Följ Forskningsrådet Formas

Taggar

Formas forskarråd

formas ledningsgrupp

Forskning 113 miljöforskning 89 ekologiskt hållbar 70 miljö 70 ekologiskt 60 jordbruk 57 biologisk mångfald 49 globalt jordbruk 41 stadsplanering 40 skogsbruk 40 hållbar utveckling 25 Samhällsbyggande 15 livsmedel 13 vatten 10 bonde 9 grön revolution 9 klimat 8 Hållbar 8 utvärdering 8 stategisk forskning 7 klimatförändringar 7 ekosystemtjänster 7 biomassa 6 Urbanisering 6 stadsutveckling 6 vattenbruk 6 Formas forskarråd 6 kommunikation 5 ekosystem 5 kemikalier 5 Klimatforskning 5 alger 5 stad 5 arkitektur 5 hållbart samhällsbyggande 5 hållbarhet 5 hav 4 samverkan 4 innovation 4 samhällsbyggnad 4 hållbart 4 strategisk satsning 4 djurskydd 4 ekologisk 4 Livsmedelsforskning 4 Formas 4 avfall 4 Forskningskommunikation 4 biobaserad samhällsekonomi 4 formas ledningsgrupp 4 hållbar stadsutveckling 4 utveckling 4 miljögifter 4 integration 4 infrastruktur 3 samhällsplanering 3 transport 3 giftfri miljö 3 klimatanpassning 3 fiske 3 tvärvetenskap 3 biobaserad 3 städer 3 hållbart byggande 3 djurhälsa 3 återvinning 3 djur 3 stad och land 3 skog 3 skogsbrand 3 miljötoxikologi 3 forskning och utveckling 3 mat 3 forskningsrådet formas 3 stadsbyggnad 3 ekologiskt hållbar utveckling 2 mångbruk i landskapet 2 energi 2 forskningspolitik 2 areella näringar 2 hållbara städer 2 mark 2 organisk 2 havsmiljö 2 humanistisk 2 koldioxid 2 forskar grand prix 2 hållbar renovering 2 forskning och innovation 2 eko 2 kommunikationsprojekt 2 forskningsfinansiering 2 marin 2 havsbruk 2 vattenmiljö 2 förorena 2 vete 2 forskningsresultat 2 Swetox 2 universitet 2 humanistisk miljöforskning 2 brand 2 animal welfare 2 formas årliga öppna utlysning 2 livsmedelsindustri 2 hälso 2 svenskt vatten 2 miljöteknik 2 näring 2 forskningsråd 2 antibiotikaresistens 2 djurhållning 2 energieffektiv 2 hormonstörande 2 samhällsutveckling 2 östersjön 2 staden 2 allergi 2 naturresurser 2 utsläpp 2 antibiotics 2 fastighetsägare 2 extrakt 2 design 2 toxikologi 2 framtidens boende 2 övergödning 2 Skogen 2 fosfor 2 byggforskning 2 förtätning 2 fisk 2 ekonomiskt hållbar 2 sustainability 2 arkitekt 2 skogsråvara 2 förorening 2 jordbruksforskning 2 djurvälfärd 2 djurskyddsbefrämjande 2 Huvudsekreterare 2 landskap 2 bostadsfrågor 2 laboratorium 2 bostadsbyggande 2 landskapskonventionen 2 humaniora 2 etologi 2 miljonprogrammet 2 landskapsplanering 2 landskapsförvaltning 2 mångbruk 2 stadsnära landskap 2 citytunnel 1 försörjning 1 insekter 1 institut 1 samhälls 1 stadsbyggande 1 växthusgas 1 amsterdam 1 framtidens stadsutveckling 1 delegationen för hållbara städer 1 grönområden 1 hållbart samhälle 1 spannmål 1 smitta 1 swedish 1 urbanization 1 globalt 1 johan lundberg 1 algblomning 1 vattenmiljöfrågor 1 dricksvatten 1 exponering 1 bacteria 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 kemiska ämnen 1 Lunds universitet 1 jordbruksverket 1 rening 1 gifter 1 svavel 1 bostadssegregation; segregation; 1 climate 1 antibiotika 1 biological processes 1 forest 1 närings 1 byggprodukter 1 genetiskt modifierade grödor 1 ekologiskt jordbruk 1 hållbar landsbygdsutveckling 1 energifrågor 1 genteknik 1 living 1 kommunikationskanaler 1 architecture 1 lab 1 resistenta bakterier 1 villa, arkitektur, 60-tal, jugend, funkis, sekelskifte, art deco, 70-tal, 90-tal 1 svenskt vatten utveckling 1 hållbart jordbruk 1 testmetoder 1 korn 1 pod 1 lantgård 1 resistance 1 populärvetenskap 1 boverket 1 Ringön 1 markanvändning 1 grannskap 1 antibiotic resistance 1 svansbitning 1 sustainable city 1 arkitekturmuseet 1 Klimatförhandling 1 förorenad mark 1 slamproduktion 1 ekologisk produktion 1 hästnäring 1 kväve 1 resistens 1 SMHI 1 kemikalie 1 ehec 1 nyttiggörande 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 svinn 1 sjöar 1 evaluation 1 slamspridning 1 sdg 1 slamavskiljare 1 matproduktion 1 undermarksanläggningar 1 resilience 1 stormaktstiden 1 hållbart fiske 1 unga forskare 1 risker 1 sei 1 biodiversity 1 Skogsforskning 1 nya arter 1 energiforskning 1 dricksvattensystem 1 skogsskötsel 1 djuretik 1 biprodukter 1 hållbar tillväxt 1 informationsteknologi 1 näringsämnen 1 gentrifiering 1 stadsdelar 1 bioraffinaderier 1 kanaler 1 gm-grödor 1 växtnäring 1 ekologisk djurproduktion 1 djurs välfärd 1 hälsofarligt 1 hälsovådlig 1 kemikaliesamhället 1 återvinningsbar 1 fosforfälla 1 dammar 1 hydrologi 1 gia destouni 1 havs- och vattenforskning 1 hållbar produktion 1 global utmaning 1 underjordisk 1 produktionssystem 1 webbtidning 1 matsvinn 1 hästuppfödning 1 hållbart skogsbruk 1 toxicitet 1 forsknings- och utvecklingsprojekt 1 gröda 1 svampangrepp 1 hållbar butik 1 förorenad 1 matåtervinning 1 matavtryck 1 metaller 1 reproduktionsstörande 1 kost och hälsa 1 riksantivkvarieämbetet 1 georgia destouni 1 trädgårdsbruk 1 avfall återvinning 1 förorenat vatten 1 mehmet kaplan 1 hållbar stad 1 samhällsrelevans 1 miljöföroreningar 1 gröna väggar 1 hästhälsa 1 brandskador 1 algodling 1 mjältbrand 1 giftig 1 future forests 1 hållbar stadsbyggnad 1 kombinationseffekter 1 socialt hållbar 1 cocktaileffekt 1 sta 1 spädgris 1 biodiversitet 1 biobaserad ekonomi 1 förnybara råvaror 1 hållbar utvecklling 1 skogs- och jordbruksforskning 1 svensk forskning 1 världsledande forskning 1 strategi biobaserad samhällsekonomi 1 skyddad skog 1 kapsförvaltning 1 landskpasplanering 1 förorenade områden 1 Rena hav 1 skogsråvaror 1 samhällsbyggnadsforskning 1 griskulting 1 staden i förändring 1 Bioekonomi 1 hästsjukdomar 1 miljontalsprogrammet 1 kemiska föreningar 1 kemiska kombinationer 1 scrubber 1 stop antibotic misuse 1 resistant bacteria 1 from animal to human 1 antibiotic defence 1 new business modell for antibiotic research and development 1 tredje uppgiften 1 spatial planning 1 urban space 1 hållbart lantbruk 1 stormaktsbyggande 1 tomtindelning 1 nils ahlberg 1 social corporate responsibility 1 undermark 1 samhällsvetenskaplig 1 kemisk 1 innovationsprogram 1 environmental humanities 1 ¨hållbart 1 biologisk månfald 1 building and planning research 1 bestånd 1 fiskerpolitik 1 havsbönder 1 firskerinäring 1 rena sjöar 1 friskt vatten 1 oorganisk 1 coctail 1 näringshalt 1 hållbart sam 1 acqua 1 swgreen 1 djurens välvärd 1 djurskötsel 1 putsning av kor 1 #forskning 1 ingrid petersson 1 mobilitetsstöd 1 reproduktionsstörning 1 mindre utsläpp 1 modern upphandling 1 resistent 1 contortatall 1 tvärlivs 1 fuctional 1 cerealier 1 forskartävling 1 kommunicera forskning 1 sötvatten 1 socioekonomisk 1 årsredovisning 2013 1 beviljandegrad 1 bevilja 1 formas årsredovisning 1 hållbar livsmedelsproduktion 1 perent vete 1 perenna grödor 1 sb14 1 recilient cities 1 etnisk segregation 1 forskning + stadsbyggnad 1 forskning + samhällsbyggnad 1 region + forskning 1 ekonomiskt välstånd + forskning 1 boende + segregation 1 super bugs 1 superbakterier 1 cemeb 1 lucid 1 linnécentra 1 linnécentrum 1 livsmedelsstrategi 1 forskning om skogsbränder 1 brandekologi 1 cathrine beijer 1 wsb14 1 aktionsforskning 1 mljöforskning 1 hög vetenskaplig kvalitet 1 samhällsvetenskaplig forskning 1 långsiktig kunskapsförsörjning 1 grön humaniora 1 hållbar forskning 1 strategiskt innovationsprogram 1 energi + forskning 1 jordens befolkning 1 forskningens nytta 1 formas - forskningsrådet för hållbar utveckling 1 globala mål 1 bioaktiv 1 elektrokroma 1 solenergibiobränsle 1 humsam 1 forskningsbaserad kunskap 1 klimatmötet i paris 1 agenda 2030 1 agenda2030 1 EDC-2020 1 trädgårdsforskning 1 stad och människor 1 framtidens livsmedel 1 #agenda2030 1 popularisering 1 vetenskapskommunkation 1 snabb urbanisering 1 planering infrastruktur 1 livsmedelsforsknng 1 hållbar livsmedelskomsumtion 1 djurens välfärd 1 Bacillus anthracis 1 forskningsmaterial 1 välkomnande städer 1 framgångsrik integration 1 vattenforskning 1 Finland självständigt 1 Svensk-finskt samarbete 1 klimattjänster 1 europeisk forskning 1 nationella kommittén för livsmedelsforskning 1 nationella kommittén 1 svensk livsmedelsforskning 1 skogsbruksforskning 1 klimatprat 1 blandningar 1 mixtures 1 combination effects 1 non-toxic environment 1 hälsa 1 #utlysning 1 livskvalitet 1 city 1 klimatsmart 1 sopsortering 1 miljövänligt 1 butik 1 säkerhet 1 tävling 1 fou 1 teknik 1 naturvetenskap 1 mjölk 1 skaldjur 1 Finland 1 vinnova 1 örebro 1 livsmedelsbutiker 1 kulturarv 1 livsmedelsval 1 hyreshus 1 byggande 1 miljöpåverkan 1 malmö 1 logistik 1 bostäder 1 ren 1 publishing-priset 1 sanering 1 virke 1 infektion 1 miljonprogram 1 biologiskt nedbrytbar 1 bostadsbyggande bostadsförsörjningen 1 solenergi 1 Visa alla taggar

Ytterligare 6 miljoner till ekologisk produktion via CORE Organic

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2007 22:18 CEST

Formas satsar ytterligare 6 miljoner kronor åren 2007- 2009 på ekologisk produktion via det gemensamma europeiska forskningsnätverket CORE Organic. Det beslutade Formas forskarråd idag 13 april. Tre SLU-forskare; Bo Algers, Anne-Maj Gustavsson och Janet Jansson får dela på pengarna.

Performance and Benchmarking in Real Estate and Construction - Formas-BIC 5 (Erabuild call)

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2007 13:34 CEST

Syftet med denna utlysning är stöd till forskning för att skapa förutsättningar och metodik för att i ett tidigt skede av bygg- och förvaltningsprocessen kunna fånga slutkundens behov och att definiera slutproduktens/byggnadens kvaliteter i kvantifierade och kontrollerbara funktionstermer, vilka kan användas för styrning och kvalitetsuppföljning i processens alla skeden.

Ledande svensk miljöteknik kräver att företag och forskare samverkar

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2007 15:50 CET

Sverige har goda förutsättningar för utveckling och tillväxt inom miljöteknik. Men för att klara konkurrensen globalt måste svenska företag och forskare samverka.

Farliga material i hus - Ny bok från Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2007 11:09 CET

Det finns många oönskade och farliga material i vår omgivning. Många av dessa material har varit förbjudna i decennier men kommer i omlopp på nytt när hus ska rivas eller saneras. Om rätt åtgärder vidtas på ett tidigt stadium kan man förhindra att de sprids och skadar människor och miljö. Det menar författarna Dag Lundblad och Marie Hult till Formas nya bok Farliga material i hus.

Landsbygdsforskningen behöver starkare internationell anknytning

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2006 10:21 CET

Svensk landsbygdsforskning är splittrad och har inte riktigt funnit sina former. För att den ska kunna hävda sig internationellt behövs större deltagande i internationella konferenser, forskningsprojekt och tidskriftspublicering.

Nya ledamöter valda till Formas forskarråd

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2006 13:28 CET

Idag, den 21 november, valde elektorsförsamlingens ledamöter och personliga ersättare till Formas forskarråd för perioden 2007-01-01 t o m 2009-12-31.

Påminnelse: Pressinbjudan Strategin klar för bibehållen tätposition för Sverige inom skogsnäringen

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2006 08:52 CET

Svenska forskningsfinansiärer och Skogsindustrierna inbjuder till pressmöte i Stockholm måndagen den 20 november. Då presenteras en långsiktig strategi för svensk forskning inom skogsnäringen, en av hörnstenarna i svensk ekonomi.

420 miljoner till hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2006 21:25 CET

Idag beslutade Formas forskarråd att fördela 420 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Hela 30 miljoner av dessa går till forskningsprojekt om klimat i den utlysning som Formas genomfört tillsammans med Vetenskapsrådet, VINNOVA och Rymdstyrelsen.

Fuktmätning i byggnader - Ny bok från forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2006 08:51 CET

Mät rätt! Kan du inte mäta rätt? LÅT BLI! Felaktiga mätresultat är sämre än inga alls. Det menar författarna till den nya boken Fuktmätning i byggnader, Lars-Olof Nilsson, Anders Sjöberg och Åse Togerö vid Lunds tekniska högskola.

Strategin klar för bibehållen tätposition för Sverige inom skogsnäringen

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2006 17:09 CET

Svenska forskningsfinansiärer och Skogsindustrierna inbjuder till pressmöte i Stockholm måndagen den 20 november. Då presenteras en långsiktig strategi för svensk forskning inom skogsnäringen, en av hörnstenarna i svensk ekonomi.

Mat för Livet on the road

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2006 10:48 CET

Först kom forskarrapporten, sedan Peter Sylwans bok. Nu är det på initiativ av Formas och LivsmedelsSverige dags för turné. Syftet är att sätta mer fokus på frågor om maten och hälsan i framtiden.

Mat for Livet on the Road

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2006 14:52 CET

IIASA Young Scientist Summer Program 2007- Sök Sommarstipendium på IIASA

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2006 09:47 CET

Nu är det dags att söka till IIASA:s tre månaders sommarprogram för doktorander sommaren 2007. På IIASA:s webbsida www.iiasa.ac.at finns all information om programmet och ansökningsformulär.

Husbibel för inneklimat och energifrågor

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2006 14:45 CEST

Ny teknik har minskat energibehovet för uppvärmning i hus till hälften sedan 70-talet. Däremot har elförbrukningen ökat kraftigt. Kan man bygga energisnålt och samtidigt få ett behagligt inomhusklimat?

Nya strategiska satsningar från Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2006 13:28 CEST

Formas utlyser nu medel för följande strategiska satsningar under åren 2007 – 2009:

Veterinärmedicin - strategisk satsning

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2006 08:50 CEST

Giftfri miljö - Utopi eller verklig chans

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2006 09:43 CEST