Följ Forskningsrådet Formas

Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling, i Almedalen!

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2015 16:45 CEST

Välkomna på forskningsrådet Formas seminarier i Almedalen!


29 juni - Har vi minskat algblomningen i Östersjön?
Algblomningarna är ett av Östersjöns största problem, och leder bland annat till syrebrist i havet. Har åtgärderna mot algblomningen och övergödningen fungerat? Om inte, när förväntas de göra det? Vilka politiska beslut krävs, och vad behöver vi göra mer? Det här diskuterar experter och politiker i ett av Östersjöns viktigaste seminarium.

30 juni - Att bygga på rätt sätt
Hur vi bygger bostäder påverkar landet många decennier framåt, och därför är det extra viktigt att vi gör det på ett hållbart sätt. Vilka är bäst på hållbart byggande i Sverige? Här lyfter både praktiker och forskare hållbarhet inom framtidens ny- och ombyggnationer.

1 juli - Andningshjälp till Östersjön
Dödar vi Östersjön genom våra utsläpp? I det här seminariet tar vi upp vad som hamnar i havet – och hur vi bäst hanterar det. Vad är jordbrukets och sjöfartens roll? Hur mycket tar reningsverken hand om? Kan vi till och med behöva lufta havet? Ny spännande forskning lyfts upp och politikens roll diskuteras. Seminariet har två delar och varje del avslutas med ett panelsamtal.

1 juli - Musselodling – en del av Östersjöns räddning?
Storskalig musselodling kan skapa en ny och hållbar livsmedelsproduktion – som är kretsloppsanpassad. Musslor minskar övergödningen i havet och kan sedan användas som djurfoder. På det sättet kan vi återföra näring från hav till land. På det här seminariet lär du dig om den nya forskningen och hör erfarenheterna från två kunniga föredragshållare.

1 juli - Insekter – det nya köttet?
ordens befolkning beräknas år 2050 uppgå till nio miljarder människor. Hur kan vi trygga livsmedelsförsörjningen utan att knäcka miljön? Är insekter vår räddning? Vi lyfter aktuell forskning, och tar upp det gastronomiska perspektivet. För visst är insekter kanske gott?

2 juli - Är det värt (forsknings)pengarna?
Sverige satsade förra året 32,9 miljarder offentliga medel på forskning och utveckling. Varför då? I det här seminariet går vi igenom vad vi får för pengarna och hur forskningen påverkar politiken. Vi ställer helt enkelt frågan – Är forskning nyttigt?

2 juli - Staden som vi vill ha den
Hur får vi till hållbar stadsbyggnad? Här tar vi upp den svenska positionen och presenterar stadsdelsprojektet Albano. Kan kompetensplattformen Citylab, med certifiering av hållbar stadsutveckling, driva på utvecklingen? Med ledande politiker, forskare och praktiker.


Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.