Följ Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Forum för miljöforskning – staden

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2009 09:10 CET

Välkommen till en konferens där forskare, politiker, företrädare för företag, myndigheter och kommuner diskuterar den framtida hållbara staden. Vilka lösningar och vilken samverkan mellan olika aktörer krävs?

Climate challenge – the safety´s off

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2009 14:38 CET

According to the UN Climate Panel the earth is getting warmer, very probably because of human emissions of greenhouse gases, and this warming is related to rising sea levels, shrinking ice masses, and the risk of rapid and unpredictable changes. But when does man´s impact on the climate become dangerous? Formas' new book takes a broad look at the climate issue in a global perspective.

Strategiska satsningar på byggforskning

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 18:00 CET

Med en förbättrad upphandling som ser till brukares och samhällets behov kan man skapa bestående värden som motsvarar faktiska behov för husägaren, brukaren och samhället som helhet. Om detta handlar de två projekt som tillsammans beviljas 3,4 miljoner kronor av Formas inom ramen för utlysningen inom det europeiska nätverket Eracobuild. Detta beslutade Formas forskarråd på sitt möte idag.

Fri tillgång till forskningsresultat finansierade av Formas genom Open Access

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 17:45 CET

Alla sakkunnigbedömda konferens- och tidskriftspublikationer som resulterar från forskning som helt eller delvis finansierats av Formas ska publiceras som Open Access. Beslutet gäller alla utlysningar från och med 2010. Det beslutade Formas forskarråd på sitt möte idag.

300 miljoner kronor till 17 strategiska forskarmiljöer

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2009 17:22 CET

Idag beslutade Formas forskarråd vilka som får dela på de 300 extra miljoner som Formas fick i propositionen "Ett lyft för svensk forskning och innovation".

Formas bok SÅ BYGGDES VILLAN - nominerad till Augustpriset!

Formas bok SÅ BYGGDES VILLAN - nominerad till Augustpriset!

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2009 15:11 CEST

"Sveriges två miljoner småhus får här sin första hävdateckning, en gedigen och inspirerande skildring av villornas kulturhistoria årtionde för årtionde ända fram till i dag. Såväl förändring som konstans återges i utförliga och tilltalande teckningar där alla kan känna sig hemma." Så lyder juryns motivering för Formas bok Så byggdes villan - Svensk villaarkitektur från 1890 - 2010.

62 miljoner kronor till Miljöteknik

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2009 08:30 CEST

Återvinning av material från tillverkning av solceller, Miljövänliga material från förnybar råvara, Hållbar återvinning av plaster för ett ekoeffektivt kretslopp samt effektivisering av bioenergiproduktion. Detta är några av de tolv projekt som får dela på 62 miljoner kronor under åren 2009-2011. Formas, VINNOVA och Energimyndigheten avsätter 31 miljoner och näringslivet bidrar med lika mycket.

Svensk kunskap i kinesisk miljonstad. Miljöforskning om miljöteknik

Svensk kunskap i kinesisk miljonstad. Miljöforskning om miljöteknik

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2009 10:31 CEST

Sverige har goda förutsättningar för utveckling och tillväxt inom miljöteknik. Formas och industrin satsar på forskning inom området. Läs om svenskt kunnande i ny kinesisk miljonstad, smarta fönster som minskar energianv., ved som ger miljövänliga förpackningar, verktyg för hantering av översvämningar, förorenad mark och avfallshantering samt återanvändning av koldioxid i miljövänliga drivmedel.

Tillvaroväven - Ny bok från Forskningsrådet Formas

Tillvaroväven - Ny bok från Forskningsrådet Formas

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2009 10:46 CEST

Tillvaroväven är kulturgeografen Torsten Hägerstrands intellektuella testamente, en sammanfattning av en lång och nydanande forskargärning. Den visar hur Hägerstrand menar att vi ska binda samman det mänskliga samhället och naturen. Han uppmanar läsaren att ifrågasätta invanda sätt att betrakta tillvaron och att med skärpt uppmärksamhet tänka flerdimensionellt kring ekologiska processer.

Sju starka forskningsmiljöer får dela på 175 miljoner

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2009 12:38 CEST

Nya avancerade kolhydratmaterial för bättre vattenrening och sårbehandling, bättre träd för bioenergi- och materialproduktion, markanvändning för en optimal fördelning mellan mat- och biobränsleproduktion, genetiska tester för djuravel med färre sjukdomar hos både djur och människor - detta är bland annat vad de sju starka forskningsmiljöerna ska forska på under fem år.