Följ Forskningsrådet Formas

Biologisk mångfaldsforskning utvärderad: Mycket ny kunskap men bredden saknas

Dokument   •   Sep 15, 2010 11:10 CEST

År 2001 gjorde regeringen en särskild satsning på forskningsområdet biologisk mångfald. Satsningen har nu utvärderats och resultatet visar på fördjupade kunskaper, men också brister i bredd och tvärvetenskap.
Licens Medieanvändning (?)