Följ Forskningsrådet Formas

Svensk kunskap i kinesisk miljonstad. Miljöforskning om miljöteknik

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2009 10:31 CEST

Nu knyts svenskt kunnande till planeringen av en ny miljonstad i Tangshanområdet drygt tjugo mil öster om Peking under fältropet: Hållbar stadsutveckling! Staden ska försörjas med förnybar energi till nittiofem procent. Vindkraft blir den viktigaste energikällan för stadens första etapp på trettio kvadratkilometer. Tvåhundra vindturbiner i en av de största vindkraftsparker, som planeras i Kina, ska generera energin. När solceller så småningom blir lönsamma kommer man till och med att kunna exportera el. I övergången mellan stad och land planeras ett kretsloppscentrum med G-råvatten- och svartvattenverk, biogasanläggning, materialåtervinning och kretsloppsvaruhus samt plats för framtida kraftvärmeverk och vattenverk.

Sverige har goda förutsättningar för utveckling och tillväxt inom miljöteknik. Nu storsatsar Formas och industrin på forskning inom området. Miljöforsknings nya nummer har temat: Teknik för miljön. Där berättar forskare om några spännande projekt. Läs om svenskt kunnande i ny kinesisk miljonstad, smarta fönster som minskar energianvändningen, ved som ger miljövänliga förpackningar, verktyg för hantering av översvämningar, förorenad mark och avfallshantering samt återanvändning av koldioxid i miljövänliga drivmedel.

Miljöforskning kan beställas från Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

Kontakt:

Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Lena Jansson
08- 775 40 00
lena.jansson@formas.se