproduktion 1 ekologisk produktion 1 hästnäring 1 kväve 1 resistens 1 SMHI 1 kemikalie 1 ehec 1 nyttiggörande 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 svinn 1 sjöar 1 evaluation 1 slamspridning 1 sdg 1 slamavskiljare 1 matproduktion 1 undermarksanläggningar 1 resilience 1 stormaktstiden 1 hållbart fiske 1 unga forskare 1 risker 1 sei 1 biodiversity 1 Skogsforskning 1 nya arter 1 energiforskning 1 dricksvattensystem 1 skogsskötsel 1 djuretik 1 biprodukter 1 hållbar tillväxt 1 informationsteknologi 1 näringsämnen 1 gentrifiering 1 stadsdelar 1 bioraffinaderier 1 kanaler 1 gm-grödor 1 växtnäring 1 ekologisk djurproduktion 1 djurs välfärd 1 hälsofarligt 1 hälsovådlig 1 kemikaliesamhället 1 återvinningsbar 1 fosforfälla 1 dammar 1 hydrologi 1 gia destouni 1 havs- och vattenforskning 1 hållbar produktion 1 global utmaning 1 underjordisk 1 produktionssystem 1 webbtidning 1 matsvinn 1 hästuppfödning 1 hållbart skogsbruk 1 toxicitet 1 forsknings- och utvecklingsprojekt 1 gröda 1 svampangrepp 1 hållbar butik 1 förorenad 1 matåtervinning 1 matavtryck 1 metaller 1 reproduktionsstörande 1 kost och hälsa 1 riksantivkvarieämbetet 1 georgia destouni 1 trädgårdsbruk 1 avfall återvinning 1 förorenat vatten 1 mehmet kaplan 1 hållbar stad 1 samhällsrelevans 1 miljöföroreningar 1 gröna väggar 1 hästhälsa 1 brandskador 1 algodling 1 mjältbrand 1 giftig 1 future forests 1 hållbar stadsbyggnad 1 kombinationseffekter 1 socialt hållbar 1 cocktaileffekt 1 sta 1 spädgris 1 biodiversitet 1 biobaserad ekonomi 1 förnybara råvaror 1 hållbar utvecklling 1 skogs- och jordbruksforskning 1 svensk forskning 1 världsledande forskning 1 strategi biobaserad samhällsekonomi 1 skyddad skog 1 kapsförvaltning 1 landskpasplanering 1 förorenade områden 1 Rena hav 1 skogsråvaror 1 samhällsbyggnadsforskning 1 griskulting 1 staden i förändring 1 Bioekonomi 1 hästsjukdomar 1 miljontalsprogrammet 1 kemiska föreningar 1 kemiska kombinationer 1 scrubber 1 stop antibotic misuse 1 resistant bacteria 1 from animal to human 1 antibiotic defence 1 new business modell for antibiotic research and development 1 tredje uppgiften 1 spatial planning 1 urban space 1 hållbart lantbruk 1 stormaktsbyggande 1 tomtindelning 1 nils ahlberg 1 social corporate responsibility 1 undermark 1 samhällsvetenskaplig 1 kemisk 1 innovationsprogram 1 environmental humanities 1 ¨hållbart 1 biologisk månfald 1 building and planning research 1 bestånd 1 fiskerpolitik 1 havsbönder 1 firskerinäring 1 rena sjöar 1 friskt vatten 1 oorganisk 1 coctail 1 näringshalt 1 hållbart sam 1 acqua 1 swgreen 1 djurens välvärd 1 djurskötsel 1 putsning av kor 1 ingrid petersson 1 mobilitetsstöd 1 reproduktionsstörning 1 mindre utsläpp 1 modern upphandling 1 resistent 1 contortatall 1 tvärlivs 1 fuctional 1 cerealier 1 forskartävling 1 kommunicera forskning 1 sötvatten 1 socioekonomisk 1 årsredovisning 2013 1 beviljandegrad 1 bevilja 1 formas årsredovisning 1 hållbar livsmedelsproduktion 1 perent vete 1 perenna grödor 1 sb14 1 recilient cities 1 etnisk segregation 1 forskning + stadsbyggnad 1 forskning + samhällsbyggnad 1 region + forskning 1 ekonomiskt välstånd + forskning 1 boende + segregation 1 super bugs 1 superbakterier 1 cemeb 1 lucid 1 linnécentra 1 linnécentrum 1 livsmedelsstrategi 1 forskning om skogsbränder 1 brandekologi 1 cathrine beijer 1 wsb14 1 aktionsforskning 1 mljöforskning 1 hög vetenskaplig kvalitet 1 samhällsvetenskaplig forskning 1 långsiktig kunskapsförsörjning 1 grön humaniora 1 hållbar forskning 1 strategiskt innovationsprogram 1 energi + forskning 1 jordens befolkning 1 forskningens nytta 1 formas - forskningsrådet för hållbar utveckling 1 globala mål 1 bioaktiv 1 elektrokroma 1 solenergibiobränsle 1 humsam 1 forskningsbaserad kunskap 1 klimatmötet i paris 1 agenda 2030 1 agenda2030 1 EDC-2020 1 trädgårdsforskning 1 stad och människor 1 framtidens livsmedel 1 popularisering 1 vetenskapskommunkation 1 snabb urbanisering 1 planering infrastruktur 1 livsmedelsforsknng 1 hållbar livsmedelskomsumtion 1 djurens välfärd 1 Bacillus anthracis 1 forskningsmaterial 1 välkomnande städer 1 framgångsrik integration 1 vattenforskning 1 Finland självständigt 1 Svensk-finskt samarbete 1 klimattjänster 1 europeisk forskning 1 nationella kommittén för livsmedelsforskning 1 nationella kommittén 1 svensk livsmedelsforskning 1 skogsbruksforskning 1 klimatprat 1 blandningar 1 mixtures 1 combination effects 1 hälsa 1 non-toxic environment 1 livskvalitet 1 city 1 klimatsmart 1 sopsortering 1 miljövänligt 1 butik 1 säkerhet 1 tävling 1 fou 1 teknik 1 naturvetenskap 1 mjölk 1 skaldjur 1 Finland 1 vinnova 1 örebro 1 livsmedelsbutiker 1 kulturarv 1 livsmedelsval 1 hyreshus 1 byggande 1 miljöpåverkan 1 malmö 1 logistik 1 bostäder 1 ren 1 publishing-priset 1 sanering 1 virke 1 infektion 1 miljonprogram 1 biologiskt nedbrytbar 1 bostadsbyggande bostadsförsörjningen 1 solenergi 1 bio 1 kor 1 nobelpris 1 Visa alla taggar

Kvalitet för folk och fä

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 14:39 CET

Hälsorisker med nya nanopartiklar, trafikbuller som ger stress samt kemikalier i fågelägg, det kan du läsa om i nya numret av Miljöforskning.

Pressinbjudan: Forum för miljöforskning – staden

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 09:10 CET

Välkommen till en konferens där forskare, politiker, företrädare för företag, myndigheter och kommuner diskuterar den framtida hållbara staden. Vilka lösningar och vilken samverkan mellan olika aktörer krävs?

Climate challenge – the safety´s off

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2009 14:38 CET

According to the UN Climate Panel the earth is getting warmer, very probably because of human emissions of greenhouse gases, and this warming is related to rising sea levels, shrinking ice masses, and the risk of rapid and unpredictable changes. But when does man´s impact on the climate become dangerous? Formas' new book takes a broad look at the climate issue in a global perspective.

Strategiska satsningar på byggforskning

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 18:00 CET

Med en förbättrad upphandling som ser till brukares och samhällets behov kan man skapa bestående värden som motsvarar faktiska behov för husägaren, brukaren och samhället som helhet. Om detta handlar de två projekt som tillsammans beviljas 3,4 miljoner kronor av Formas inom ramen för utlysningen inom det europeiska nätverket Eracobuild. Detta beslutade Formas forskarråd på sitt möte idag.

385 miljoner kronor till forskning om hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 17:49 CET

Formas delar ut 385 miljoner kronor till nya projekt och anställningar de kommande fyra åren. Hur påverkas ekosystemet och vattenståndet i Östersjön när/om det globala medelvattenståndet höjs kraftigare än tidigare beräknat? Vilka dofter attraheras myggor av och hur kan kemiska substanser förhindra att myggorna känner dessa? Om detta handlar några av de 132 projekt som beviljades bidrag idag.

12 miljoner till FoU om Hållbart uttag av biomassa inom jordbruket

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 17:47 CET

Forskningsrådet Formas och Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, har beslutat att finansiera 12 projekt inom utlysningen Hållbart uttag av biomassa inom jordbruket. Formas tog beslut på forskarrådsmötet idag om att fördela 9 miljoner kronor till 8 projekt och SLF beslutade att finansiera 4 projekt om totalt 3 miljoner den 12 november. 30 ansökningar kom in och totalt finansieras 12 projekt

Fri tillgång till forskningsresultat finansierade av Formas genom Open Access

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 17:45 CET

Alla sakkunnigbedömda konferens- och tidskriftspublikationer som resulterar från forskning som helt eller delvis finansierats av Formas ska publiceras som Open Access. Beslutet gäller alla utlysningar från och med 2010. Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte idag.

300 miljoner kronor till 17 strategiska forskarmiljöer

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 17:22 CET

Idag beslutade Formas forskarråd vilka som får dela på de 300 extra miljoner som Formas fick i propositionen "Ett lyft för svensk forskning och innovation".

Formas bok SÅ BYGGDES VILLAN - nominerad till Augustpriset!

Formas bok SÅ BYGGDES VILLAN - nominerad till Augustpriset!

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2009 15:11 CEST

"Sveriges två miljoner småhus får här sin första hävdateckning, en gedigen och inspirerande skildring av villornas kulturhistoria årtionde för årtionde ända fram till i dag. Såväl förändring som konstans återges i utförliga och tilltalande teckningar där alla kan känna sig hemma." Så lyder juryns motivering för Formas bok Så byggdes villan - Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010.

62 miljoner kronor till Miljöteknik

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2009 08:30 CEST

Återvinning av material från tillverkning av solceller, Miljövänliga material från förnybar råvara, Hållbar återvinning av plaster för ett ekoeffektivt kretslopp samt effektivisering av bioenergiproduktion. Detta är några av de tolv projekt som får dela på 62 miljoner kronor under åren 2009-2011. Formas, VINNOVA och Energimyndigheten avsätter 31 miljoner och näringslivet bidrar med lika mycket.

Rekommendation från EU-mötet i Visby: Lägg ribban högt för biologisk mångfald!

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2009 15:45 CEST

De nya mål för biologisk mångfald som ska gälla från 2011 måste vara ambitiösa, enkla och uppmana till handling! Denna slutsats drog europeiska forskare och tjänstemän vid sitt senaste möte om biologisk mångfald i Visby.

Svensk kunskap i kinesisk miljonstad. Miljöforskning om miljöteknik

Svensk kunskap i kinesisk miljonstad. Miljöforskning om miljöteknik

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2009 10:31 CEST

Sverige har goda förutsättningar för utveckling och tillväxt inom miljöteknik. Formas och industrin satsar på forskning inom området. Läs om svenskt kunnande i ny kinesisk miljonstad, smarta fönster som minskar energianv., ved som ger miljövänliga förpackningar, verktyg för hantering av översvämningar, förorenad mark och avfallshantering samt återanvändning av koldioxid i miljövänliga drivmedel.

SÅ BYGGDES VILLAN – Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2009 11:00 CEST

I Sverige finns närmare två miljoner villor som var och en utgör en del av vår livsmiljö, stadsbild och vårt kulturarv. Det finns hyllmeter med skildringar av villor med spektakulär arkitektur trots att dessa är få. Vi vet däremot förvånansvärt lite om vardagsarkitekturen och det tidstypiska för en villa från år 1890, 1930, 1950 eller 2000. "

Tillvaroväven - Ny bok från Forskningsrådet Formas

Tillvaroväven - Ny bok från Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2009 10:46 CEST

Tillvaroväven är kulturgeografen Torsten Hägerstrands intellektuella testamente, en sammanfattning av en lång och nydanande forskargärning. Den visar hur Hägerstrand menar att vi ska binda samman det mänskliga samhället och naturen. Han uppmanar läsaren att ifrågasätta invanda sätt att betrakta tillvaron och att med skärpt uppmärksamhet tänka flerdimensionellt kring ekologiska processer.

Sju starka forskningsmiljöer får dela på 175 miljoner

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2009 12:38 CEST

Nya avancerade kolhydratmaterial för bättre vattenrening och sårbehandling, bättre träd för bioenergi- och materialproduktion, markanvändning för en optimal fördelning mellan mat- och biobränsleproduktion, genetiska tester för djuravel med färre sjukdomar hos både djur och människor - detta är bland annat vad de sju starka forskningsmiljöerna ska forska på under fem år.

The Rural Landscapes of Europe - How Man Has Shaped European Nature

The Rural Landscapes of Europe - How Man Has Shaped European Nature

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2009 11:02 CEST

As the six months of Swedish Presidency of the EU gets underway, the Swedish Research Council Formas is publishing an English edition of a book about the European cultural landscape, titled The Rural Landscapes of Europe - How Man has Shaped European Nature. The cultural landscapes and nature in Europe are the result of thousands of years of human impact and constitute our common heritage.

Så byggdes villan - Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010

Så byggdes villan - Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2009 18:56 CEST

Det finns närmare två miljoner villor i Sverige som var och en utgör en viktig del av vår livsmiljö, vår stadsbild och vårt kulturarv. Vi vet förvånansvärt lite om vardagsarkitekturen och vad som är tidstypiskt för en villa från 1890, 1930, 1950 eller år 2000. "Så byggdes villan" är den första boken i sitt slag och visar hur vanliga villors arkitektur utvecklats under modern tid.

PÅMINNELSE PRESSINBJUDAN - Osäkrat klimat - laddad utmaning

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2009 08:51 CEST

Formas presenterar den nya pocketboken "Osäkrat klimat - laddad utmaning" och sju forskares perspektiv på klimatförändringarna. Boken innehåller artiklar av ett fyrtiotal forskare - allt från den naturvetenskapliga grunden, till klimateffekter, anpassning, sårbarhet och åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Den 16 september kan du förbereda dig inför förhandlingarna i Köpenhamn.

Osäkrat klimat - laddad utmaning

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2009 09:58 CEST

Nya boken "Osäkrat klimat - laddad utmaning" och sju forskares perspektiv på klimatförändringarna presenteras. Boken innehåller artiklar av ett fyrtiotal forskare - allt från den naturvetenskapliga grunden, till klimateffekter, anpassning, sårbarhet och åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Fossila bränslen dominerar energiförsörjningen länge till och utsläppen av växthusgaser ökar.

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel!

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2009 15:40 CEST

Endast några procent av världens vatten utgörs av sötvatten och bara en bråkdel är ytvatten. Det mesta finns i grundvattenkällor eller bundet i glaciärer. Den största delen potentiellt dricks- och hushållsvatten finns i haven och i Formas femte vattenbok visar forskare på lyckade exempel på hur vatten avsaltas med hjälp av förnyelsebara energikällor.