Följ Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden

Miljöforskning går under jorden

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2010 16:24 CEST

Stockholms underjord är lika full av tunnlar och håligheter som en schweizerost. Och fler tunnlar är på gång ännu djupare ner i underjorden. Byggena av Citybanan och Norra länken äter sig ner genom marklagren. Och vem vet vad som väntar där? Geovetenskapen är ett eftersatt område menar både praktiker och forskare i nya numret av Miljöforskning.

17 miljoner till forskning om hållbar utveckling i utvecklingsländer

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2010 16:12 CEST

Tjugo forskare får dela på cirka 17 miljoner kronor, 10 miljoner från Formas och 7 miljoner från Sida för åren 2010 och 2011. Detta beslutades på Formas forskarrådsmöte idag.

25 miljoner för framtida rent vatten

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2010 16:08 CEST

Vilken effekt får klimatförändringarna på yt- och grundvattnet? Hur kan vi förutse kraftiga regnfall och sjöar och floder som svämmar över? Kan vi minska avloppssystemets klimatpåverkan genom att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser? Om detta handlar de 6 projekt som fick pengar av Formas forskarråd och Svenskt Vatten (SVU) idag.

40 miljoner till Miljöteknik i forskningssatsning

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2010 16:00 CEST

Hur får man hållbarare städer och byggnader? Bättre teknik för lokal energiförsörjning, renare vatten och avlopp? Hur skapar man nya material från förnybara råvaror? Hur förhindras utsläpp av växthusgaser från deponier, Ny teknik för energitillförsel och effektivare energianvändning - som solenergi, fjärrvärme m m. Vilka styrmedel behövs för miljöteknik.

18 miljoner till forskning och utveckling inom bergteknik

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2010 16:00 CEST

Hur minskas tid och kostnader vid tunnelbyggen och hur kan arbetsvillkoren bli bättre vid dessa byggen? Vad är för- och nackdelarna med nya respektive konventionella byggnadsmaterial och hur planeras och genomförs ett tunnelbygge bäst? Hur påverkar utgrävningar den omgivande miljön – buller, vibrationer, förorenat vatten m m?

Pressinbjudan till Formas session på Sveriges Energiting: Miljöteknik – från forskning till affär Stockholmsmässan i Älvsjö, session 9 den 16 mars kl 13.30 - 18.00

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2010 14:16 CET

Vad behövs för att kommersialisera lyckade forskningsprojekt? Sverige är bra på miljöteknik. För framgång på exportmarknaden behövs system av produkter, processer och tjänster. Små företag kan lösa problem men ha svårt kommersiellt. Formas har tillsammans med Energimyndigheten, VINNOVA och näringslivet gjort en miljötekniksatsning. Elva av projekten presenteras på Formas session på Energitinget.

36 miljoner ska göra butiker mer hållbara

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2010 16:47 CET

Klimatmärkta livsmedelsbutiker för klimatsmarta livsmedelsval, Metoder för att minska matsvinnet i livsmedelsbutiker, Stöd till gröna och etiska marknader samt hållbara förpackningssystem. Om detta handlar några av de forskningsprojekt som ska leda till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar handel och som idag beviljades medel av Formas och Handelns Utvecklingsråd.

Hög kvalitet på marin forskning men den behöver nå ut! 2010-02-01

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2010 13:56 CET

Svensk marin forskning håller hög kvalitet och är högst relevant. Däremot når forskningsresultaten ofta inte ut till politiker och praktiker. Det behövs mer tvärvetenskaplig forskning. När forskarna samarbetat över disciplingränserna, såväl nationellt som internationellt, nådde man också högre vetenskaplig kvalitet.

Hydrogeologi för bergbyggare

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2009 14:23 CET

Ökade miljökrav ställer höga krav på det underlag som behövs för att sätta igång ett bergbyggnadsprojekt. I de många tunnelprojekt som pågår, är det till exempel viktigt att vatten inte läcker in i tunneln, eftersom detta kan sänka grundvattennivån och försämra vattnets kvalitet. Dessutom kan det leda till sättningsskador på byggnader.

Kvalitet för folk och fä

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 14:39 CET

Hälsorisker med nya nanopartiklar, trafikbuller som ger stress samt kemikalier i fågelägg, det kan du läsa om i nya numret av Miljöforskning.