Följ Forskningsrådet Formas

Två miljoner från Formas till fem kommunikationsprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2017 16:10 CEST

Foto: Eiwy Åhlund, Mostphotos

I dag beslutade Formas forskarråd att bevilja medel till fem kommunikationsprojekt inom Formas ämnesområden. Drygt två miljoner kronor delas ut.

– Med kommunikationsprojekten stimulerar Formas till ytterligare spridning av forskning inom Formas ämnesområden, säger kommunikationschef Elisabet Blomberg.

Formas genomför kommunikationsutlysningar två gånger per år. I den här ansökningsomgången fokuserar de beviljade projekten till stor del på digitala verktyg som hjälpmedel för att öka kunskapen om forskning inom klimat, skogsbruk samt hållbar stadsutveckling.

Bakgrund:
Syftet med kommunikationsutlysningen är att kommunicera och popularisera forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden. Kommunikationsprojekt kan handla om utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller andra populärvetenskapliga aktiviteter. Det maximala belopp som kan sökas är 500 000 kronor och den maximala projekttiden är ett år.

Lista över de projekt som beviljas medel:

För mer information:
Lisa Granelli, forskningssekreterare: lisa.granelli@formas.se, +46 (0) 766 54 09 93
Emilie von Essen, presschef: eve@formas.se, +46 (0) 702 81 40 38


Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.