Följ Forskningsrådet Formas

Unik satsning på forskning om hållbar turism

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2018 13:30 CET

Formas forskarråd har beslutat att dela ut drygt 70 miljoner kronor till fyra stora projekt för att stärka forskningen inom hållbar turism och besöksnäring. Forskningsprojekten som beviljas medel finns i Umeå, Stockholm, Lund och Malmö, och är tvärvetenskapligt orienterade.

– Vi är glada att så många högkvalitativa ansökningar kom in, och ser fram emot att följa projekten som får finansiering inom ramen för utlysningen under fyra år, säger Åsa Frisk, forskningssekreterare på Formas.

De beviljade projekten handlar om proaktiva strategier för att hantera turism på särskilt populära resmål (så kallad ”över-turism”), de ökade turistflödena till norrländska landsbygden, integrationen av arbetslösa invandrare i den svenska besöksnäringen, och turismens roll i multikulturella samhällen.

– Riktade utlysningar på forskning om turism och besöksnäring är förhållandevis ovanliga företeelser. Därför är det extra roligt att se att projekten har god spridning, både geografiskt över svenska lärosäten och med avseende på forskarnas olika stadier i karriären, säger Björn Wallsten, också han forskningssekreterare på Formas.

Utlysningen Hållbar turism och besöksnäring lockade 32 ansökningar från en rad svenska universitet. Samtliga ansökningar har bedömts av en expertpanel enligt kriterier som; relevans för målgruppen, vetenskaplig kvalitet, samhällsrelevans, ändamålsenlighet och genomförbarhet. De fyra utvalda projekten får dela på drygt 70 miljoner kronor. Inledningsvis utlystes 60 miljoner kronor, men eftersom projekten höll så hög kvalitet beslutade Formas att utöka budgeten.

Nedanstående projekt beviljas medel från Formas:

Umeå universitet ”Klimatförändringar och den snabba ökningen av turism i Arktis: Utmaningar och möjliga lösningar för turism och hållbar utveckling i en Arktisk kontext”

Malmö universitet ”TiMS: Turismens roll i multikulturella samhällen”

SIR, Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research ”Den svenska besöksnäringens bidrag till hållbar utveckling: nätverk och socialt kapital i integrationen av arbetslösa invandrare”

Lunds universitet ”Urban turismutveckling i förnyelse: hantera hållbarhet i tilltagande turismflöden”

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera innovationsverksamhet i begränsad omfattning.