Följ Forskningsrådet Formas

Formas i Almedalen: Vad vinner vi på att internationalisera svensk forskning?

Evenemang

Almedalen, fotograf Beatrice Rindevall
05
JUL
Almedalen, Gotlands museum, Strandgatan 14
 
Gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning behövs för att nå hållbarhetsmålen. Men vinner svensk forskning på den ökade internationaliseringen? Ska vi stödja den bästa forskningen även om den inte är svensk? Hur långt kan och bör Sverige gå i internationaliseringen av forskningen? http://www.formas.se/Kalender/Vad-vinner-vi-pa-att-internationalisera-svensk-forskning/