Följ Forskningsrådet Formas

Sverige i nytt klimat – våtvarm utmaning

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2010 13:56 CEST

Hur påverkar och påverkas Sverige av den globala uppvärmningen? I Formas nya pocketbok ”Sverige i nytt klimat – våtvarm utmaning” presenterar cirka 40 forskare sina olika perspektiv på vad klimatförändringen betyder för Sverige. Boken är indelad i sex avsnitt: Klimatet och rättvisan, Sveriges klimat i förändring, Natur och bebyggelse, Klimatnytta med skogen, Energi och transporter samt Vad ska vi göra – och vem ska göra det?

Välkommen och lyssna på sex av forskarna som skriver i boken, och ställ frågor om Sveriges utmaningar i ett nytt klimat!

Datum och tid: Tisdagen den 1 juni 11.30 – 13.30. Lunchsmörgås serveras: 11.30 - 12.00.
Plats: Jarl, Forskningsrådet Formas, Kungsbron 21 i Stockholm

Höginkomsttagare släpper ut mer
Forskningschef Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets forskningsinstitut,
annika.carlsson-kanyama@foi.se

Kvinnor missgynnas i klimatarbetet
Professor Sven Ove Hansson, Kungliga tekniska högskolan, soh@infra.kth.se

Bättre för klimatet att använda skogen än att lagra den
Professor Mats Olsson, SLU, mats.olsson@mark.slu.se

Växtförädling och odlingssystem behöver anpassas till nya förhållanden
Statsagronom Håkan Fogelfors, SLU, hakan.fogelfors@vpe.slu.se

Staten måste hantera mäktiga särintressen
Professor Lars J Nilsson, Lunds universitet, lars_j.nilsson@miljo.lth.se

Klimatneutrala kommuner - vi behöver möten, inte bara forskningsrapporter
Docent Henriette Söderberg, Göteborgs stad, henriette.soderberg@stadshuset.goteborg.se

OSA senast 28 maj till eve@formas.se. Pressleg erfodras.

 

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.