Följ Forskningsrådet Formas

Tillvaroväven - Ny bok från Forskningsrådet Formas

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2009 10:46 CEST

Tillvaroväven handlar ommänniskans relation till naturen, om teknikens väsen, om tid och rum, om de koncept eller kategorier som människan använder för att förstå sin omvärld och om en möjlig väg att koppla ihop enskildheter till en helhet. Den ger grunderna för det tidsgeografiska synsätt somTorsten Hägerstrand är upphovsman till och visar på nya vägar att beskriva, begreppsliggöra och analysera förlopp i tid och rum.

Den tar sin utgångspunkt i ekologiskt orienterade tankegångar, men tar också upp andra tankespår.

- Mänsklighetens ansvar för att hejda den pågående klimatförändringen och andra miljöproblem är stort. Mot den bakgrunden erbjuder Tillvaroväven en värdefull orienteringshjälp för oss i vardagen, säger Rolf Annerberg, generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

Torsten Hägerstrand hämtade ofta begrepp från vardagsspråket men använde dem på ett annorlunda sätt. Han skapade också nya begrepp med hjälp av kända ord, som till exempel bredvidvartannathet och påplatsvaro och nu äventiteln på denna bok.

Tillvaroväven vill bidra till en djupare förståelse av sammanhang i ekologiska processer av olika art och på olika nivåer. Boken vänder sig till studenter och forskare inom teknik-, natur- och samhällsvetenskap som är nyfikna på nya perspektiv, och till samhällsplanerare, politiker och beslutsfattare som behöver ta hänsyn till ekologiska processer i sitt dagliga arbete.

Torsten Hägerstrand är en av Sveriges internationellt mest kända samhällsvetenskapliga forskare.Han var professor i kulturgeografi vid Lunds universitet mellan 1957 och 1972. Efter pensioneringen 1972 fortsatte han sin forskargärning fram till sin bortgång 2004. Då förelåg manuset till Tillvaroväven i det närmaste färdigt. Det har därefter pietetsfullt tagits om hand och kompletterats av Torstens dotter Eva Hägerstrand och professorerna Kajsa Ellegård och Uno Svedin.

Boken kostar 297 kronor (inkl moms, exkl frakt/porto)och kan beställas via Formas nätbokhandel www.formas.se eller från Kundtjänst Formas, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550,
e-post formas.ldi@liber.se. Recensionsexemplar kan beställas från Formas, lena.jansson@formas.se, tel 08-775 4065.

För mer information:
Britt Olofsdotter, Forskningsrådet Formas, britt.olofsdotter@formas.se
Emilie von Essen, Forskningsrådet Formas, eve@formas.se