Följ Forskningsrådet Formas

Formas Frukostmöte: Medborgarnas Europa - vad betyder det för forskningen?

Evenemang

21
NOV
Nobelmuseet på Stortorget i Stockholm
 

Välkommen till Formas frukostmöte tisdag den 21 november då vi diskuterar medborgare och intressenters roll i forskningen.

Hur medborgare och intressenter kan bli mer engagerade både i prioritering av forskning och under själva forskningsprocessen är av stor vikt för EU-kommissionen i förberedelserna av det nionde ramprogrammet. En högnivågrupp under ledning av Pascal Lamy fick i uppdrag av kommissionen att utreda hur man ska maximera genomslaget och nyttan av forsknings- och innovationsprogam, de slog fast att en viktig del av det arbetet är att just involvera medborgare och intressenter mer.

Genom att involvera ska man öppna upp forskarvärlden, göra den mer tillgänglig och i förlängningen göra det möjligt för alla medborgare att delta i evidensbaserat beslutsfattande. Vad betyder det här för forskningen och forskningssamhället? Vem är det som bestämmer och vem ska bestämma vad som ska beforskas? Kommer vem som helst kunna vara med och forska i framtiden? Kom till Formas frukostmöte där våra talare diskuterar just detta och mycket mer.

Talare:

  • Dick Kasperowski – universitetslektor i vetenskapsteori på Göteborg universitet.
  • Karin Röding – statssekreterare på utbildningsdepartementet.
  • Anna Hedlund – generalsekreterare för Unga forskare.

Mötet modereras av Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Frukost serveras från kl 07.30, mötet börjar kl 08.00 och avslutas kl 09.00.

Anmälan se www.formas.se