Följ Forskningsrådet Formas

Pressinbjudan: Forum för miljöforskning – staden

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:10 CET

Delegationen för hållbara städer, Forskningsrådet Formas, Mistra och Naturvårdsverket bjuder in till en konferens om hur vi skapar dynamiska och attraktiva städer.

Välkommen till en konferens där forskare, politiker, företrädare för företag, myndigheter och kommuner diskuterar den framtida hållbara staden. Vilka lösningar och vilken samverkan mellan olika aktörer krävs?

Tid och plats
Tid: 9-10 februari, 2010
Plats: Uppsala Kongress & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Konferensen innehåller seminarier, debatt och workshoppar.

• Vems är staden?

• Vad är ohållbar stadsutveckling?

• Vad driver stadsutvecklingen?

• Klimatförändringar - hur möter vi de nya utmaningarna?

• Finns nya lösningar – vad gör vi för att få social och ekologisk balans?

• Vilka visioner har vi?

• Hur kan olika aktörer samverka bättre?

Välkommen!


Program och anmälan:
www.forumformiljoforskning.se

Anmälan senast 22 januari.

Kontakt
Katarina Schylberg, Delegationen för hållbara städer

070-304 57 07, katarina.schylberg@environment.ministry.se

Forskningsrådet Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete. Forskningsrådet ansvarar vidare för information om forskning och forskningsresultat.