Följ Forskningsrådet Formas

Strategiska satsningar på byggforskning

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2009 18:00 CET

Med en förbättrad upphandling som ser till brukares och samhällets behov kan man skapa bestående värden som motsvarar faktiska behov för husägaren, brukaren och samhället som helhet. Om detta handlar de två projekt som tillsammans beviljas 3,4 miljoner kronor av Formas inom ramen för utlysningen inom det europeiska nätverket Eracobuild. Detta beslutade Formas forskarråd på sitt möte idag.

Den gemensamma utlysningen med temat "Värdedrivna processer" dvs hur man ökar värdet för slutkunden genom att förbättra hela byggprocessen från upphandling till färdig byggnad, genomfördes inom ramen för det europeiska nätverket Eracobuild. Målet är att skapa gemensamma europeiska forsknings- och innovationsaktiviteter inom området och ge möjligheter för forskare och industri att delta i multilaterala samarbetsprojekt.

Den totala budgeten för den europeiska utlysningen är cirka 19 miljoner kronor och forskningsfinansierande organisationer från Finland, Sverige, Danmark, Norge, Cypern och Frankrike ingår. Beslut i dessa länder tas vid olika tillfällen under 2009. Medlen beviljas från Formas under förutsättning att övriga länder fattar positiva beslut.

Formas ingår tillsammans med Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) som svenska deltagare i Eracobuild som är ett ERA-net det vill säga ett europeisk forskningsfinansiärsnätverk inom byggforskning.

Akustik och vibrationer i lätta konstruktioner
Dessutom beslutade Formas forskarråd att tillsammans med VINNOVA dela ut tolv miljoner kronor till forskning inom området akustik och vibrationer i lätta konstruktioner. Formas och VINNOVA står för vardera sex miljoner kronor och näringslivet står för cirka 12 miljoner kronor. Medlen går till ett konsortium bestående av Chalmers, Luleå tekniska universitet, Lunds tekniska högskola och Växjö universitet, tre industrigrupper samt ett femtontal företag och konsultbolag.

En målsättning från Formas sida med denna utlysning har varit att stödja vad som kan kallas "ett svagt men för samhället viktigt område". Detta genom att ta fram forskningsresultat som kan lösa en del av de akuta problem som finns inom den svenska byggsektorn med hänsyn till akustik och vibrationer i lätta konstruktioner. Målet har också varit att skapa förutsättningar för en långsiktig kompetensuppbyggnad med ett kompetenscentrum för akustikfrågor i Sverige. VINNOVA förväntas besluta om sin del i projektet denna vecka.

För mer information kontakta:
Jacob Paulsen, 08-775 4034, jacob.paulsen@formas.se
Emilie von Essen, 08-775 40 38, eve@formas.se

Referenslänk: Lista på projekt som beviljas medel.