Följ Forskningsrådet Formas

Sveriges främsta hållbara byggprojekt visas upp i Barcelona

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 09:51 CEST

På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar. Fem nya byggnader, två ombyggnader och tre stadsdelsprojekt från olika delar av landet kommer att presenteras på utställningen under tre dagar, där Sveriges världsledande roll i det hållbara byggandet kommer att lyftas fram.           

– Det har varit en spännande och rolig utmaning att leda juryarbetet. Tillsammans har vi efter tuffa överväganden kunnat välja ett antal viktiga och inspirerande exempel på hållbara byggnader och stadsdelar. Jag är övertygad om att de kan väcka internationell uppmärksamhet och bli goda förebilder för städer bortom vårt eget land. Vi har valt exempel som gör avtryck, säger juryns ordförande Peter Örn.

De vinnande projekten visar alla på ett starkt hållbarhetstänkande, vilja att använda ny teknik för att skapa grönare miljöer och innovativa lösningar för att sätta både miljö och människor i fokus. Vinnarna är i kategorin nya byggnader Greenhouse Augustenborg i Malmö, Backsippans förskola i Ronneby, Väla Gård i Helsingborg, Herrestaskolan i Järfälla och Masthusen kv11 i Malmö och i kategorin ombyggnader Rådhus Skåne i Kristianstad och Swecohuset i Stockholm. De vinnande stadsdelsprojekten är Albano i Stockholm, Sköna Gröna Lagersberg i Eskilstuna och Brunnshög i Lund.

– Vi anser att det är viktigt att internationellt visa upp det starka svenska kunnandet när det gäller hållbart byggande. Ett kunnande som i mycket är resultatet av svenska FoU-satsningar och har stor betydelse för att uppfylla nationella och internationella miljömål, säger Conny Rolén, forskningssekreterare på Formas.

SB14 är den sista delen i denna upplaga av Sustainable Building Conference Series och är världens största konferens för hållbart byggande. Konferensen äger rum i Barcelona den 28-30 oktober, med deltagare från hela världen. Sweden Green Building Council, Formas och Boverket kommer tillsammans att presentera vinnarna i montern på konferensen samt på ett antal evenemang i samband med konferensen.

Mer information om vinnarna, samt juryns motiveringar, finns på sb14.sgbc.se

För frågor kontakta:
Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör Sweden Green Building Council, carl-fredrik.friden@sgbc.se,
Madeleine Hjortsberg, enhetschef på Boverket, madeleine.hjortsberg@boverket.se eller
Peter Bylund, informationssekreterare Formas, peter.bylund@formas.se

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Sweden Green Building Council
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Sweden Green Building Council arbetar med certifieringssystemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED. Vi certifierar byggnader och utbildar och certifierar miljöexperter. Föreningen har ca 200 medlemmar vilka är de dominerande företagen inom sektorn samt många kommuner och organisationer.